Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100
                                               

Крушка (Стар Караорман)

Крушка - археолошко наоѓалиште во штипското село Стар Караорман. Наоѓалиштето претставува населба и базилика од старохристијанско време. Се наоѓа на излезот од селото, од двете страни на патот за селото Карбинци, на левиот брег на Брегалница. Заф ...

                                               

Крчин (Свето Тодори)

Крчин - археолошко наоѓалиште во битолското село Свето Тодори. Претставува светилиште и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на мало плато што се наоѓа на јужната периферија на селото, каде според исказите на жителите биле откриени гробови г ...

                                               

Крш Полена

Крш Полена - археолошко наоѓалиште во преспанското село Сливница. Претставува вила рустика од римско време. Се наоѓа на 1.5 км западно од селото и на 500 м од бреггот на Преспанското Езеро, каде во ниви на месен жител биле откриени темели од обје ...

                                               

Кукли (Косевица)

Кукли - Чукли - археолошко наоѓалиште во околината на местото Косевица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува некропола и тумули од доцножелезно време На 2 км јужно од селото, на десниот брег на Луковичка Река, на пространа тера ...

                                               

Кула (Бабино)

Кула - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Бабино. Претставува античка македонска стратегиска воена тврдина. Наоѓалиштето сѐ уште е недоволно истражено, но во повеќе наврати се пронајдени неколку монети на македонскиот крал Касандар и е ...

                                               

Кула (Делчево)

Кула - археолошко наоѓалиште во околината на Делчево. Наоѓалиштето претставува кула од среден век. На неколку километри пред влезот во градот, на левата страна од патот Берово - Делчево постојат урнатини од кула.

                                               

Кула (Корешница)

Кула - Јуручки Камен - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Корешница. Наоѓалиштето претставува утврдување од хеленистичко време од среден век. На левиот брег на Вардар, над самиот раб на кањонот од Человечка Река, околу 700-800 м северно ...

                                               

Кула (Кукуречани)

Кула или Рамнина - археолошко наоѓалиште во битолското село Кукуречани. Претставува црква од среден век. Се наоѓа на околу 1 км југозападно од селото, на падините на планината, каде се гледаат грамади од градежен материјал, а делумно и темели од ...

                                               

Кула (Курбиново)

Кула - археолошко наоѓалиште во преспанското село Курбиново. Претставува тврдина од средниот век. Се наоѓа на 2 км североисточно од селото, каде на висок рид со зарамнето плато, познат уште и под името Кулишта, се гледаат грамади од кршен камен и ...

                                               

Кула (Растојца)

Кула - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Растојца. Претставува утврдување од средниот век. Се наоѓа на 4 км источно од селото, на висок рид кој доминира над околината, со надморска височина од 939 м, каде по површината се гледа множес ...

                                               

Кула (Стење)

Кула - археолошко наоѓалиште во преспанското село Стење. Претставува тврдина од среден век. Се наоѓа на 1 км југозападно од летувалиштето Царина на висок рид со зарамнето плато на кое се забележуваат остатоци од средновековна тврдина.

                                               

Кула (Црвулево)

Кула - археолошко наоѓалиште во селото Црвулево општина Карбинци. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На 1.5 км југоисточно од селото, на левата страна на "Руљачка Река има мала височинка, дел од расклоненијата на Плачковица. На не ...

                                               

Кула на Пострелец (Демир Капија)

Бандерица - некропола и ѕидан водовод од римското време; Демир Капија; Автопат - храм од раноантичкото и римското време; Клисура - населба од раноантичкото време; Манастир - Варници - населба и некропола од римското време, базилика и некропола од ...

                                               

Кумбаревци (Рамне)

Кумбаревци - археолошко наоѓалиште во охридското село Рамне. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На самиот влез во селото од просторот на првата куќа заедно со дворот на една фамилија, при копањето на темели биле откриени по ...

                                               

Кумбуралар (Кременица)

Кумбуралар - археолошко наоѓалиште во битолското село Кременица. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е осамен наод од непознат период. Наречен е по истоимениот топоним во близина на селото каде еден месен жител пронашол сочуван питос, кој спред не ...

                                               

Купишта (Костур)

Купишта - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Костур. Наоѓалиштето претставува топилница од среден век. На 2 км јужно од маалото Варошани, на левиот брег на реката Тораница се зачувани многу остатоци од топена железна руда, што индицир ...

                                               

Купчеи Дрва

Купчеи Дрва - археолошко наоѓалиште во дебарското село Мал Папрадник. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на околу 1 км југоисточно од селото, во приватна ниват, каде на простор од 50 × 50 м се наоѓа грамада од градежен материја ...

                                               

Куричаир (Аџиматово)

Куричаир - Суви Ливади - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Аџиматово. Наоѓалиштето претставува водовод од римското време. При орање на местото биле откриени керамички цевки - тубули од водовод.

                                               

Кутлина (Свето Тодори)

Кутлина - археолошко наоѓалиште во битолското село Свето Тодори. Претставува осамен наод од римско време. Артефактот бил пронајден во нина на месен жител, што се наоѓа на околу 2 км североисточно од селото, каде е најдена мермерна стела со релјеф ...

                                               

Куќата на Ѓошеви (Варош)

Куќата на Ѓошеви - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува депо од бронзеното и железното време. При изградбата на засебната станбена зграда на улицата "Борка Лопач" број 3б, се откриени повеќе големи керамички садови, искрше ...

                                               

Куќата на Каплан Арифи

Куќата на Каплан Арифи - археолошко наоѓалиште во Дебар. Претставува осамен наод од римското време. Во 1952 година, при изградбата на станбениот објект на ул. "Бајрам Селими", дебранининот Капан Арифи пронашол мермерна биста со природна големина. ...

                                               

Куќата на М. Мантов (Варош)

Куќата на М. Мантов - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од бронзеното време. При изградбата на засебните згради на три домаќинства броеви 3, 19 и 21, е откриен дел од некропола. Поточно, откриени се четири гро ...

                                               

Куќата на Мантови (Варош)

Куќата на Мантови - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од бронзено време. При изградбата на индивидуалните згради на улицата "Нил Армстронг", и тоа на М. Мантов бр. 3, Воислав Главчев бр. 19 и Стојан Чубриков б ...

                                               

Куќата на Мухамед Карпузи

Куќата на Мухамед Карпузи - археолошко наоѓалиште во Дебар. Претставува депо на средновековни монети. Дебранининот Мухамед Карпузи, учител од Дебар, при изградбата на својата куќа открил повеќе венецијански монети од XI век. Монетите се чуваат ка ...

                                               

Кучевиште (археолошко наоѓалиште)

Кучевиште - осамени наоди од римското време. Во атарот на селото Кучевиште се пронајдени две надгробни плочи со латински натписи. Едниот од спомениците се чува во Музејот на Македонија во Скопје, а другиот во селската црква "Воведение на Пресвета ...

                                               

Кушинци (Габар)

Кушинци - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Габар. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На падина, во непосредната близина на Митовско маало се откриени гробови од камени плочи - тип циста.

                                               

Лабино (Охрид)

Лабино - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува гробови, станбени објекти, предмети од брозено време до ран среден век. Наоѓалиштето ја зафаќа западната падина од повисокиот западен рид на Охрид, југозападно од цитаделата ...

                                               

Лакајца (Кладник)

Лакајца - археолошко наоѓалиште во кичевското село Кладник. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на границата на атарите на селата Кладник и Козица, од десната страна на Козичка Река, непосредно до асфалтниот пат Кичево-Битола, ...

                                               

Латинска Црква - Пусто Валевци (Долно Ѓуѓанци)

Латинска Црква - Пусто Валевци - доцносредновековна црква и некропола кај селото Долно Ѓуѓанци, Светиниколско. Се наоѓа на 3 км од селото, на десната страна од патот Св. Николе-Куманово и на околу 500 м пред местото каде што се одвојува новиот па ...

                                               

Латинска Црква (Жван)

Латинска Цркв или Св. Димитриј - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Жван. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото, десно од патот Битола-Кичево, каде се наоѓа мала црквичка во која е зачуван натпис п ...

                                               

Латинска Црква (Корошишта)

Латинска Црква - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Корошишта. Претставува сакрален објект од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1 км јужно од селото, каде се забележителни темели од објект. По површината на местото се пронајде ...

                                               

Латинска Црква (Небрегово)

Латинска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Небрегово. Претставува црква и некропола од старохристијанско време. Се наоѓа на 1 км јужно од селото, каде се откриени урнатини од темели на објект – црква во која има повеќе блокови од ...

                                               

Латинска Црква (Осој)

Латинска Црква или Митрина Нива - археолошко наоѓалиште во кичевското село Осој. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 2 км западно од селото, од десната страна на патот, каде се откриени темели од стара црква. Наспроти ...

                                               

Латински Гробишта (Отиштино)

Латински Гробишта - археолошко наоѓалиште во велешкото село Отиштино. Претставува средновековна некропола. На 2 км источно од селото и на околу 500 м од наоѓалиштето Тумба, на највисокиот дел на ридот се откриени гробови градени од камени плочи с ...

                                               

Латински Гробишта (Трстеник)

Латински Гробишта - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Трстеник. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 500 м северно западно од селото, на средните коти на ридот Венец, при изградбата на селскиот пат за манастирот Ѓуришт ...

                                               

Латинско Дабје (Нерези)

Латинско Дабје или Манастир Св. Никола - археолошко наоѓалиште во струшкото село Нерези. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 600-800 м југоисточно од селското училиштето, на простор со површина од 50 × 50 м. При обраб ...

                                               

Лачникот (Витолиште)

Лачникот - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува некропола од римско време. На 1.5 км северно од селото, во нивата на П. Гогоски се откриени повеќе гробови.

                                               

Ледина (Премка)

Ледина - археолошко наоѓалиште во кичевското село Премка. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на северозападниот крај на селото, каде се откриени гробови од некропола градени од камени плочи - тип циста, со насоченост исток-запад.

                                               

Леските (Смоквица)

Леските - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува утврдена населба и некропола од хеленистичко време. На околу 3 км западно од селото, близу до стариот пат за селото Габрово, на пространа тераса се среќаваат ...

                                               

Лешочко депо

Лешочкото Депо - археолошко наоѓалиште во тетовското село Лешок. Претставува депо на средновековни монети. Во атарот на селото случајно се откопани 270 бакарни скифати од XII-XIII век. Монетите се чуваат во Музејот на Македонија во Скопје.

                                               

Ливаѓе (Габар)

Ливаѓе - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Габар. Наоѓалиштето претставува градиште од среден век. На две ритчиња - чуки, се гледаат траги од ѕидови - бедем, на површината има грамади од градежен материјал.

                                               

Ливатчиња (Претор)

Ливатчиња - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува вила рустика од римско време. Се наоѓа на приватен имот на месен жител на источната страна на селото, каде со сондажното археолошко истражување извршено во 1972 година се ...

                                               

Логур (Шопур)

Логур - археолошко наоѓалиште во штипското село Шопур. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 2.5 км југоисточно од селото се гледаат гробови покриени со монолитни камени плочи, поставени во правец запад-исток. Според кажувањата на ...

                                               

Лозишта (Речица)

Лозишта - археолошко наоѓалиште во охридското село Речица. Наоѓалиштето претставува депо на накит од железно време. На околу 1 км северозападно од селото, во нивата на Танаско Митрески во 1955 година со земјоделските работи било откриено депо од ...

                                               

Лозја (Горни Балван)

Лозја - археолошко наоѓалиште во штипското село Горни Балван. Наоѓалиштето претставува осамен наод од градиште од бронзено време. Од старите лозови насади што се наоѓаат на границата со атарот на Долни Балван потекнува масивна секира од базалтен ...

                                               

Лозја (Калишта)

Лозја или Бузелица - археолошко наоѓалиште во струшкото село Калишта. Претставува осамен објект од доцноантичко време. Се наоѓа на западната страна од селото, на чие место денес се простираат ниви. При обработувањето на земјата бил откриен под од ...

                                               

Локва (Крушеани)

Локва - археолошко наоѓалиште во прилепското село Крушеани. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал северно од селото биле иск ...

                                               

Лскач (Козјак)

Лскач - археолошко наоѓалиште во штипското село Козјак. Наоѓалиштето претставува вила рустика од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 300 м североисточно од селото, од двете страни на полскиот пат"Радање-Аргулица и во непосредната близина на нао ...

                                               

Лучин Дол (Добровница)

Лучин Дол - Стар Хан - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Добровница. Наоѓалиштето претставува депо на монети од римско време. Во дворот на училиштето, во 1956 година, при копањето на бунар се откриени 202 римски монети од III и IV ве ...

                                               

Љубуш (Драчево)

Љубуш - археолошко наоѓалиште кое се состои од старохристијански ротонди. На еден зарамнет врв во близината на утоката на Пеленица во Маркова Река, оддалечен 3 километри југозападно од селото Драчево, има остатоци од римско утврдување чии одбранб ...