Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102
                                               

Св. Илија (Штип)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во градот Штип. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. Се наоѓа на левата страна од градот, над Текстилното училиште. Според преданието меѓу населението, џамијата на Хусамедин Мехмед-паша од крајот на XVII ...

                                               

Св. Јован (Белчишта)

Св. Јован или Кај Смрекана - археолошко наоѓалиште во селото Белчишта во областа Дебрца. Претставува средновековна црква и некропола. На највисоката падина од каменитиот рид Орешка Краста, која лежи наоколу 1.2 км источно од селото и 200 м северо ...

                                               

Св. Јован (Косел)

Св. Јован - археолошко наоѓалиште во охридското село Косел. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа североисточно од селото, на десниот брег на Коселска Река. При обработувањето на нивите биле откриени и растурени повеќ ...

                                               

Св. Јован (Макреш)

Св. Јован - археолошко наоѓалиште во кумановското село Макреш, Општина Старо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На северно источниот раб на селото, помеѓу патот и реката се откриени камени плочи од гробни конструкции - ...

                                               

Св. Јован Бигорски (Ростуше)

Св. Јован Бигорски - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Ростуше. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа високо над левиот брег на реката Радика, спроти селата Требиште и Велебрдо во самиот комплекс на Бигорскиот манастир. Врз основа ...

                                               

Св. Јован Крстител (Штип)

Св. Јован Крстител - археолошко наоѓалиште во градот Штип. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. Се наоѓа на јужната падина на Исар, десно од коритото на Отиња, пред влезот во Ново Село. Била изградена пред 1350 година од Јован Пробиштипо ...

                                               

Св. Климент (Волино)

Св. Климент - археолошко наоѓалиште во селото Волино во областа Дебрца. Претставува некропола од римско време. Во северозападниот дел на селото, во дворот на Никола Спироски и во непосредната околина, на крајот на минатиот век биле откриени две н ...

                                               

Св. Крстовден (Курбиново)

Св. Крстовден - археолошко наоѓалиште во преспанското село Курбиново. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа во селската црква, каде во неа се вградени повеќе сполии. Архитектонска пластика се среќава и на повеќе места во селот ...

                                               

Св. Марко (Петрово)

Св. Марко - Градиште - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Петрово. Претставува градиште од среден век. Се наоѓа на 4 км североисточно од селото, високо над десниот брег на Стара Река. На височинката со мало зарамнето плато, пристапно само ...

                                               

Св. Мартинија (Требеништа)

Св. Мартинија - археолошко наоѓалиште во селото Требеништа во областа Дебрца. Претставува сакрален објект од старохристијанско време. На источниот крај на селото, десно од патот Требеништа - Ливоишта, непосредно до местото каде што е изграден рез ...

                                               

Св. Наум (Љубаништа)

Св. Наум - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. Под темелите на денешната црква Св. Наум, која се наоѓа на 30 км јужно од Охрид, на брегот на езерото и во близината на македонско-албанс ...

                                               

Св. Недела (Дихово)

Св. Недела - археолошко наоѓалиште во битолското село Дихово. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа во непосредната близина на мостот за Битола, каде се наоѓа мало црквиче "Св. Недела". Градена е на темели од средновековна црква ...

                                               

Св. Недела (Здуње)

Св. Недела - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува црква и некропола од среден век. Се наоѓа на околу 4 км северно од селото, високо над левиот брег на реката Треска во подножјето на ридот Булуноец, каде се наоѓаат остатоци о ...

                                               

Св. Недела (Претор)

Св. Недела - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува црква од среден век. Со сондажното археолошко ископување извршено во 1972 година се откриени остатоци од еднокорабна црква со полукружна основа, градена од кршен камен и ...

                                               

Св. Никола (Бело Поле)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во прилепското село Бело Поле. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во селската црква "Св. Никола" што се наоѓа југоисточно од селото, каде се вградени повеќе антички сполии, и тоа: две бази, плоча ...

                                               

Св. Никола (Волино)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во селото Волино во областа Дебрца. Претставува средновековна црква и некропола. Денешната црква Св. Никола се наоѓа во југоисточниот дел на селото, на околу 60–70 м лево од патот за селото Требеништа. Според по ...

                                               

Св. Никола (Гостивар)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во Гостивар. Претставува средновековна некропола во месноста Новаци, каде се откриени камени плочи од гробни конструкции. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Тука се наоѓаат урнатини од едн ...

                                               

Св. Никола (Злести)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во селото Злести во областа Дебрца. Претставува средновековна црква со некропола. Се наоѓа во селото, северно веднаш до Црквата Св. Ѓорѓија. Денешната црква е изградена врз темели од постара градба која му припа ...

                                               

Св. Никола (Зрзе)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во прилепското село Зрзе. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во ѕидовите на црквата "Св. Никола", каде се вѕидани надгробна стела од бел мермер, релјефно обработена, и горен дел од мермерна плоча ...

                                               

Св. Никола (Калишта)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Калишта. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 500-800 м јужно од селото, каде што е откриена еднокорабна црква, а околу неа гробови градени од камени плочи.

                                               

Св. Никола (Крани)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во преспанското село Крани. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на 1 км јужно од селото, каде околу црквата "Св. Никола", која била изградена врз темели од постара црква, се наоѓаат гробови г ...

                                               

Св. Никола (Кривогаштани)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кривогаштани. Се наоѓа во црквата "Св. Никола", каде се чува надгробна стела од мермер со релјефна претстава во две полиња. Во горниот дел лево има две мали фигури на постамент, а десно три ф ...

                                               

Св. Никола (Лескоец)

За современата црква, видете Црква "Св. Никола" Св. Никола - археолошко наоѓалиште во охридското село Лескоец. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Во стариот дел на селото, во подножјето на планината Петрино, е зачувана едно ...

                                               

Св. Никола (Љубаништа)

За современите цркви, видете Црква "Св. Никола" и Црква "Св. Никола" Св. Никола или Селски Гробишта - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Во северозападниот дел на селските ...

                                               

Св. Никола (Ношпал)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во битолското село Ношпал. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во дворот на црквата "Св. Никола" каде има неколку мермерни сполии, и тоа: мермерна ара со грчки натпис и мермерна база, кои се донесе ...

                                               

Св. Никола (Орланци)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во кичевското село Орланци. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа во северниот дел на селото. Наоѓалиштето всушност ги претставува старите темели на кои денес се наоѓа црквата Св. Никола.

                                               

Св. Никола (Пелинце)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пелинце. Наоѓалиштето претставува сакрален објект од среден век На 500 м северно од селото, лево од асфалтниот пат за манастирот Прохор Пчински се гледаат грамади од градежен материјал.

                                               

Св. Никола (Сопотско)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во преспанското село Сопотско. Претставува осамен наод од римско време и средновековна црква со некропола. При изградбата на новата црква "Св. Никола", која се наоѓа 1 км јужно од селото, биле откриени темели од ...

                                               

Св. Никола (Стровија)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во прилепското село Стровија. Ноаѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и определено, но најверојатно е некропола. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал ...

                                               

Св. Никола (Строиманци)

Св. Никола - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Строиманци. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На североисточната периферија на селото се наоѓа црквата Св. Никола Летни, подигната врз темели на стара црква. Во ок ...

                                               

Св. Петар (Варош)

Св. Петар - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува осамен наод од римско време. Во северниот ѕид на црквата е вѕидан дел од надгробна плоча на која во горниот дел се гледа розета и под неа шест човечки фигури што стојат, рел ...

                                               

Св. Петар (Лешани)

Св. Петар - археолошко наоѓалиште во селото Лешани во областа Дебрца. Претставува раносредновековна црква и некропола. Се наоѓа на околу 100 м источно од селото, на северното подножје, на планината Чуки. На зарамнетиот простор од ледината се наоѓ ...

                                               

Св. Петка (Голем Папрадник)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во дебарското село Голем Папрадник. Претставува средновековна црква. Се наоѓа на околу 300 м од левата страна на патот за Дебар, каде се гледа грамада од градежен материјал, а се забележуваат и темели од мала едн ...

                                               

Св. Петка (Големо Илино)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Големо Илино. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на источниот крај на селото, во самите темели на денешната црква "Св. Петка", која е изградена во 1874 година, и тоа в ...

                                               

Св. Петка (Граиште)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Граиште. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото. Има мали димензии и е зачувана во темелите.

                                               

Св. Петка (Зрзе)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во прилепското село Зрзе. Наоѓалиштето најверојатно претставува црква, но поради неистраженоста не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека во сам ...

                                               

Св. Петка (Луке)

Св. Петка - Остоица - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Луке. Наоѓалиштето претставува црква од среден век Источно од селото се наоѓа црквата Св. Петка, изградена врз темелите на стара црква. Сполии од постарата црква се вѕидани во н ...

                                               

Св. Петка (Љубаништа)

За современата црква, видете Црква "Св. Петка" Св. Петка - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Помеѓу изворот Св. Петка, што се наоѓа на западниот трап од езерцето формиран ...

                                               

Св. Петка (Претор)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува црква и некропола од среден век. Во 1959 година, при изградбата на зградата на Стопанската банка биле откриени темели од црква и околу неа повеќе гробови. Денес црквата е ...

                                               

Св. Петка (Трап)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во битолското село Трап. Претставува осамен наод од старохристијанско време. Се наоѓа во дворот на црквата "Св. Петка", каде има мермерни сполии, и тоа: две мермерни плочи, надгробна стела вградена во темелот на ...

                                               

Св. Петка (Церово)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Церово. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на околу 500 м западно од селото, каде се наоѓа малата црквичка "Св. Петка" изградена во поново време, и тоа врз стари темели. Ѕидана е ...

                                               

Св. Петка (Црничани)

Св. Петка - археолошко наоѓалиште во битолското село Црничани. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 200–300 м западно од селото, покрај патот за селото, каде се наоѓа црквата "Св. Петка". На теренот се забележуваат к ...

                                               

Св. Пречиста (Кривогаштани)

Св. Пречиста - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кривогаштани. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и најверојатно претставува наоѓалиште од типот на црква со некропола. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски ...

                                               

Св. Пречиста (Мало Илино)

Св. Пречиста - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мало Илино. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа во темелите на новоизградената црква, која била изградена во 1979 година. Таа се наоѓа на оддалеченост од околу 1.5 к ...

                                               

Св. Спас (Горно Крушје)

Св. Спас - археолошко наоѓалиште во преспанското село Горно Крушје. Претставува црква и некропола од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 300 м северно од селото, од десната страна на патот Ресен-Охрид, на јужниот крај на висорамнинката од ...

                                               

Св. Спас (Евла)

Св. Спас - археолошко наоѓалиште во преспанското село Евла. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа југозападно од селото, на десниот брег на Елечка Река, каде на мало зарамнето плато се наоѓаат остатоци од урнатини на мала црквичка, позната ...

                                               

Св. Спас (Лескоец)

За современата црква, видете Црква "Вознесение Христово" Св. Спас или Вознесение - археолошко наоѓалиште во охридското село Лескоец. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На североисточниот крај од старото село Лескоец, на око ...

                                               

Св. Спас (Малино)

За современата црква, видете Црква "Св. Спас" Св. Спас - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Малино. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Околу селската црква се наоѓаат гробови со камени конструкции во кои мештаните не пам ...

                                               

Св. Спас (Нерези)

Св. Спас - археолошко наоѓалиште во струшкото село Нерези. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на околу 600-800 м јужно од наоѓалиштето Чука, на мало ритче. Прин обработувањето на земјата, мештаните откриле гробови градени од камени плочи.

                                               

Св. Спас (Полаки)

Св. Спас - археолошко наоѓалиште во кочанското село Полаки. Претставува градиште од доцноантичко време. На високиот рид што се издига кај утоката на долот Лиса во Беровска Река, има зарамнет врв со простор од 50 × 50 м на кој се зачувани темели о ...