Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107
                                               

Св. Троица (Битола)

Св. Троица - археолошко наоѓалиште во Битола. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 500 м југозападно од централното градско подрачје, на блага падина во атарот на Хераклеја Линкестис, каде во 1970 година е изградена ...

                                               

Св. Троица (Карабичане)

Св. Троица - археолошко наоѓалиште во кумановското село Карабичане. Претставува средновековна црква и некропола. На јужниот раб на селото, во нивата на еден жител се среќаваат фрагменти од покривни ќерамиди, множество градежен материјал и големи ...

                                               

Св. Филип (Зрзе)

Св. Филип - археолошко наоѓалиште во прилепското село Зрзе. Наоѓалиштето најверојатно претставува црква, но поради неистраженоста не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека во сам ...

                                               

Св. Харалампија (Варош)

Св. Харалампија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува осамен наод, црква некропола од римско време и среден век. Во 1960 година, со археолошките ископувања во источниот раб од населбата се откриени остатоци од темели на ц ...

                                               

Св. Харалампија (Витолиште)

Св. Харалампија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува некропола од римското време. Во дворот на селското училиште и непосредно до старата црква, пред Втората светска војна селаните откриле гробница издлабена во карпа, ...

                                               

Света Петка (Чифлик)

Света Петка - старохристијанска црква. На околу 3 километри северно од селото се зачувани темели од мала црквичка градена од кршен камен и варов малтер.

                                               

Светец (Варош)

Светец - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од бронзено време. Во непосредната близина на манастирот Св. Архангел Михаил, од десната страна на патот кога се слегува кон Варош, под карпата со фреската на св. Арх ...

                                               

Свети Илија (Давидово)

Свети Илија - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Давидово. На 200 м североисточно од селото има многу градежен материјал и големи камени од гробни конструкции.

                                               

Свети Пантеле (Полчиште)

Свети Пантеле - археолошко наоѓалиште во прилепското село Полчиште. Претставува кастел од раноантичко време. Се наоѓа југозападно од селото, оддалечен околу 1.5 километар во местото Скркаво Мариово на врв на надморска височина од 1344 метри. Во с ...

                                               

Свети Спас (Драгобраште)

Свети Спас - археолошко наоѓалиште во виничкото село Драгобраште. Наоѓалиштето претставува базилика од старохристијанско време. На раскрсницата од селскиот пат за Драгобраште и Пекљани - денешната црква Св. Спас, била изградена врз темелите од го ...

                                               

Сејменски Преслап (Лаки)

Сејменски Преслап - археолошко наоѓалиште во виничкото село Лаки. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа западно од селото, на оддалеченост од околу 6 км меѓу ридиштата Чикур и Тртља. Некрополата е голема, со гробови од камени плочи.

                                               

Селиште (Велестово)

Селиште - археолошко наоѓалиште во охридското село Велестово. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На околу 1.5 км југоисточно од селото има зарамнета површина од околу 15 хектари. На нејзиниот северен крај, од диви копачи - ...

                                               

Селиште (Герман)

Селиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Герман. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. Во маалото Павлевци, на мало ритче со зарамнето плато се среќаваат многубројни фрагменти од керамички садови со фина и груба фактур ...

                                               

Селиште (Думановце)

Селиште - археолошко наоѓалиште во кумановското село Думановце. Наоѓалиштето претставува викус од римското време. На 1 км источно од селото се константирани делови од градежен керамички материјал што иницира постоење на населба.

                                               

Селиште (Нерав)

Селиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Нерав. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичкото време. На зарамнето плато на мало ритче кое има доминантна местоположба над клисурата на Неравска Река, до патот што води до Тргов ...

                                               

Селиште (Стањевци)

Селиште или Горни Гробишта - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стањевци. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 1.5 км, северно од селото се откриени гробови од камени конструкции, покриени со по една голема плоча. Секој ...

                                               

Селиште Ивани (Мешеишта)

Селиште Ивани - археолошко наоѓалиште во селото Мешеишта во областа Дебрца. Претставува средновековна црква и некропола. На околу 4.5 км источно од селото, на јужниот брег од Иванин Дол, на западниот крај на просторот обграден со борова шума се г ...

                                               

Селиште II (Ињево)

Селиште II - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Ињево. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На 300 метри западно од селото се гледаат остатоци од ѕидови на еднокорабна црква, на кои западниот ѕид со влезот и јужниот ѕи ...

                                               

Селска Црква (Беровци)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Беровци. Претставува осамен наод од римско време. Во влезот на селската црква е вѕидана надгробна плоча од мермер со грчки натпис во 6 реда.

                                               

Селска Црква (Боротино)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Боротино. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во припратата на селската црква "Св. Марена", каде се чува мермерна статуа без глава и дел од градите.

                                               

Селска Црква (Долнени)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Долнени. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа пред селската црква "Вознесение Христово", каде се наоѓа надгробна плоча од бел мермер, со венец на горниот крај и едикула во која ...

                                               

Селска Црква (Дупјачани)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дупјачани. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа од надворешната страна на селската црква, каде лево од влезот е вѕидана надгробна стела со релјефна претстава. На средината има ...

                                               

Селска Црква (Крушеани)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Крушеани. Се наоѓа од надворешната страна на црквата, каде има вѕидана надгробна плоча со релјефна претстава на жена што стои меѓу два коњаника. Над релјефот има оштетен грчки натпис.

                                               

Селска Црква (Небрегово)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Небрегово. Претставува осамени наоди од римско време. Во јужниот ѕид од надворешната страна на селската црква "Св. Никола" е вѕидана мермерна плоча со релјефна претстава на Атина и Херкул. ...

                                               

Селска Црква (Пашино Рувци)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Пашино Рувци. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во селската црква "Св. Атанасиј" и во нејзиниот двор, каде се наоѓаат повеќе споменици од мермер, и тоа: фрагментирана надгро ...

                                               

Селска Црква (Секирци)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Секирци. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во ѕидовите на селската црква Св. Атанасиј, каде има вградено мермерни плочи со натписи.

                                               

Селска Црква (Слепче)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Слепче. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во селската црква "Св. Ѓорѓи", каде се наоѓаат неколку антички сполии од мермер, и тоа: плоча со релјефна претстава на две жени, ко ...

                                               

Селска Црква (Црквино)

Селска Црква - археолошко наоѓалиште во велешкото село Црквино. Наоѓалиштето претставува некропола од доцноантичкото време. Источно од црквата "Св. Ѓорѓи" се откриени повеќе гробови од камени плочи - тип циста.

                                               

Селска Џамија (Дебреште)

Селска Џамија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дебреште. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во дворот на Средната џамија, каде се наоѓа фрагментирана мермерна ара со грчки натпис.

                                               

Селски Гробишта (Браилово)

Селски Гробишта или Расипана Црква односно Св. Недела - археолошко наоѓалиште во прилепското село Браилово. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на местото на сегашните гробишта, каде биле откриени гробови со камени конструкции. ...

                                               

Селски Гробишта (Драгоево)

Селски Гробишта - археолошко наоѓалиште во штипското село Драгоево. Наоѓалиштето претставува средновековна црква со некропола. На источниот раб на селото има зарамнето плато, долго 70 м и широко 60 м, на кое се наоѓаат урнатини од мала црквичка и ...

                                               

Селски Гробишта (Јакимово)

Селски гробишта - археолошко наоѓалиште во виничкото село Јакимово. Претставува средновековна некропола. Во југоисточниот дел на денешните гробишта, сместени во подножјето на ридот Баир, се гледаат гробни конструкции од средновековна некропола.

                                               

Селце (Пчиња)

Селце - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пчиња. Наоѓалиштето претставува градиште од среден век. На 2 км североисточно од селото, на висок рид што има доминантна местоположба, постојат остатоци од средновековна тврдина. По површината се ...

                                               

Сивастоец (Варош)

Сивастоец - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува средновековна некропола. Во непосредната близина на населбата, до последните куќи на источниот дел е откриена голема средновековна некропола. Во 1955 година од страна на жит ...

                                               

Сингра (Серменин)

Сингра - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Серменин. Претставува утврдена населба-збег од римско време. Рефугиум од римското време. На 5 км јужно од селото има висок рид со доминантна местоположба на чиј зарамнет врв се среќаваат грамади ...

                                               

Синоец (Растојца)

Синоец - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Растојца. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на 1 км јужно од селото, каде во ниви на месни жители се откриени гробови градени од камени плочи. Според кажувањето на еден од ...

                                               

Сирхан (Отешево)

Сирхан - археолошко наоѓалиште во атарот на преспанското село Шурленци, наделеку од Отешево, Ресенско. Претставува утврден осамен наод од римско време. При изградбата на тунелот за летувалиштето, во 1948 година е најдена надгробна стела со семејн ...

                                               

Сисвети (Лешани)

За манастирот, видете Лешански манастир "Сисвети" Сисвети - археолошко наоѓалиште во селото Лешани во областа Дебрца. Претставува средновековна црква и некропола. Манастирскиот комплекс Сисвети се наоѓа на околу 500 м југозападно од селото, на за ...

                                               

Сламите (Рапеш)

Сламите - археолошко наоѓалиште во битолското село Рапеш. Претставува тумул - некропола од железно и доцноримско време. Се наоѓа во југозападниот дел на Мариовската висорамнина, на околу 1.5 км североисточно од селото, на сртот од ридот што се из ...

                                               

Слатина (Заполжани)

Слатина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Заполжани. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека недалеку о ...

                                               

Слатина (могила во Стањевци)

Слатина - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стањевци. Наоѓалиштето претставува могила од римско време. На 3 км јужно од селото, покрај селскиот пат за Стара Мездра има могила со пречник во основата од 25 м и зачувана височина од 8 м. ...

                                               

Слатина (Ратево)

Слатина - могила од доцноантичкото време. Во непосредната близина на утоката на реката Пеленица во Ратевска Река, во нива има могила со пречник во основата од 12 метри и височина од 2 метри, која со орањето делумно е оштетена.

                                               

Слатина (цистерна во Стањевци)

Слатина - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Стањевци. Наоѓалиштето претставува цистерна од римско време. На 3.5 км југоисточно од селото се наоѓа кладенец граден од песочник во пет реда, поврзани со хидрауличен малтер. Во долниот дел ...

                                               

Солена Вода (Стар Караорман)

Солена Вода - археолошко наоѓалиште во штипското село Стар Караорман. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Се наоѓа на североисточниот крај на селото, на излезот кон наоѓалиштето Орлови Чуки. Теренот е блага падина што се спушта кон ...

                                               

Солунски Рид (Судик)

Солунски Рид - археолошко наоѓалиште во местото Судик општина Штип. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На североисточната страна на селото се издига висок рид со зарамнето плато, големо околу 1.5 хектар. На површината има остатоци ...

                                               

Сопот (археолошко наоѓалиште)

Сопот - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Сопот. Наоѓалиштето претставува осамени наоди од римско време. Во 1968 година од дворот на селската црква Музејот од Штип прибрал два споменика. Едниот, изваден од оградниот ѕид на дворот, пре ...

                                               

Спаиска Чешма (Суводол)

Спаиска Чешма - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Суводол. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа во непосредната близина на селото. Според верувањето кај мештаните, на ова место постоела стара црква.

                                               

Спас (Дебреше)

Спас - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на јужниот раб на селото на зарамнето плато во приватен имот, каде се гледаат камени плочи од гробни конструкции со насоченост исток ...

                                               

Спасица (Кокре)

Спасица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кокре. Претставува светилиште од римско време. На околу 200 м источно од последните куќи на селото, на левиот брег на Кокрешка Река се наоѓа новоизградено манастирче Св. Спас во кое се вградени ...

                                               

Сред Село (Дебреше)

Сред Село - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа во средишниот дел на селото, во непосредната близина на споменикот од НОБ, каде се среќаваат камени плочи од гробни конструкции ...