Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109
                                               

Олмец - Кулиште (Велгошти)

Олмец - Кулиште - археолошко наоѓалиште во охридското село Велгошти. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од железно време. Југоисточно од селото и источно од манастирската црква "Св. Петка" се издига висок рид кој е дел од Петринска Планина ...

                                               

Опаљушка (Мала Црцорија)

Опаљушка - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Мала Црцорија. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На исток од месноста Конопиште, на блага падина која зафаќа простор од 50 × 50 м се откриени повеќе гробови градени од каме ...

                                               

Опашуљка (Мождивњак)

Опашуљка - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Мождивњак. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На јужниот крај на селото, на мало ридче со зарамнето плато се откриени повеќе гробови градени од камени плочи - тип ци ...

                                               

Оралиште (Лазарополе)

Оралиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Лазарополе. Претставува средновековна некропола. Во 1950 година, при изградбата на камбанаријата и водоводот во дворот на црквата Св. Ѓорѓи биле откриени гробови градени од камени плочи -тип ...

                                               

Ораче (Габар)

Ораче - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Габар. Наоѓалиштето претставува градиште од среден век. Јужно од Габарски Чуки и 100 м северно од патот Крива Паланка - Огут, на една зарамнета височинка се среќаваат фрагменти од керамички с ...

                                               

Орлов Дол (Ново Село)

Орлов Дол - археолошко наоѓалиште во штипската населба Ново Село. Наоѓалиштето претставува каптажа и водовод од римско време. Над црквата Св. Спас, на околу 150 м југоисточно, со изведување на градежни работи е откриена каптажа издлабена во карпа ...

                                               

Орман (Небрегово)

Орман или Буков Дол - археолошко наоѓалиште во прилепското село Небрегово. Претставува кастел од римско време. Се наоѓа на околу 3.5 км североисточно од селото, каде се наоѓаат остатоци од ѕидови градени од кршен камен и варов малтер.

                                               

Османова Ритка (Дамјан)

Османова Ритка - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Дамјан. Наоѓалиштето претставува сакрален објект од среден век. На 1 км југоисточно од селото се наоѓаат остатоци од црква.

                                               

Остовец (Калиманци)

Остовец - археолошко наоѓалиште во близина на селото Калиманци, на левата страна од стариот пат Кочани-Делчево. Наоѓалиштето претставува средновековна црква. На зарамнето тло, пошумено со багремови дрвја, се среќаваат остатоци од ѕидови на црква ...

                                               

Оча (Здуње)

Оча - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува некропола од раниот среден век. Се наоѓа во доножјето на тврдината Градец, недалеку од вливот на реката Оча во езерото Козјак на Треска. Потекнува некаде од VI век. Според истражува ...

                                               

Оџа Бавча (Велмеј)

Оџа Бавча - археолошко наоѓалиште во селото Велмеј во областа Дебрца. Претставува раносредновековна некропола. Во северозападниот крај на селото, при копањето на темели за згради за селската задруга, во 1950 година биле откриени и уништени повеќе ...

                                               

Падарница (Бучим)

Падарница - тумул од железното време кај селото Бучим во општина Радовиш. На 1 км југоисточно од селото, од левата страна на патот за наоѓалиштето Воденичарски Пат има тумул кој е делумно оштетен, со пречник во основата од околу 3 м и височина од ...

                                               

Падарница (Варош)

Падарница - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од римско време. Во нивата на Кире Србиновски, што се наоѓа меѓу гробиш- тата и патот Прилеп - Кичево, биле откриени гробови градени од големи тегули и надгробни с ...

                                               

Падарница (Дамјан)

Падарница - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Дамјан. Наоѓалиштето претставува тумул од железно време. На 200 м северозападно од селото се наоѓа тумул оштетен на северната и северозападната страна, така што зачуваниот дел од основата изне ...

                                               

Падарница (Крклино)

Падарница - археолошко наоѓалиште во битолското село Крклино. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа на околу 200 м јужно од селото, каде при обработувањето на земјата се откриени гробови со конструкција од големи тегули.

                                               

Панаѓуриште (Свеќани)

Панаѓуриште или Св. Константин и Елена - археолошко наоѓалиште во велешкото село Свеќани. Претставува средновековна црква и некропола. На 3 км југозападно од селото, на североисточната страна на ридот Св. Констатин и Елена се наоѓаат остатоци од ...

                                               

Паратлија (Петралица)

Паратлија - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Петралица. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Во непосредната близина на селото се откриени повеќе гробови градени од камени плочи - тип циста.

                                               

Паскова Чешма (Ново Село)

Паскова Чешма - археолошко наоѓалиште во штипската населба Ново Село. Наоѓалиштето претставува осамен наод од римско време. Во нивата на М. Арсов од Ново Село е најдена сребрена монета со претстава на Дијана на реверсот.

                                               

Патрица (Цапари)

Патрица или Герани - археолошко наоѓалиште во битолското село Цапари. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа северозападно од селската фабрика, каде при обработувањето на земјата жителите откриле повеќе гробови градени од тегули.

                                               

Пенур (Дреново)

Пенур - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика. Источно од селото поројните води откриле гробови градени од камени плочи - тип циста.

                                               

Перуника (Дреновци)

Перуника - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дреновци. Ноаѓалиштето поради неистраженоста највеворајтно претставува населба, чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележа ...

                                               

Петочна Вода (Браилово)

Петочна Вода - археолошко наоѓалиште во прилепското село Браилово. Претставува некропола од хеленистичко и римско време. Се наоѓа на една блага падина, оддалечена 1.5 км северно од селото, каде селаните откопале повеќе гробови со камени конструкц ...

                                               

Петочница (Стровија)

Петочница - археолошко наоѓалиште во прилепското село Стровија. Претставува депо на монети од среден век. Се наоѓа на 1.5 км североисточно од селото, во непосредната близина на некогашното поило, каде има падина што се спушта кон железничката пру ...

                                               

Петров Гроб (Горно Дивјаци)

Петров Гроб - археолошко наоѓалиште во крушевското село Горно Дивјаци. Претставува доцноантички рудник. Се наоѓа североисточно од наоѓалиштето Кошари, каде се откриени јами од стар рудник за бакар.

                                               

Петрушевец (Чифлик)

Петрушевец - археолошко наоѓалиште кај местото Чифлик во општина Дечево. Наоѓалиштето претставува некропола и могили од римско време. Јужно од населбата, во непосредната близина на зградата на земјоделското стопанство, до самата куќа на М. Димитр ...

                                               

Пештер (Јегуновце)

Пештер - археолошко наоѓалиште т.е. некропола од доцниот среден век во тетовското село Јегуновце. Таа се наоѓа на околу 2 км источно од селото, во подножјето на Жеден кај истоимената месност, на мала височина каде се гледаат гробови градени од ка ...

                                               

Питранец (Дреново)

Питранец - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува вила рустика од доцна антика. На 2 км западно од селото, по површините се среќаваат фрагменти од тегули, имбрекси и градежен материјал. Откриен е еден мермер ...

                                               

Плошка (Старо Нагоричане)

Плошка - археолошко наоѓалиште во кумановското село Старо Нагоричане. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Во реонот на маалото Попчевци, десно од патот за Старо Нагоричане се среќаваат фрагменти од керамички садови, а била најдена и ...

                                               

Под Градиште (Слатина)

Под Градиште - археолошко наоѓалиште во поречкото село Слатина. Претставува некропола од доцноантичко време и е откриен случајно при изградбата на патот, непосредно покрај левиот брег на Слатинска Река, каде е откриена засводена гробница, ѕидана ...

                                               

Под Кули (Варош)

Под Кули - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од хеленистичко време. Пред влезот во Варош, од десната страна на патот Прилеп - Брод, во 1968 година при ископувањето од страна на Народниот музеј од Прилеп е откр ...

                                               

Под тврдината Китка (Банско)

Под тврдината Китка - археолошко наоѓалиште во Банско, Општина Струмица. Претставува некропола од доцноантичкото време. При орањето на нивите, а во последниве години и со изградбата на куќи биле уништени голем број гробови од камени плочи - цисти ...

                                               

Подиште (Конопница)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Конопница. Наоѓалиштето претставува викус од доцна антика. На десната страна од патот Куманово - Крива Паланка, на блага падина со површина од околу 2 хектара се среќаваат фрагменти од кер ...

                                               

Полиса (Црешка)

Полиса - археолошко наоѓалиште во штипското село Црешка. Наоѓалиштето претставува некропола - тумули од железното време и средновековна црква со некропола. На 2 км јужно од селото и на околу 500 м источно од наоѓалиштето Исар има зарамнето плато ...

                                               

Поличе (Брештани)

Поличе или Тумка - археолошко наоѓалиште во дебарското село Брештани. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на 1.5 км југозападно од селото, каде на десниот брег на Брештанска Река се наоѓа грамада од кршен камен, а околу неа гр ...

                                               

Попадин Дол (Варош)

Попадин Дол - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од железно време. На 1 км северно од Институтот за тутун, во лозјето на Трајко Слабакоски, со ископувањето во 1959 година се откриени два гроба од типот циста, с ...

                                               

Попоа Капица

Попоа Капица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Забрчани. Наоѓалиштето поради неистраженостае најверојатно претставува тврдина чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забел ...

                                               

Попов Дол (Велмеј)

Попов Дол - археолошко наоѓалиште во селото Велмеј во областа Дебрца. Претставува некропола од доцноантичкото време и ран Среден век. Се наоѓа на околу 300 м северозападно од селото, западно од наоѓалиштето Калуѓерица, над горниот меѓуселски пат ...

                                               

Попова Глава (Македонска Каменица)

Попова Глава - археолошко наоѓалиште кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува могила од доцна антика. На десниот брег на реката Каменица е зачувана могила која има 12 м во основата и 2-3 м височина.

                                               

Поповица (Будинарци)

Поповица - некропола и тумули од железното време. Во источниот крај на селото, до основното училиште, на самиот излез во правецот на селото Мачево, на местото на старите гробишта има 5 тумули од кои првиот и вториот се оддалечени 18 метри, имаат ...

                                               

Потпетрушка (Здуње)

Потпетрушка - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува светилиште - испосничка ќелија од раниот среден век. Се наоѓа на западниот раб од ридот Куклојца, каде по целата западна должина се наоѓаат поголем број на непристапни пеште ...

                                               

Превалец (Граиште)

Превалец - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Граиште. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на падините на Граишка Чука, што се наоѓа на 1.5 км северно од селото, каде мештаните нашле повеќе гробови градени од камени п ...

                                               

Преку Река (Мирковци)

Преку Река - археолошко наоѓалиште крај скопското село Мирковци. Наоѓалиштето претставува осамен наод од римското време. Од ова место потекнуваат повеќе споменици од бел мермер евидентирани од Н. Вулиќ: надгробна стела од која е зачува делот со л ...

                                               

Преображдија (Селце)

Преображдија - археолошко наоѓалиште во крушевското село Селце. Претставува старохристијанска базилика и средновековна црква. Се наоѓа западно од селото на граница со атарот на Арилево, на околу 15 км северозападно од Крушево, на јужните падини н ...

                                               

Преслап (Горно Село)

Преслап - археолошко наоѓалиште во прилепското село Горно Село. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип и период. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на надолницата низ која ...

                                               

Преслап (Чифлик)

Преслап - могила од римското време. На 1 километар јужно од селото, покрај патот што води од Чифлик кон селото Умлена, на ниска тераса има могила со пречник во основата од 12 метри и зачувана височина од 2.5 метри.

                                               

Преслоп (Слатино)

Преслоп - археолошко наоѓалиште во селото Слатино во областа Дебрца. Претставува раносредновековна некропола. Се наоѓа на околу 2 км источно од селото и на околу 100 м северно од Слатинско Градиште. Претставува превој на северното подножје, блага ...

                                               

Пржалот (Крњево)

Пржалот - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Крњево. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Откриена е при обработувањето на земјата, источно од патот. Со ископувањата во 1975 година биле истражени повеќе словенски гробови со ...

                                               

Прогон (Букри)

Прогон - археолошко наоѓалиште во битолското историско село Букри. Претставува некропола од железно време. Се наоѓа на околу 200 м северозападно од селото, на гребен издолжен во правец североисток-југозапад, каде трактористите од ЗИК "Пелагонија" ...

                                               

Пузалка (Челопек)

Пузалка - археолошко наоѓалиште во кумановското село Челопек. Наоѓалиштето претставува некропола од римско време. На 1 км источно од селото, на десниот брег на Пчиња, во профилот се гледаат гробни конструкции од камени плочи. Прилози не се најдени.

                                               

Пухче (археолошко наоѓалиште)

Пухче - археолошко наоѓалиште во местото Пухче општина Штип. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика. Според податоците добиени од жителите, при градењето на нови куќи, во разни делови на селото биле откривани и уништувани гробови, едн ...