Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111
                                               

Св. Атанасија (Враништа)

Св. Атанасија - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Враништа. Претставува црква и гробишта од доцниот среден век. Се наоѓа на околу 1 км западно од селото, на педесетина метри од стариот пат од Струга за Дебар, каде се гледаат теме ...

                                               

Св. Атанасија (Љубаништа)

Св. Атанасија - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува некропола и црква од римско време и. среден век. На околу 500 м југоисточно од манастирот Св. Наум во 1928-1930 година е изградена малата црквичка Св. Ат ...

                                               

Св. Атанасија (Октиси)

За современата црква, видете Црква "Св. Атанасиј" Св. Атанасија - археолошко наоѓалиште во струшкото село Октиси. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На западната страна од селото, во дворот на црквата Св. Атанасија има видл ...

                                               

Св. Атанасија (Петрово)

Св. Атанасија - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Петрово. Во селото постојат остатоци од сакрален објект граден од камен и варов малтер. Во непосредната близина се откриени и камени плочи од гробни конструкции.

                                               

Св. Атанасија (Претор)

Св. Атанасија - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува црква од среден век. Со сондажното археолошко истражување во 1972 година се откриени темели од еднокорабна црква со полукружна апсида, ѕидана од камен и варов малтер. ...

                                               

Св. Богородица (Вирово)

Св. Богородица Пречиста - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Вирово. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа високо во планината, на 3 км северозападно од селото, каде се наоѓа малата еднокорабна црква "Воведение на Пресвета Богоро ...

                                               

Св. Богородица (Враништа)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во струшкото село Враништа. Претставува сакрален објект од средниот век. Името го добил по црквата "Св. Богородица Пречиста" во чијшто двор се наоѓа. На местото е извршено истражување од страна на Музејот на ...

                                               

Св. Богородица (Горно Средоречие)

За актуелната црква, видете Црква "Св. Богородица" Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во селото Горно Средоречие во областа Дебрца. Претставува црква и некропола од развиеното средновековие. Се наоѓа на 500 м северно од селото. Селската црква ...

                                               

Св. Богородица (Дебреше)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на 500 м југозападно од селото, над патот за селото Здуње, во непосредната близина на задружните лозја на вакафскиот рид, ...

                                               

Св. Богородица (Карбуница)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во кичевското село Карбуница. Претставува средновековна црква. Се наоѓа на околу 800 метри под селото, на мала височинка обрасната со густа шума, каде се забележуваат темели од мала еднокорабна црква која, с ...

                                               

Св. Богородица (Љубаништа)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. На околу 500 м источно од манастирот Св. Наум, од северната страна на патот Љубаништа-Св. Наум се наоѓаат остатоци од црква со диме ...

                                               

Св. Богородица (Модриште)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во поречкото село Модриште. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на влезот од селото веднаш до Треска. Наоѓалиштето всушност се темелите на самата црква "Св. Атанасиј" која е заштитена со закон.

                                               

Св. Богородица (Пресил)

Св. Богородица или Св. Ѓорѓи - археолошко наоѓалиште во крушевското село Пресил. Претставува страрохристијански сакрален објект. Се наоѓа на 200 м југозападно од селото, на зарамнето плато се наоѓа црква подигната врз темелите на постара црква. З ...

                                               

Св. Богородица (Претор)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во преспанското село Претор. Претставува црква и некропола од среден век. Во 1960 година, при изградбата на одморалиштето на Тутунскиот комбинат од Прилеп биле откриени темели од црква и околу неа гробови од ...

                                               

Св. Богородица (Ростуше)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Ростуше. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа во средишниот дел на селото, каде при изградба на станбени куќи и нивелирање на теренот, на повеќе наврати се откривани ...

                                               

Св. Богородица (Суводол)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Суводол. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа во темелите на денешната црква "Успение на Пресв. Богородица" која била трикорабна базилика. Денес од неа се зачуван ...

                                               

Св. Богородица (Челопек)

Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во кумановското село Челопек. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 2.5 км западно од селото, на самиот пат се откриени скелетни гробови без конструкции и прилози, веројатно средновековни.

                                               

Св. Варвара (Варош)

Св. Варвара - средновековна црква, во непосредна близина на црквата Св. Атанас, поточнона околу 150 метра северозападно од неа, со ископувањето во 1964 година од страна на Музејот во Прилеп, откриени се остатоци од црквата Св. Варвара, средновеко ...

                                               

Св. Варвара (Рамне)

Св. Варвара - археолошко наоѓалиште во охридското село Рамне. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Западно од селото, во бавчите на едно семејство, кои се наоѓаат во Рамненско Поле, биле откриени темели од стара црква и околу ...

                                               

Св. Василиј (Белчишта)

Свети Василиј - црква од развиеното средновековие кај селото Белчишта во општина Дебрца. Се наоѓа на околу 1 км источно од селото, северно од патот Белчишта-Средорече и во непосредната близина на наоѓалиштата Св. Атанасија и Св. Јован. На простор ...

                                               

Св. Власиј (Штип)

Св. Власиј - археолошко наоѓалиште во градот Штип. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. Според историските извори, црквата била подигната во првата половина на XIV век од ктиторот Станислав кој во 1377 година ја приложил на Хиландар. Сме ...

                                               

Св. Врач (Варош)

Св. Врач - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува средновековна црква. Во југоисточниот дел на Варош, во близината на патот Прилеп-Кичево и на околу 80 м југозападно од црквата Св. Петар, според податоците од населението, се ...

                                               

Св. Врачи (Зрзе)

Св. Врачи - археолошко наоѓалиште во прилепското село Зрзе. Наоѓалиштето најверојатно претставува црква, но поради неистраженоста не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека над са ...

                                               

Св. Врачи (Рамне)

Св. Врачи - археолошко наоѓалиште во охридското село Рамне. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На југозападниот крај на селото, десно од патот за Студенчишта, во непосредната близина на селското училиште биле откриени повеќ ...

                                               

Св. Димитрија (Варош)

Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува осамен наод од римско време. Во ѕидовите на црквата и покрај нив се наоѓаат повеќе антички сполии од мермер: делови од архитравни греди, столбови, тимпанони и мермерна а ...

                                               

Св. Димитрија (Велгошти)

Св. Димитрија - "археолошко наоѓалиште во охридското село Велгошти. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. На околу 500 м југозападно од селото, десно од патот за Охрид има мала капела со икона на "Св. Димитрија". Според преданијата, на ов ...

                                               

Св. Димитрија (Долна Чарлија)

Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во битолското село Долна Чарлија. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во олтарот на црквата "Св. Димитриј", чијашто чесна трпеза е направена од мермерна ара врз која е поставена мермерна плоча. ...

                                               

Св. Димитрија (Издеглавје)

За современата црква, видете Црква "Св. Димитриј" Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во селото Издеглавје во областа Дебрца. Претставува средновековна црква и некропола. Денешната црквичка Св. Димитрија се наоѓа на околу 3 км северозападно од ...

                                               

Св. Димитрија (Кривогаштани)

Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кривогаштани. Се наоѓа во црквата "Св. Димитриј", се чува мермерна надгробна плоча со релјефна претстава на две машки и две женски бисти. Горе има калкан со палмета и акротерија, а во едик ...

                                               

Св. Димитрија (Крњево)

Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Крњево. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Спроти селото, на десниот брег на реката Бошава се наоѓаат камени плочи од гробни конструкции - тип циста.

                                               

Св. Димитрија (Љубојно)

Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во преспанското село Љубојно. Претставува утврдена црква и некропола од среден век. Се наоѓа на околу 150 метри западно од селото, од левата страна на патот што води кон селската утрина, каде се гледаат остат ...

                                               

Св. Димитрија (Смоквица)

Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува осамен наод од римско време. На 500 м северно од селото, во нивите на Ј. Тодоров и Р. Алаџајков се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и гра ...

                                               

Св. Димитрија (Црнобуки)

Св. Димитрија - археолошко наоѓалиште во битолското село Црнобуки. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во селската црква "Св. Димитриј" која е изградена во 1866 година и како чесна трпеза е поставен дел од мермерно стапало, а пред в ...

                                               

Св. Ѓорѓи - Курбиново (археолошко наоѓалиште)

Св. Ѓорѓи - археолошкo наоѓалиште во преспанското село Курбиново. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на 3 км источно од селото, во непосредна близина на црквата "Св. Ѓорѓи" од XII век. Тука при изведувањето на конзерватоските работи ...

                                               

Св. Ѓорѓи (Нерези)

Св. Ѓорѓи - археолошко наоѓалиште во струшкото село Нерези. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа во подножјето на наоѓалиштето Чука, каде што се наоѓа селската црква, која била изградена врз темелите на постара црква.

                                               

Св. Ѓорѓи (Подмочани)

Св. Ѓорѓи - археолошко наоѓалиште во преспанското село Подмочани. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа на 500 м југозападно од селото, во правецот на брегот на Преспанското Езеро, каде според кажувањата на мештаните, при изградбата на ...

                                               

Св. Ѓорѓија (Варош)

Св. Ѓорѓија – средновековна црква. Во 1965 година со ископувањето кое го вршел Музејот во Прилеп, во сондата бр. 31 биле откриени остатоци од црква. Според пронајдените фрагменти од фрески, црквата била живописана кон средината на ХIII век.Спомна ...

                                               

Св. Илија (Велгошти)

За современата црква, видете Св. Илија Св. Илија - археолошко наоѓалиште во охридското село Велгошти. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На зарамнета тераса лево од патот за селото Петрино, оддалечена 1 км североисточно од ...

                                               

Св. Илија (Делогожди)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Делогожди. Претставува населба од архајско, хеленистичко, римско време и среден век. Се наоѓа на околу 1 км од центарот на селото, на патот Делогожди-Џепин. На падините под делогождан ...

                                               

Св. Илија (Жван)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Жван. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 1 км југоисточно од селото, каде се наоѓа новата црква подигната на култно место, односно, според кажувањата на мештаните, врз темелите ...

                                               

Св. Илија (Живојно)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во битолското село Живојно. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа во дворот на манастирската црква "Св. Илија", каде од јужната страна пред црквата се наоѓа мермерен споменик во вид на касета, орнамен ...

                                               

Св. Илија (Журче)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Журче. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа 500 м западно од селото, каде се гледаат остатоци од срушена црква околу која има камени плочи од гробни конструкции.

                                               

Св. Илија (Косел)

За современата црква, видете Црква "Св. Илија" Св. Илија - археолошко наоѓалиште во охридското село Косел. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Североисточно од селото, спроти коселското Градиште има мал рид на кој се наоѓа к ...

                                               

Св. Илија (Крани)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во преспанското село Крани. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на јужната страна од селото, каде се издига тераса која благо се спушта кон запад и доминира над околниот терен. На западниот кр ...

                                               

Св. Илија (Љубаништа)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На околу 3 км јужно од селото, во јужните делови под планината Галичица, а во непосредната близина на караулата Љубаништа се ...

                                               

Св. Илија (Мало Илино)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мало Илино. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа западно од селото, на мала височинка, каде се наоѓала мала еднокорабна црквичка. При изградбата на новата црква бил употребуван стар ...

                                               

Св. Илија (Митрашинци)

Свети Илија - старохристијанска црква. На левиот брег на реката Брегалница, околу малата новоизградена црква "Св. Илија", се наоѓаат фрагменти од архитектонска камена пластика и од покривни ќерамиди.

                                               

Св. Илија (Рамне)

За современата црква, видете Црква "Св. Илија" - Рамне Св. Илија - археолошко наоѓалиште во охридското село Рамне. Наоѓалиштето претставува средновековна црква. На источниот крај на селото до 1907 година се гледале остатоци од стара црква посвете ...

                                               

Св. Илија (Серменин)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Серменин. Претставува црква од среден век. Во непосредната близина на селските гробишта се гледаат грамади од камен и фрагменти од покривни ќерамиди. Топонимот и локалната традиција зборуваат ...

                                               

Св. Илија (Смоквица)

Св. Илија - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. Веднаш над северната периферија на селото се гледаат грамади од градежен камен и фрагменти од покривни ќерамиди што му припаѓаат на сак ...