Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 112
                                               

Ангел Динев

Ангел Динев, - македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, деец на ВМРО, македонски општественик, новинар, публицист, историчар и политички работник.

                                               

Александар Донски

Александар Донски - литературен преведувач, раскажувач и историчар. Роден е на 18 ноември 1960 година во Штип, во уметничко семејство. Основно и средно образование завршил во Штип, а дипломирал на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, на ...

                                               

Ванчо Ѓорѓиев

Ванчо Ѓорѓиев - македонски историчар и професор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, при Филозофскиот факултет на катедрата за историја во Скопје, Македонија. Неговиот научен интерес првенствено е насочен кон Македонското револуционерно национал ...

                                               

Драги Ѓоргиев

Драги Ѓоргиев - македонски историчар, познавач на османо-турскиот период, директор на Институтот за национална историја и член на МАНУ.

                                               

Данчо Зографски

Данчо Зографски - македонски научен работник, истражувач на поширокото подрачје на поновата историја на македонскиот народ и посебно на полето на стопанската историја на Македонија, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје, општествен д ...

                                               

Орде Ивановски

Орде Ивановски - македонски историограф и учесник во НОБ, чија научно-истражувачка работа е посветена на левите политички и национални сили. Тој ја проучувал дејноста на балканските и македонските социјалисти и македонското социјалистичко и комун ...

                                               

Ристо Иљовски

Како дете-бегалец од Граѓанската војна во Грција, во Будимпешта завршил основно училиште, гимназија и Филозофски факултет историја и руски јазик на Универзитетот "Етвеш Лоранд” јули 1967. Извесно време работел како професор во средни школи во Буд ...

                                               

Јаков Ароести

Јаков Ароести - битолски Евреин кој во време на Кралството Југославија работел како општински службеник. За време на окупацијата ја избегнал депортацијата, засолнувајќи се во Албанија. По ослободувањето се вратил во Македонија а потоа се исселил ...

                                               

Томе Јанакиевски

Томе Јанакиевски основно и средно образование завршил во Битола. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Загреб на одделот за археологија во 1963 година. Во 1975 година се стекнал со звање магистер по музеолошки науки. Во 1997 година ја одбранил д ...

                                               

Владимир Картов

Проф. д-р Владимир И. Картов - македонски историчар, правник и професор. Основно образование завршил во своето родно место. Во учебната 1952/53 година завршил учителска школа во Скопје. 1954 година се запишал на Вишата педагошка школа во Скопје н ...

                                               

Иван Катарџиев

Иван Катарџиев - македонски историчар, еден од основоположниците на македонската историска наука и академик. Од 1972 до 1978 година бил директор на Националната библиотека "Св. Климент Охридски" во Скопје.

                                               

Славчо Ковилоски

Славчо Ковилоски - македонски поет, прозаист, книжевен историчар и културолог, научен истражувач во Институтот за македонска книжевност при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

                                               

Масар Кодра

Кодра е роден во Дебар во 1932 година. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје на групата по историја во 1955 година. Докторирал на Филозофскиот факултет во Загреб на тема "Albanska nacionalnost u Makedoniji u narodnooslobodilačkoj borbi" в ...

                                               

Душан Константинов

Душан Константинов - македонски етнолог, публицист, книжевник, интелектуалец од висок профил, полиглот, научен работник, историчар, еден од основачите на Друштвото за наука и уметност - Битола и прв секретар, човек што објавил голем број на трудо ...

                                               

Данило Коцевски

Данило Коцевски - македонски книжевен критичар, раскажувач, романописец, драматург и поет. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Работел во весникот "Млад борец" и Македонската радио-телевизија. Бил главен уредник на списанието "Разгледи ...

                                               

Стојан Кочов

Стојан Кочов е Македонски борец, научен истражувач и публицист. Во годините на Граѓанската војна во Грција активно учествува како партизан во редовите на Демократската армија на Грција. Од 1950 до 1957 година живее и се школува во Советскиот Соју ...

                                               

Воислав Кушевски

Кушевски е роден во делчевското село Тработивиште на 28 јули 1921 година. Завршил учителска школа во Скопје во 1941 и едногодишен курс за предавачи по историја и по географија во 1946 година. Бил инспектор по историја за средните училишта од 1949 ...

                                               

Љубен Лапе

Потекнувал од сиромашно, но родољубиво семејство. Студиите ги завршил во Белград. Се вклучува во прогресивната студентска и работничка младина, која го продолжи недовршеното дело на илинденските борци. По Ослободувањето станува наставник, педагог ...

                                               

Александар Литовски

Доц. д-р Александар Литовски е роден во Битола во 1967 година. Основно и средно образование заврши во родниот град. Во 1992 година, на Филозофскиот факултет во Скопје - група Историја, ја одбрани дипломска работа и се здоби со звањето - професор ...

                                               

Ристо Кирјазовски

Ристо Кирјазовски - македонски револуционер, научник и публицист. Партизан е во Народно Ослободителниот Фронт на Македонците од Егејска Македонија и учесник во Граѓанската војна во Грција. По 1949 година преминува во СР Македонија и целиот живот ...

                                               

Ѓорѓи Малковски

Ѓорѓи Малковски - македонски историчар, научен советник и редовен професор во Институтот за национална историја во Скопје.

                                               

Марјан Димитријевски

Марјан Димитријевски е роден на 13 јуни 1954 година во Стрезовце, Кумановско. Своето основно и средно образование го завршил во Скопје. Во 1979 година дипломирал на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Филозофски факултет при ННСГ за историја. За ...

                                               

Александар Матковски

Александар Матковски - прв доктор на историски науки од Македонија и прв ориенталист. Автор на познатото хералдичко дело "Грбовите на Македонија".

                                               

Иван Микулчиќ

Иван Микулчиќ ; 25 март 1936, Инѓија, Војводина – 26 јуни 2020, Битола, Македонија) - македонски археолог со хрватско потекло.

                                               

Михајло Миноски

Михајло Миноски - универзитетски професор, уредник на тематската област "Античка и средновековна историја, историја на турскиот период ; религии, историја на црквите во Македонија" на Македонската енциклопедија, заедно со проф. д-р Шукри Рахими.

                                               

Крсте Петков Мисирков

Д-р Крсте Петков Мисирков - македонски филолог, кодификатор на македонскиот литературен јазик и правопис, славист, историчар, етнограф, аналитичар на национално-политичките проблеми, публицист, собирач и проучувач на македонското народно творештв ...

                                               

Миле Михајлов

Михајлов дипломирал на Филозофскиот факултет група историја во Скопје 1962 и докторирал со темата "Военозаднинските органи во текот на Народноослободителната војна во Македонија 1941 – 1945 година" 1988. Неговата потесна специјалност е истражувањ ...

                                               

Симо Младеновски

Симо Младеновски - македонски историчар, фолклорист и писател за деца, научен советник и редовен професор по помошни историски науки и методологија на научното истражување и раководител на Одделението за периодот меѓу двете светски војни во Инсти ...

                                               

Ицо Најдовски

Најдовски Перин е роден во битолското село Оптичари. Во 1985 година ја напуштил Македонија и живее во Мелбурн, Австралија. Таму веднаш се вклучил во македонското движење. На Викторија универзитетот во Мелбурн смер Историја и Мултикултура се здоби ...

                                               

Галаба Паликрушева

Галаба Паликрушева - македонска историчарка, етнолог и универзитетска професорка на Филозофскиот факултет во Скопје, која што во моментов е во пензија.

                                               

Манол Пандевски

Манол Пандевски - македонски историчар и академик. Дипломирал и докторирал на Филозофскиот факултет во Скопје. Бил директор на Институтот за национална историја, главен уредник на проектот за повеќетомната историја на Македонија. Дописен член на ...

                                               

Бранко Панов

Бранко Панов – втемелувач на современата македонска медиевалистика и основоположник на македонската византологија.

                                               

Христо Андонов Полјански

Христо Андонов Полјански - македонски историчар, ректор на Универзитетот "Кирил и Методиј" во Скопје, долгогодишен професор на катедрата по историја на Филозофско-историскиот факултет, признат научник, проучувач на историјата на македонскиот народ.

                                               

Наде Проева

Наде Проева - македонска историчарка и класицист, редовна професорка на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, при Филозофскиот факултет на катедрата за историја во Скопје. Нејзиниот научен интерес првенствено е насочен кон историјата на Античка Маке ...

                                               

Стојан Ристески

Стојан Ристески - познат македонски научен работник, поет и раскажувач. Роден е на 2 ноември 1932 година во с. Лешани, Охридско. Со основно образование се стекнувал во Лешани, Белчишта и Охрид. Во Битола завршил учителска школа, а во Скопје заврш ...

                                               

Христо Силјанов

Роден во Цариград, во семејството на Иван Силјанов од Охрид. Учел во Цариград и Солун, а потоа во гимназијата во Битола, во која како ученик се зачленил во ВМОРО. По завршувањето бил учител во Прилеп, каде во периодот 1899 до 1900 г. бил член на ...

                                               

Тодор Симовски

Тодор Симовски е роден во кукушкото село Извор, Егејска Македонија. Учествувал во партизанското антифашистичко движење и националноослободителната борба на македонскиот народ во Егејска Македонија, во која е организиран од 1941 година. Од мај 194 ...

                                               

Лидија Славеска

Лидија Славеска - македонска историчарка, доктор по историски науки, специјалист за средновековното јужнословенско право и за средновековната историја на Македонија, еден од основачите и директор на Институтот за старословенска култура во Прилеп. ...

                                               

Александар Стерјовски

Стерјовски е роден во Битола во 1933 година. Бил професор на Педагошката академија, подоцна Педагошкиот факултет во Битола. Двапати бил проректор на универзитетот "Климент Охридски" во Битола. Бил раководител на проектот "Печатарството и издавашт ...

                                               

Стојан Киселиновски

Роден е во селото Б’мбоки во Костурско на 10 јануари 1943 година. Основно, средно и високо образование - Историски факултет, завршил во Романија. Се вработил во Институтот за национална историја во Скопје. Магистрирал и докторирал на скопскиот Ун ...

                                               

Ванче Стојчев

Ванче Стојчев - македонски историчар, професор на Воената академија na арм, поранешен директор и основач на Воениот музеј на Македонија. Познат е по тоа што во 1997 година за време на својот престој во Турција го открил црешовото топче.

                                               

Славка Фиданова

Фиданова е родена на 1 февруари 1920 година во Тетово. Била припадничка на прогресивното младинско и студентско движење, организатор и учесник на Летната студентска колонија во Охрид 1939/40, член на КПЈ од 1940, учесник на Покраинската конференц ...

                                               

Димитрија Чуповски

Димитрија Чуповски - македонски национален деец, општественик, револуционер, политичар, дипломат, публицист, научник, издавач, историчар, картограф и филолог и еден од најистакнатите и најдоследни организатори и афирматори на македонската национа ...

                                               

Џејмс Белич (историчар)

Професор Џејмс Белич ОРЗНЗ е новозеландски историчар, познат авторитет на тема Новозеландски војни. Белич е од југословенско потекло веројатно со изворно презиме "Белиќ", а роден е во Велингтон во 1956, како син на Сер Џејмс Белич, подоцнежен лаб ...

                                               

Александар Амфитеатров

Александар Валентинович Амфитеатров - руски писател, романописец и историчар, чие Книжевно творештво е големо и по обем и по разновидност.

                                               

Борис Рибаков

Борис Александрович Рибаков е познат советски и руски историчар и археолог. Рибаков е член на Академијата на науките на СССР од 1958 година, и на Академијата на науките на Руската Федерација од 1991 година. Се занимавал и со проучување на словенс ...

                                               

Чедомир Антиќ

Чедомир Антиќ е српски историчар, политички активист и бивш водач на студентите. Соавтор е на првата обемна монографија "Историја на Република Српска”, објавена во Белград и Бања Лука во 2016 година.

                                               

Војислав Богиќевиќ

Роден е на 17 април во 1896 година, во Прњавор. Уште како гимназијалец ѝ пристапил на национално револуционарната организација Млада Босна и бил нејзин верен член. По завршувањето на војната и излегувањето од затворот, завршил учителско училиште, ...

                                               

Иван Ѓуриќ

Иван Ѓуриќ - југословенски и српски византолог, политичар и еден од кандидатите за претседател на Србија во првите повеќепартиски избори 1990 година. Дипломирал на Катедрата за Историја на филозофијата, на Универзитетот во Белград во јануари 1971 ...

                                               

Милош Милоевиќ

Милош С. Милоевиќ - српски историчар, политичар и писател, еден од идеолозите на српската пропаганда во Македонија и големосрпството на Балканот како целина.