Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 129
                                               

Арет

Арет бил македонски генерал. На Битката кај Гавгамела, тој командувал со сарисофорите, единица на разноврсна коњаница, способна за извидништво, но со можност за блиска борба во битка. Тој го замени Протомах како командант на оваа единица. Кај Гав ...

                                               

Клит Црниот

Клит Црниот - македонски офицер во војската на Александар Македонски. Му го спасил животот на Александар Македонски во Битката кај Граник, а бил убиен од истиот при една нивна меѓусебна препирка. Бил син на Дропида и брат на дадилката на Александ ...

                                               

Востание на Караташо Помладиот

Востание на Караташо Помладиот - востание против Отоманското Царство коешто избувнало во јужниот дел на етничка Македонија во 1854 година. Димитар Караташо Помладиот, од село Добра, Берско учесник во Негушкото востание од 1882 година, син на вода ...

                                               

Горноџумајско востание

Горноџумајското востание започнало во септември 1902 година ги зафатило териториите од левата и десната страна на реката Струма. Организатор на востанието бил Врховниот македонски комитет на чело со Стојан Михајловски и Иван Цончев, кои дејствува ...

                                               

Демирхисарски заговор

Демихисарски заговор или Брсјачка буна - организиран отпор во 1880-тите години меѓу македонското население во југозападна Македонија против власта на Отоманското Царство, незадоволно од Берлинскиот конгрес и останувањето на Македонија под турска ...

                                               

Кумановско востание

Кумановското востание е организиран отпор на македонското население во северна Македонија против Отоманското Царство на почетокот на 1878 година, кон крајот на Руско-турската војна. Востанието ги зафатило кумановско, кривопаланечко, кратовско, ов ...

                                               

Охридско-дебарско востание

Охридско-дебарско востание - востание против српската окупаторска власт коешто избувнало во септември 1913 година, по завршувањето на Втората балканска војна, во Дебарско, Струшко и Охридско. Било организирано од структурите на ВМРО на Тодор Алек ...

                                               

Тиквешко востание

Тиквешко востание - прв организиран масовен народен вооружен отпор против српската власт којашто ја окупирала Вардарска Македонија по повлекувањето на турските сили по Првата балканска војна. Востанието започнало на 19 јуни 1913 година, во Тиквеш ...

                                               

Тушимско востание

Тушимското востание - востание во септември 1902 година во Воденско, Македонија под водство на офицерот Иван Пожарлиев и со содејство на војводата Иван Карасулијата. Двајцата биле дејци на Врховниот комитет и самото востание било резултат на врхо ...

                                               

Деметриј I Опсадникот

Деметриј I Опсадникот - крал на Македонија кој владеел од 294 до 288 п.н.е. Бил припадник на Антигонидската династија, син на кралот Антигон I Едноокиот и Стратоника.

                                               

Евмен

Евмен Кардиски - македонски генерал и секретар на Александар Македонски и еден од дијадосите. Од 323 п.н.е. бил сатрап на Кападокија и Пафлагонија. Бил предаден од неговите војници во дијадошките војни. Евмен е роден во Кардија, Галиполе. Работел ...

                                               

За Македонската нација

За Македонската нација - книга и научен труд-студија во вид на историско-политиколошки и социолошки есеистички трактат, посветена на одбраната на постоењето и посебноста на македонската нација. Напишана е од македонскиот историчар и социолог Драг ...

                                               

Зошто ние Македонците сме одделна нација

Зошто ние Македонците сме одделна нација е авторски текст, статија на македонскиот публицист и културен деец Васил Ивановски потпишан под псевдонимот "Бистришки". Статијата е издадена во декември 1934 година од страна на Македонскиот народен соју ...

                                               

Македонски извори за македонскиот идентитет

Македонски извори за македонскиот идентитет се пишани документи или изјави на видни македонски национални дејци кои говорат за посебноста на македонскиот национален идентитет.

                                               

Народноста на македонските Словени

Народноста на македонските Словени е научна студија за македонскиот народ, објавена во 1890 година во Виена, автор на студијата е македонологот Карл Хрон. Хрон студијата ја завршил во декември 1889 година. Како повод за пишување на оваа книга, по ...

                                               

Раѓањето на Македонската нација

Раѓањето на Македонската нација - книга и научен труд-студија во вид на историско-политиколошки и социолошки есеистички трактат, посветена на проучување и објаснување на процесот на настанокот и создавањето на македонската национална свест и наци ...

                                               

Тези за потеклото на македонскиот народ

За потеклото на современиот македонски народ постојат повеќе тези и претпоставки. Овие тези се поткрепуваат со голем број на историски, јазични, културолошки, генетски аргументи, факти и истражувања. Нивното проучување, полемика и развој и во ден ...

                                               

Битка во Ресава

По Илинденското востание, состојбата во Тиквешијата била многу тешка: турскиот аскер вршел насилство во селата за кои се сметало дека имале врски со револуционерните чети, како што биле: Ресава, Рожден, Клиново, Бунарче и Кошани. Во овие села, се ...

                                               

Велигденска мисија од 1895 година

Велигденската мисија од 1895 година претставува поголема обиколка на Македонија во име на Македонската револуционерна организација од страна на Гоце Делчев и Туше Делииванов. Нивната задача е зацврстување и проширување на организациската мрежа, ф ...

                                               

Главен инспектор на Четничкиот институт

Главен инспектор на Четничкиот институт, главен инспектор или врховен инспектор на четите била титула на Гоце Делчев, основачот на Четничкиот институт и истовремено творецот на првите организациско-агитациони чети и воспитувачот на првите војводи ...

                                               

Директива за идната дејност на Организацијата

Директива за идната дејност на Организацијата со Упатства кон Директивата се програмски документи кој произлегле од радикално-реформската струја на Македонската револуционерна организација.

                                               

Задгранично претставништво

Задграничното претставништво или Претставничко тело е институција на Македонската револуционерна организација во Софија. ЗП е создадено на Солунскиот конгрес од 1896 година и како надворешно претставништво на Организацијата егзистирало до 1908 го ...

                                               

Јануарска средба

Јануарската средба се одржала на 5 јануари 1894 година, пред Богојавление, за божиќните празници. Тогаш дошло до конкретно основање на Македонската револуционерна организација. На оваа средба била дефинирана целта, а било донесено и името на Орга ...

                                               

Македонија на Македонците

Македонија на Македонците е идеал на македонските патриоти и револуционери во борбата против Отоманското Царство за слобода, човекови права и создавање на самостојна македонска држава. Со текот на времето овие зборови станале неразделен дел од ма ...

                                               

Бугарска народна македонско-одринска револуционерна организација

Бугарската народна македонско-одрински револуционерна организација била револуционерна организација основана на 4 мај 1910 година од група дејци од Солунскиот, Струмичкиот и Серскиот револуционерен округ без соработниците на Јане Сандански, чија ...

                                               

Неделно училиште во Солун

Неделното училиште во Солун e воспитно - образовна институција на Македонската револуционерна организација, меѓутоа таа преставувала параван за затскриено агитирање од страна на организацијата меѓу солунското македонско население. Дамјан Груев ис ...

                                               

Обиди за возобновување и реосновање на ВМОРО

Обидите за возобновувањето и реосновањето на ВМОРО започнале со Ќустендилскиот конгрес во 1908 година и се одвивала сè до 1919 година. Во текот на овој период дошло до голем број на големи политички настани: Првата балканска војна, Втората балкан ...

                                               

Одрински револуционерен округ

Одрински револуционерен округ на ВМОРО - дел од структурите на револуционерната мрежа и го опфаќал целиот Одрински вилает. По создавањето на ТМОРО, во Одринскиот вилает се оформирале и првите месни комитети на организацијата.

                                               

Основање на Македонската револуционерна организација

Основањето на Македонската револуционерна организација се случило на 23 октомври 1893 година во Солун, Македонија од страна на Христо Татарчев, Даме Груев, Петар Поп Арсов, Иван Хаџи Николов, Антон Димитров и Христо Батанџиев.

                                               

Основите на Организацијата од Брут

Основите на Организацијата од Брут е програмски документ кој произлегол од умереното - конзервативно крило на Македонската револуционерна организација, создадена од страна на Христо Матов кој се подпишал со псевдонимот Брут.

                                               

Погранични пунктови на Македонската револуционерна организација

Пограничните пунктови на Македонската револуционерна организација се наоѓале во пограничните градови и села во Бугарското кнежевство кои гравитирале кон Османлиското Царство. Преку овие пунктови се префрлало оружје, муниција и друга воена опрема, ...

                                               

Правосудство на МРО

Правосудсвото на МРО е составен дел од структурата на Македонската револуционерна организација и e паралелна судска институција преку која се остварувала организациската власт и законодавство на еден дел од територијата на Отоманското Царство.

                                               

Раководители на Македонската револуционерна организација

Раководителите на Македонската револуционерна организација како дејци на една конспиративна организација, дејствувале во една средина која ја разбирале и тоа со малку зборови, вклучени повеќе како во некоја деловна работа. На нивните собранија не ...

                                               

Расцеп на Македонската револуционерна организација

Расцепот на Македонската револуционерна организација настанал по Илинденското востание. На преден план избиле две главни прашања околу кој се кршеле копјата, внатрешното уредување на организацијата, прашањето за централизација или децентрализациј ...

                                               

Самостојна македонска држава

Самостојна македонска држава е политичката и револуционерната цел на македонските револуционери и Македонската револуционерна организација. Револуционерната организација формално-правно во своите уставо-статутарни акти се залагала за автономија н ...

                                               

Сарафисти

Борис Сарафов во 1899 година застанал на чело на Македонскиот комитет со помош на Ѓорче Петров. Целта на Задграничните преставници била индирекно да се преземе Комитетот и затоа тие го поддржале Сарафов. Тој и неговите приврзаници, офицерите, пос ...

                                               

Селска милиција

Македонска народна милиција попозната и како селска милиција била структура на подземната република на ТМОРО. Нејзината цел била во секое време да биде на готовс за да го одбрани селото за кое е задолжена од напад на помали разбојнички, пропаганд ...

                                               

Структура на револуцинерните окрузи - МРО

Структурата на револуцинерните окрузи на Македонската револуционерна организација се формирала во еден подолг период со дирекно учество на некој од наистакнатите македонски револуционери.

                                               

Устав на ВМОРО

Со овој устав организацијата формално - правно е именувана во Внатрешна македоно - одринска револуционерна организација. Уставот се состои од 18 члена поделени во 5 глави. Во првата глава е регулирана целта на организацијата, член 1 - 2, во втора ...

                                               

Централен комитет на МРО

Централниот комитет бил раководното тело на Внатрешната Македонска Револуционерна Организација. Револуционерната мрежа на ВМРО била изградена од селски, окружни и околиски комитети а целосната дејност и важните решенија на организацијата зависеле ...

                                               

Четнички институт на ТМОРО

Четнички институт - воената структрура на Македонската револуционерна организација која имала силна улога во популаризирањето и проширувањето на Организацијата меѓу населението во Македонија и Одринско. Институтот официјално бил создаден со окруж ...

                                               

II востанички округ - Кожув

II востанички округ - Кожув бил формиран според Општиот план за Илинденското востание во Кожувскиот востанички округ влегле: Гевгелиско, Ениџевардарско, Воденско и Тиквешко.

                                               

Масакр во Беличица

Масакр во Беличица - масовно убиство извршено од балистите врз македонското население од горнореканското село Беличица на 19 септември 1944 година. Во борбата со балистите, бранејќи го селото загинале 19 партизани од Третиот тетовски партизански ...

                                               

Масакр во Велес

Масакрот во Велес - масовно убиство на 53 затвореници што се случил на 15 јануари 1945 година близу Велес извршен од страна на ОЗНА. Масовната гробница била пронајдена дури 1996 година во местноста Пуста Кула во атарот на селото Летевци. Според о ...

                                               

Гарвански масакр

Гарванскиот масакр е колеж извршен во радовишкото село Гарван од страна на воена единица на Кралството на СХС по наредба на жупанот на Брегалничкиот округ, Добрица Матковиќ како одмазда за смртта на колонистите во селото Кадрифаково, Свети-николс ...

                                               

Масакр во Долгаец

Масакр кај Долгаец - колеж извршен од страна на бугарската војска и арнаутски качаци врз 315 селани од прилепското село Долгаец во 1915 година. И ден денес во трпезаријата на црквата "Св. Илија" во Долгаец стои документ со имиња на сите селани ко ...

                                               

Масакр кај Дабница (1942)

За масакрот во пиринското село Дабница, извршен во 1925 година, видете Масакр кај Дабница, 1925 Масакрот кај Дабница - масакр извршен на 19 септември 1942 година кај прилепското село Дабница од страна на бугарскиот окупатор. Во масакрот настрадал ...

                                               

Масакр кај Дервишка Нива

Масакр кај Дервишка Нива - колеж извршен од страна на бугарската војска врз 103 жители на Поречието на 6 јануари 1916 година на Бадник. Масакрираните луѓе биле фрлени во ископ кај месноста Дервишка Нива.

                                               

Масакр во Ваташа

Масакр во Ваташа - крвав настан кој се случил на 16 јуни 1943 година кога биле стрелани 12 младинци од селото Ваташа во близина на Моклиште кај месноста "Чаир", на 2 км оддалеченост од Ваташа. Колежот го извршила бугарската воjска и полициски одр ...

                                               

Бунт на Скопско кале (1945)

Бунт на Скопско кале - бунт кренат од Македонци, припадници на 15. артилериски корпус, којшто се случил на 7 јануари 1945 година. Тој е првиот настан по кој се редат низа настани низ неколку македонски градови кои траат скоро цел месец дена потоа ...