Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 140
                                               

Кале (Евла)

Кале - археолошко наоѓалиште во преспанското село Евла. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на 5 км североисточно од селото, каде на висок рид со зарамнето плато што се издига над Кошарска и Источка Река, на поголем тешко пристапен прос ...

                                               

Кале (Зашле)

Кале или Град - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Зашле. Претставува утврдена населба од средниот век. Се наоѓа на 2 км источно од селото, на ритче високо околу 300 м и со извонредна стратегиска положба. Калето има форма на неправилен ...

                                               

Кале (Корошишта)

Кале - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Корошишта. Претставува утврдена населба од железно, доцноантичко време и среден век. Се наоѓа на околу 1.5 км североисточно од селото. На два седелести гребена кои стрмно се спуштаат кон п ...

                                               

Кале (Коџаџик)

Кале - археолошко наоѓалиште во дебарското село Коџаџик. Претставува древномакедонска, римска и средновековна утвердена населба. Се наоѓа северозападно од селото, на голема височинка што има доминантна положба над пространата територија на Жупа, ...

                                               

Кале (Лера)

Кале - археолошко наоѓалиште во битолското село Лера. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа западно од селото, на блага височинка со надморска височина од 810 м, на левиот брег на реката Шемница каде се гледаат контурите на одбранбе ...

                                               

Кале (Лешок)

Кале - археолошко наоѓалиште во тетовското село Лешок. Претставува утврдена населба од доцноантичкото време и средниот век. Се наоѓа на северната страна на селото, на ридот со стрмни карпести страни, каде што се издига во подножјето на планината. ...

                                               

Кале (Миокази)

Кале - археолошко наоѓалиште во кичевското село Миокази. Претставува населба од римско време. Се наоѓа на околу 1 км источно од селото, во непосредната близина на наоѓалиштето Градиште, од левата страна на Рабетинска Река, каде што на висок рид с ...

                                               

Кале (Обедник)

Кале - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Обедник. Претставува населба од доцноантичко време и средниот век. Се наоѓа на 500 м северозападно од селото, на висок рид што доминира над околниот терен. На самиот врв, кој е зарамнет, се гле ...

                                               

Кале (Петрино)

Кале - археолошко наоѓалиште во преспанското село Петрино. Претставува утврдена населба од римско време и среден век. Се наоѓа на околу 8–9 км западно од селото, високо во Петринска Планина на една височинка со зарамнето плато, со површина од 150 ...

                                               

Кале (Равен)

Кале - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Равен. Претставува утврдена населба и некропола од доцноантичкото време и средновековна некропола. Се наоѓа на околу 1 км западно од селото, на висок рид со зарамнето плато, каде се гледаат ѕидов ...

                                               

Кале (Свето Тодори)

Кале - археолошко наоѓалиште во битолското село Свето Тодори. Претставува населба од хеленистичко време. Се наоѓа на околу 4–5 км западно од селото, во планинскиот масив, на тешко пристапна ридска височина, каде се наоѓаат остатоци од бедемот на ...

                                               

Кале (Стрежево)

Кале - археолошко наоѓалиште во битолското село Стрежево. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 4800 м северно од селото, на височинка што доминира над десниот брег на реката Шемница, каде при заштитното ископување извршено ...

                                               

Кале (Цапари)

Кале - археолошко наоѓалиште во битолското село Цапари. Претставува населба од доцноантичко време и среден век. Се наоѓа на 2.5 км јужно од селото, на висок рид со надморска височина од 1.615 м, каде на зарамнетиот врв обраснат со шума се гледаат ...

                                               

Каленско Плење (Карбуница)

Каленско Плење - археолошко наоѓалиште во кичевското село Карбуница. Претставува доцноантичка населба. Се наоѓа на околу 1 км југоисточно од селото, во непосредната близина на раскрсницата за селата Србјани и Староец, каде се среќаваат фрагменти ...

                                               

Калимерово (Ново Село)

Калимерово - археолошко наоѓалиште во штипската населба Ново Село. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичко време. Десно од коритото на Брегалница, пред шталите на ЗИК "Црвена ѕвезда", погон Калимерово, се забележуваат фрагменти од керами ...

                                               

Калишта (археолошко наоѓалиште)

Калишта - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Калишта. Претставува населба од бакарно време. Според кажувањата на мештаните, на просторот меѓу Струга и Калишта, во Охридското Езеро, на длабочина од 3-4 м, рибарите наидувале на колц ...

                                               

Калуѓери (Лера)

Калуѓери - археолошко наоѓалиште во битолското село Лера. Претставува населба од среден век. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото, на падините на планината, и на десниот брег на реката Шемница, каде при изградбата на шумскиот пат биле откриен ...

                                               

Камара (Отешево)

Камара - археолошко наоѓалиште во преспанското село Отешево. Претставува утврдена населба од доцноантичко време. Се наоѓа во непоредната близина на хотелот "Југославија", каде при изградбата на спортското игралиште биле откриени и делумно уништен ...

                                               

Камен Дол (Црешнево)

Камен Дол - археолошко наоѓалиште во поречкото село Црешнево. Претставува населба и некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во непосредната близина на селската црква "Св. Спас" и во оконите ниви, каде на голема површина се среќаваат фрагменти о ...

                                               

Каменец (Брезово)

Каменец - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Брезово. Претставува населба, некропола и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа источно од селото на околу 2 км, високо во планинскиот предел, а во непосредната близина на чешмата. Во ли ...

                                               

Каменица (Будинарци)

Каменица - населба од доцноантичкото време. На околу 4 километри јужно од селото, од левата страна на потокот Каменица, при обработувањето на земјата биле откриени темели од објекти, а по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови, пит ...

                                               

Канли Чаир - Бојковци (Дамјан)

Канли Чаир - Бојковци - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Дамјан. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. Се наоѓа северозападно од селото, во долината на реката Тополница, опкружена со рудните масиви на Дамјан и Бучим. Се ра ...

                                               

Капиново - Коњарник (Чашка)

Капиново или Коњарник - археолошко наоѓалиште во велешкото село Чашка. Наоѓалиштето претставува населба од римското време. Се наоѓа северно од железничката станица, во Чашка на десниот брег на реката Тополка. По површината се среќаваат фрагменти ...

                                               

Каравашчина (Витолиште)

Каравашчина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Витолиште. Претставува населба од доцноантичко време. На 3 км југоисточно од селото, длабоко во расклоненијата на планината Козјак, на едно помало плато се среќаваат фрагменти од керамички с ...

                                               

Караѓузлија (Мачево)

Караѓузлија - населба од римското време. На околу 2 километри јужно од селото, во непосредната близина на Чакаревски мост, по површината на нивите се забележуваат фрагменти од керамички садови, питоси и множество градежен материјал. Во нива се на ...

                                               

Караиче (Зашле)

Караиче - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Зашле. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа во нива на месен жител, што се наоѓа 3.5 км западно од селото, каде се среќаваат остатоци од топена железна руда, фрагм ...

                                               

Карамански Рид (Кавадарци)

Карамански Рид - археолошко наоѓалиште во Кавадарци. Претставува населба од римско време На едно доминантно плато, на 2 км северозападно од населбата се среќаваат фрагменти од керамички садови и многу градежен материјал.

                                               

Карталово Седело (Пирава)

Карталово Седело - археолошко наоѓалиште во валандовското село Пирава. Претставува населба од хеленистичко и римско време. Се наоѓа на околу 2.5 км северозападно од селото, каде на мал простор се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и ...

                                               

Катастарска Парцела 781 (Радишани)

Катастарска Парцела 781 - археолошко наоѓалиште во руралниот дел на скопската населба Радишани, Општина Бутел. Претставува населба од римското време, што сведочи за долгата историја на ова населено место. Пронајдените остатоци лежат на тесна парц ...

                                               

Катрање (Пожаране)

Катрање - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Пожаране. Претставува населба, црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 1 км северно од селото, на една блага падина, каде се гледаат грамади од кршен камен и покривни ќерамиди. На ...

                                               

Катуништа (Белчишта)

Катуништа или Косарска Нива - археолошко наоѓалиште во селото Белчишта во областа Дебрца. Претставува средновековна населба со црква и некропола. На околу 2 км североисточно од селото, кон планината Сини Вирој, при обработувањето на земјиштето би ...

                                               

Катуништа (Клиново)

Катуништа - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Клиново. Наоѓалиштето претставува населба и некропола од доцна антика. Кај утоката на реката Блашница во Црна Река, на простор од 300 × 200 м се наоѓаат грамади од градежен камен, фрагменти ...

                                               

Каштино (Курбиново)

Каштино - археолошко наоѓалиште во преспанското село Курбиново. Претставува населба и топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км источно од селото, во нива на локален селанец, каде се зачувани голем број остатоци од топена железна руда. ...

                                               

Келаклевец (Берово)

Келаклевец - населба од доцноантичкото време. Во подножјето на еден висок рид што се наоѓа лево од патот Берово-Сандански, на 13 километри југоисточно од градот, при обработувањето на земјата се откриени темели од објекти, фрагменти од керамички ...

                                               

Келица (Коџаџик)

Келица - археолошко наоѓалиште во дебарското село Коџаџик. Претставува средновековна населба. Се наоѓа на границата на атарите на селата Новак и Коџаџик, каде се среќаваат грамади од кршен камен и покривни ќерамиди, како и фрагменти од керамички ...

                                               

Керамитчето (Челевец)

Керамитчето - археолошко наоѓалиште во селото Челевец општина Демир Капија. Наоѓалиштето претставува населба од средниот век. На левиот брег на Вардар, по површините на нивите има фрагменти од керамички садови и множество градежен материјал.

                                               

Кирејца (Подмочани)

Кирејца - археолошко наоѓалиште во преспанското село Подмочани. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа во подножјето на 1 км од селото, во правецот на селото Рајца, каде по површината на нивите се забележуваат фрагменти од керамички ...

                                               

Кисела Вода (Липково)

Кисела Вода - археолошко наоѓалиште во кумановското село Липково. Наоѓалиштето претставува населба од хеленистичкото и римското време и средновековна некропола. На 2 км југозападно од селото, во непосредната близина на чешмата, при конструкцијата ...

                                               

Китино Кале

Местото го добил името Китино кале по кнегињата Кита, сестрата на Крале Марко, која живеела во дворецот на Калето. Кичево во ова време го викале и Китинград. Тврдината зафаќа површина од 1.5 хектари и опфаќа ѕидини во должина од 440 метри и пет к ...

                                               

Кладенци (Моштица)

Кладенци - археолошко наоѓалиште кај местото Моштица во општина Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува населба од доцна антика. На 3 км северно од Чаушко маало, во нивата на Б. Лазаров има грамади од насобрани камења. На наоѓалиштето се ср ...

                                               

Клепач (Црничани)

Клепач - археолошко наоѓалиште во битолското село Црничани. Претставува населба од средниот век. Се наоѓа на околу 1 км источно од селото, каде по површината на нивите се гледаат грамади од градежен материјал, остатоци од куќи и црква. Кај жители ...

                                               

Клисура (Демир Капија)

Список на средновековни некрополи во Македонија. Бандера - Бошавица - храм и некропола од римското време; Црквиште - старохристијанска базилика со некропола и средновековна црква со некропола; Римски Пат - Остатоци од пат од римското време; Рамни ...

                                               

Клучка (Скопје)

Клучка или Хиподром - археолошко наоѓалиште во источниот дел на населбата Хиподром во Општина Гази Баба, Скопје. На местото најдена е некропола од доцнобронзеното време, како и населба од средниот век.

                                               

Кобел (Крани)

Кобел - археолошко наоѓалиште во преспанското село Крани. Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 500 м од селото, каде од двете страни на патот кон езерото, во нивите на локален селанец при обработувањето на земјата се откри ...

                                               

Ковачевец (Пелинце)

Ковачевец - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пелинце. Наоѓалиштето претставува населба од железно време. Во реонот на Ѓаково маало, во нивите на В. Антевски и Д. Симоновски се среќаваат фрагменти од керамички садови со груба фактура.

                                               

Ковачилница (Берово)

Ковачилница - утврдена населба од железното и доцноантичкото време и средниот век. Се наоѓа на 7 километри источно од Берово, лево од коритото на Брегалница, на височина скриена во планинскиот предел. Јужната и северната страна се стрмни и опкруж ...

                                               

Ковачница (Сливово)

Ковачница - Топилница - археолошко наоѓалиште во селото Сливово во областа Дебрца. Претставува населба од ран среден век. Се наоѓа на околу 1.5 км западно од селото, северно покрај патот за "Брце, над патот за ливадите од Јаковски Куќи. По површи ...

                                               

Кодра Зулфи (Никуштак)

Кодра Зулфи - археолошко наоѓалиште во кумановското село Никуштак. Наоѓалиштето претставува населба од неолитско време. На 1 км источно од селото, на левиот брег на долот, во нивата на И. Хирџа се среќаваат фрагменти од керамички садови, камени и ...

                                               

Кодракалангочит (Црвивци)

Кодракалангочит - археолошко наоѓалиште во кичевското село Црвивци. Претставува населба од неолитско време. Се наоѓа на околу 500 м југозападно од селото и на околу 150 м од Зајаска Река. На благата падина под ридот Чука, што постепено се спушта ...

                                               

Козјаник (Гуѓаково)

Козјаник - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува населба од доцноантичко време. На зарамнетото плато што се наоѓа меѓу Средни Грамади и Писарник има траги од објект. На површината се среќаваат фрагменти од керамички садо ...