Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 144
                                               

Бадеријана

Бадеријана - древен антички и средновековен град - тврдина чиишто остатоци и рушевини од ѕидините се наоѓаат во наоѓалиштето Дрма, во непосредната близина на селото Бадар, на 25 километри оддалеченост југоисточно од градот Скопје. Овој древен гра ...

                                               

Градиште (Банско)

Месноста "Градиште” лежи над јужниот дел на Банско, во подножјето на масивот на Беласица, 540 м н.м. Се издига 250 м високо над полето и има многу стрмни падини што паѓаат во две паралелни длабоки поројни долинки. Едно сосем тесно седло од југ го ...

                                               

Градиште (Горно Нерези)

Градиште - археолошко наоѓалиште во скопското село Горно Нерези. Претставува градиште со некропола од доцноантичко време. На 1 км источно од селото, на северните падини на Водно, на издадена карпеста чука со зарамнет врв во облик на триаголник и ...

                                               

Градиште (Град)

Градиште - градиште уште од времето на енолитот, сместена на рид над селото Град, во источниот дел на Македонија. Со археолошките истражувања од 2001 година, "Градиште" бил датиран како доцноантичкиот град Армонија. Денес, тврдината издигнувајќи ...

                                               

Градиште (Криви Дол)

Градиште - археолошко наоѓалиште во штипското село Криви Дол. Наоѓалиштето претставува утврдување од доцноантичкото време. Непосредно до селото се издига висок рид, издолжен во правец север-југ, на кој се насетуваат темели од кружно утврдување, с ...

                                               

Градиште (Лесново)

Градиште - градиште од доцноантичко време. Во планинскиот предел Коњарево, оддалечен 4 километри северно од селото Лесново, на еден зарамнет простор се наоѓаат остатоци од утврдување со приближни димензии од 110 на 100 метри. Всушност, зачувани с ...

                                               

Градиште (Пиперово)

Градиште - Чука - археолошко наоѓалиште во штипското село Пиперово. Претставува градиште од доцноантичко време. На западниот крај на селото се издига сртот на планината Серта. На една зарамнета висорамнинка, делумно обрасната со шума, која на едн ...

                                               

Градиште (Рожден)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Шешково. Претставува градиште од доцноантичко време. На висок рид, што се издига на левиот брег на Мајденска Река, кај утоката во Крушка, на зарамнетиот врв што зафаќа простор од 150 × 100 м ...

                                               

Градиште (Шталковица)

Градиште - археолошко наоѓалиште во пробиштипското село Шталковица. Претставува градиште и могили од доцноантичко време. Сместено е на атарската тромеѓа со кочанските села Рајчани и Пантелеј, на висок и осамен рид што доминира над околината. Зачу ...

                                               

Градок - Маркови Кули

Градок – Маркови Кули – утврдена населба од раната антика, доцната антика и средновековна тврдина. Се наоѓа на утоката на Лесничка во Црна Река. На висок рид со зарамнето плато наречен Градок има остатоци од бедем широк околу 2 м, граден од погол ...

                                               

Градот (Горни Дисан)

Градот - археолошко наоѓалиште во неготинското село Горни Дисан. Претставува опидум од доцноантичко време. Јужно од селото, на околу 2.5 км има висок рид со стрмни вертикални карпи, кој доминира над околниот терен. На самиот врв се наоѓа простор ...

                                               

Гурбиш (Негорци)

Гурбиш - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Негорци. Наоѓалиштето претставува населба од доцноантичкото време. Во профилот на левиот брег на Кованска Река, на околу 2.5 км северозападно од селото се гледаат гробови градени од камени плочи ...

                                               

Девини Кули

Девини Кули - археолошко наоѓалиште на два километри јужно од поречкото село Девич. Се наоѓа на околу седум километри до Македонски Брод, во насоката кон Самоков. Тврдината се наоѓа на рид што се издигнува на височина од околу 75 метри над корито ...

                                               

Долнолешничка тврдина

Долнолешничка тврдина или Кале - археолошко наоѓалиште 1.5 кмјужно од тетовското селото Долна Лешница. Претставува утврдување од доцноантичко време и средниот век покрај стариот напречен пат Скопје - Охрид, што на делницата Групчин - Стенче го се ...

                                               

Исар Кале (Валандово)

Исар Кале познато и како Маркова Кула или само Кулата - археолошко наоѓалиште во Валандово. Претставува градиште од доцноантичкото време и средниот век. Наоѓалиштето лежи на 1.8 км северозападно од градот, на височинка што доминира над околината, ...

                                               

Јанчовец (Криви Дол)

Јанчовец - археолошко наоѓалиште во штипското село Криви Дол. Наоѓалиштето претставува некропола од доцноантичкото време. Во нивата на еден жител и во соседните лозја, кои лежат на 600 м југоисточно од селото, сопствениците откопале неколку гробо ...

                                               

Јаребичова Вода (Долани)

Јаребичова Вода - археолошко наоѓалиште во штипското село Долани. Наоѓалиштето претставува водовод од доцноантичкото време. На 400 м источно од селото, покрај чешмата, еден жител открил керамички тубули од водовод кој веројатно бил поврзан со утв ...

                                               

Јегуновска тврдина

Јегуновска тврдина - археолошко наоѓалиште над селото Јегуновце, Тетовско, во подножјето на Жеден, на ридот Градиште. Според проценките на археолозите наоѓалиштето датира од доцниот неолит. Според ископувањата се докажува дека тврдината и гратчет ...

                                               

Каингеди (Челевец)

Каингеди - археолошко наоѓалиште во селото Челевец општина Демир Капија. Наоѓалиштето претставува некропола од доцноантичкото време. На 2 км северозападно од селото се среќаваат тегули од гробови со конструкции "на две води", како и камени плочи ...

                                               

Калата

Калата - остров во средиштето на Калиманското Езеро со површина од 1.59 хектари и место на древен утврден рударски град. Сместен е во атарот на с. Дулица во Општина Македонска Каменица, на почетокот од заливот вовлечен кон градот Македонска Камен ...

                                               

Кале (Зрзе)

Ова е статија за археолошко наоѓалиште. За истоимениот манастир погледнете Зрзески манастир Кале или Манастир Зрзе - археолошко наоѓалиште во месноста Свети Спас, на 1.2 км северозападно од прилепското село Зрзе. Претставува базилика од старохрис ...

                                               

Кале (Рашче)

Кале - археолошко наоѓалиште во скопското село Рашче, Општина Сарај. Претставува утврдена населба - градиште од доцноантичкото време. На 1 км северно од селото и 3 км западно од селото Горно Свиларе, на левиот брег на Вардар доминира висок рид на ...

                                               

Кале (Челевец)

Кале - археолошко наоѓалиште во селото Челевец општина Демир Капија. Наоѓалиштето претставува опидум од доцноантичкото време. Источно од процепот на Челевечка Река и северно од Вардар има висок гребен од варовник со многу стрмни, вертикално засен ...

                                               

Комплекс "Стара чаршија" (Охрид)

Комплекс "Стара Чаршија" - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Претставува некропола со временско протегање од железното време, па сè до раниот среден век. Има простран зафат, и приближно се совпаѓа со Старата охридска чаршија. Се наоѓа во ист ...

                                               

Кула (Песочани)

Кула - археолошко наоѓалиште во охридското село Песочани, Општина Дебрца. Претставува утврдена населба од доцноантичко време и средниот век. Се наоѓа на околу 500 м источно од селото, на левиот брег на реката Сатеска, северно и североисточно од Н ...

                                               

Кула (Судик)

Кула - археолошко наоѓалиште во штипското село Судик. Претставува градиште од доцноантичко време. Источно од селото, на левата страна на Судичка Река се издига висок рид опкружен со стрмни падини, со исклучок на јужната страна на која има благ пр ...

                                               

Марков Град

Марков Град - археолошко наоѓалиште во скопското село Матка, Општина Сарај. Претставува тврдина од доцноантичко време и укрепен манастир и збег од средниот век. Лежи на северниот крај на долгата клисура на Треска, 2 км југоисточно од Матка, близу ...

                                               

Маркови Кули (Водно)

За други тврдини со истото име, видете Маркови Кули Маркови Кули - тврдина од типот збег на градот Скопје која лежи 4.5 км на југоисток од центарот на Скопје. Качена е на источниот крај на планината Водно во месноста Марково Крувче, врз издаден и ...

                                               

Маркови Кули (Летевци)

За други тврдини со истото име, видете Маркови Кули Маркови Кули - тврдина - гранична стража 1.6 км источно од Кожле и 1.2 км јужно од Летевци, 3 км пред устието на Пчиња во Вардар. Претставува тесен и издаден карпест рид со стрмни страни во тесн ...

                                               

Марково Кале

Марково Кале - феудална крепост 1 кмјугозападно од познатиот Марков Манастир покрај Маркова Сушица и 1 км северно од с. Малчиште. Претставува издаден рид во подножјето на планинскиот венец Караџица, што од запад го затвора северниот дел од долгат ...

                                               

Маркулија (Арангел)

Маркулија или Меркулија - тврдина-крајпатна стража и градиште 1 км североисточно од селото Арангел и исто толку далеку од Србица, обете во Кичевско. Претставува истурена планинска гранка што завршува со заоблена чука 100 м високо над источниот ра ...

                                               

Моклишко Кале

Моклишко Кале - археолошко наоѓалиште во историското кавадаречко село Моклиште, денес во атарот на Ваташа. Претставува градиште од железното и доцноантичкото време. Во непосредната близина на Моклишкиот манастир "Св. Никола", високо над левиот бр ...

                                               

Орашко Кале

Месноста лежи на највисокиот дел од еден долг и тесен огранок што од планинскиот масив на Шара се спушта кон Вардар. Јужниот дел на огранокот завршува во Дервенската Клисура, затворајќи ја од северната страна. Градиште е оддалечено 1 кмод Вардар ...

                                               

Паликурска базилика

Паликурска базилика - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Паликура, Општина Росоман. Претставува базилика и некропола од старохристијанско време и средниот век, со соседна градба од римскиот период. Се наоѓа на 600 м северозападно од село ...

                                               

Пештерата (Челевец)

Пештерата - археолошко наоѓалиште во селото Челевец општина Демир Капија. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од доцноантичкото време. На десниот брег на Челевечка Река, високо на ридот Камен, кој лежи северозапдно од селото, се наоѓаат ост ...

                                               

Кула Пирго (Мокриево)

Кулата Пирго е средновековна кула која се наоѓа во селото Мокриево, Општина Ново Село. Оваа разурната кула се смета дека потекнува од времето на Цар Самоил и Беласичката битка од 29 јули 1014 година. Сепак според најновите истражувања е утврдено ...

                                               

Тетовско кале

Тетовско кале или Балтепе - тврдина и значајно археолошко наоѓалиште која се наоѓа на врвот на Балтепе, веднаш над Тетово на 2 км од градскиот центар. Самото наоѓалиште во археолошки поглед претставува утврдена градска населба од доцноантичкото в ...

                                               

Чекоштина (Орман)

Чекоштина - археолошко наоѓалиште во охридското село Орман. Наоѓалиштето претставува некропола од доцноантичкото време. Се наоѓа на 2 км западно од Охрид, во јужниот дел на ридот што лежи југозападно од селото. При изградбата на патот за селото и ...

                                               

Чрешче

Чрешче - тврдина на оддалеченост од близу 2 км југозападно од штипското село Црешка. Наоѓалиштето претставува доцноантички опидум и средновековно градиште со некропола. На 2 км југозападно од селото се издига висок карпест рид, од три страни опкр ...

                                               

Константин Велики

Константин I Велики, - римски владетел од 306 до 337 година, кој заедно со Лицијан, владетел на Римското Царство. Тој претставува последниот Римски император кој управувал со целата Империја. Во 313 година го издава Миланскиот едикт со кој се заб ...

                                               

Константинова династија

Константиновата династија е неформално име за фамилијата која владеела со Римското Царство од стапување на престолот на Констанциј I Хлор до смртта на Јулијан Отпадникот во 363 година. Династијата своето име го добила според својот најпознат член ...

                                               

Диоклецијан

Диоклецијан бил римски цар. Познат и како Гаj Аврелиj Валериj Диоклецијан. Со Римското Царство управувал од 285 до 316 година. Современата историографија го смета царувањето му за крај на т.н. војнички императори и почеток на доцната антика. Свој ...

                                               

Јулијан Отпадникот

Флавиј Клаудиј Јулијан наречен "Отпадникот" - римски и византиски цар од Константиновата династија. Последниот пагански римски цар, филозоф и ретор. Познат во историјата со прекарот Отпадник, а понекогаш и како Јулијан II.

                                               

Констанциј I Хлор

Констанциј I Хлор бил римски цар. Познат и како Флавиј Валериј Констанциј. Со Римското Царство управувал од 293 до 305 година, заедно со Максимијан. Се нарекува Хлор поради својот блед тен на кожата како и од морската болест од која што страдал. ...

                                               

Лициниј

Лициниј бил римски цар. Познат и како Валериј Лициниан Лициниј с. Со Римското Царство управувал од 308 до 313 година. Бил близок приврзаник на Галериј, и од него за август бил прогласен во 308 година. По смртта на Галериј, тој го победил Максимин ...

                                               

Максенциј

Максенциј бил римски цар. Познат и како Марк Аврелиј Валериј Максенциј. Со Римското Царство управувал до 312 година. Во 293 година бил верен со ќерката на Галериј, Максмила. Син е на Максимијан. Го имал истиот карактер како и татко му. По абдикци ...

                                               

Максимин Даја

Максимин Даја бил римски цар. Познат и како Гаj Валериj Галериj Максимин. Со Римското Царство управувал од 308 до 313 година. Тој бил близок роднина и личен телохранител на Галериј. Прекарот дај му добил поради неговото селско потекло. Необразова ...

                                               

Атанасиј Александриски

Атанасиј Александриски познат и како Свети Атанасиј Велики е христијански светец, Патријарх на Александрија во периодот од 328 до 373 година. Атанасиј се родил во Александрија во 296 година. Од детство бил наклонет кон духовниот призив. Откако го ...

                                               

Свети Василиј Велики

Свети Василиј Велики е христијански светец, теолог и епископ од Кападокија, Мала Азија Во црквата се смета како голем поборник за православната вера, пристаниште на моралната чистота и столб на Црквата. Се смета за основач на монашката традиција ...

                                               

Свети Григориј Богослов

Свети Григориј Богослов, познат и како Григориј Назијанзанин и Григориј Помладиот, бил архиепископ на Цариград, кој се смета за еден од најголемите богоносни отци и учители на христијанската црква. Познат е и како најиздигнат реторичар од времето ...