Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196
                                               

Географска распространетост на македонскиот јазик

Со географска распространетост на говорители на македонскиот јазик се подразбира целосниот број на луѓе чијшто мајчин јазик е македонскиот јазик, југоисточен словенски јазик којшто служи како службен јазик на Македонија. Според пописот направен в ...

                                               

Граматички категории на именките во македонскиот јазик

Именките се зборови кои се користат да се означат поими, суштества, предмети, појави и поими. Именките во македонскиот јазик имаат неколку карактеристики, како што се определеност, број и род. Според тоа граматичките категории на именките во маке ...

                                               

Дигитален речник на македонскиот јазик

Дигитален речник на македонскиот јазик – дигитален толковен речник на македонскиот јазик. Речникот е издаден од SAM97 GmbH. Дигиталниот речник во септември 2019 година броел 75.557 зборови. Од нив 51% биле именки, 25% глаголи, 18% придавки и 5% п ...

                                               

Дијалекти на македонскиот јазик

Македонскиот јазик според поделбите на некои дијалектолози брои околу 27 дијалекти поделени во три главни групи. Главната граница помеѓу двата блокови источните и западните дијалекти е планината Скопска Црна Гора, продолжува со реката Вардар па с ...

                                               

Заменки во македонскиот јазик

Заменките во македонскиот јазик се менлива група на зборови кои се користат за означување или посочување на предмети, суштества или појави. Со нив се означува некој или нешто не со неговото именување, туку со укажување на него. Според значењето, ...

                                               

Илинденска азбука

За други значења на поимот Илинден воидете на појаснителната страница Илинденска азбука - азбука што ја користеле Македонците за разни огласи, наредби, начела или устави во револуционерниот период. Азбуката е создадена врз основа на развојот на м ...

                                               

Комисија за јазик и правопис

Комисијата за јазик и правопис е формирана од Президиумот на АСНОМ во ноември 1944 година со цел да поднесе предлог за азбука и правопис на македонскиот јазик. Првата комисија не ги оформила целосно своите ставови, па, со извесни измени во состав ...

                                               

Македонска абецедарска азбука

Македонската абецедарска азбука или азбуката користена во Абецедарот е латинична азбука што се користела во Беломорска Македонија за образовни цели на македонското население. Азбуката е користена во Абецедарот, учебник на македонски јазик издаден ...

                                               

Македонска преродбеничка азбука

Македонската преродбеничка азбука е претпоследната македонска азбука. Се користела за време на Прордбата во XIX и XX век. Азбуката е создадена од страна на Крсте Петков Мисирков, заснована на македонскиот фонетски систем и потребите на македонска ...

                                               

Македонски писма

Македонски писма - збирен назив за сите досегашни азбуки и системи на пишување што ги користел македонскиот јазик низ вековите па сѐ до денес. Хронолошки и квантитативно, македонскиот јазик користел осум различни азбуки, во зависност од временски ...

                                               

Македонски речник од 16 век

Македонски речник од 16 век – речник напишан во 16 век од непознат автор, а објавен во 1958 година. Текстовите презентирани за анализа во ова издание биле изработени од "Институтот за словенски студии" при Парискиот универзитет во 1958 година и с ...

                                               

Образување и функција на именките во македонскиот јазик

Именките се зборови кои се користат да се означат поими, суштества, предмети, појави и поими. Образувањето на именките се врши на неколку начини и истите имаат неколку различни функции. За образувањето на именките во македонскиот јазик постојат н ...

                                               

Ономастика на македонскиот јазик

Ономастиката на македонскиот јазик по дефиниција е наука која ги проучува сопствените имиња. Самиот збор ономастика потекнува од грчкиот глагол "onomadzo" што во превод значи "именувам". Ономастиката е релативно нова лингвистичка дисциплина. Во М ...

                                               

Развој на македонската азбука

Македонскиот јазик користи кирилична азбука која има долга вековна историја. Развојот на денешната македонска азбука датира уште од појавата на глаголицата, па со замената на глаголицата со кирилица и со постепено развивање и усовршување на гласо ...

                                               

Речник на македонската народна поезија

Речник на македонската народна поезија – речник на македонската народна поезија. Досега се издадени три тома, том I во 1983, том II во 1987 и том III во 1993 година. Издавач е Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" под редакција на Тодор ...

                                               

Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања

Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања – тритомен речник на македонскиот јазик со толкувања на српскохрватски јазик. Речникот е издаден од Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" под организација на Специјалната комисија ...

                                               

Сврзници во македонскиот јазик

Сврзниците во македонскиот јазик се службени зборови, односно нив ги употребуваме за поврзување одделни зборови во рамките на една реченица или повеќе реченици во една сложена реченица. При поврзувањето, сврзниците ги изразуваат односите меѓу збо ...

                                               

Список на архаични зборови во македонскиот јазик

Ова е список на архаични зборови во македонскиот јазик, каде има поголем број зборови кои со тек на времето отпаднале од употреба и како такви се сметаат за архаични, или застарени. Овој список не ги вклучува архаичните зборови од турско потекло, ...

                                               

Список на македонски зборови од турско потекло

Ова е список на македонски зборови од турско потекло. Во македонскиот јазик има поголем број зборови кои се прифатени од турскиот јазик, но нивното потекло не е само турско, туку може да е и од арапско или персиско потекло. Бидејќи во македонскио ...

                                               

Список на македонски зборови со германско потекло

Германскиот јазик е застапен во македонскиот јазик поради влијанието на Хабсбуршката монархија врз Балканските држави. Голем број германски зборови кои го сочинуваат денешниот македонски лексикон се непознати во некои предели на Германија/Швајцар ...

                                               

Толковен речник на македонскиот јазик

Толковен речник на македонскиот јазик – шесттомен толковник на македонскиот јазик. Речникот е издаден од Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" во периодот од 2003 до 2014 година под редакција на Кирил Конески, Живко Цветковски и Снежана ...

                                               

Учебникарска дејност во Македонија

Во Македонија кон средината на 19 век почнало да се поставува прашањето за формирање единствен јазик, литературен јазик, кој ќе се употребува во училиштата, како и за пишување текстови, учебници и друга литература. Во ова време Галичник бил голем ...

                                               

Фонетика и фонологија на македонскиот јазик

Во оваа статија се работи за фонолошкиот систем на стандардниот македонски јазик кој се темели на прилепско-битолскиот дијалект. За другите дијалекти, видете Дијалекти на македонскиот јазик. Македонскиот јазик има пет самогласки, една полусамогла ...

                                               

Фразеологија на македонскиот јазик

Фразеологија - дел од лексикологијата што ги проучува зборовните состави како јазични едници. Зборовните групи кои во македонскиот јазик се користат како една целина се нарекуваат фразеологизми, кои имаат посебни лингвистички карактеристики и вре ...

                                               

Честички во македонскиот јазик

Честички во македонскиот јазик - една од зборовните групи во јазикот. Честичките се познати и под името "партикули" или "честички". Оваа зборовна група е класифицирана како дел од неменливите зборови. Основната употреба на честичките е истакнувањ ...

                                               

Илинденска организација

За други значења на поимот Илинден видете на појаснителната страница Илинденската организација била емигрантска организација на македонските револуционери, учесници во Илинденското востание и во ослободителните борби на Македонија. Друштвото Илин ...

                                               

Македонска студентска дружба

Македонска студентска дружба - културно-литературна и национално-политичка асоцијација на македонски студенти во Софија, Бугарија, која постанала јадро на Младата Македонска Книжовна Дружина. Фукционирала во периодот од 1890 до 1891 година. Во го ...

                                               

Привремено претставништво на поранешната Внатрешна организација

Привременото претставништво на "поранешната Внатрешна организација" е формирано по обединувањето на серчаните и револуционерите од Западна Македонија на поранешната обединета Македонска револуционерна организација. Бил објавен Апел до македонскио ...

                                               

24 Вести

Телевизија 24 e телевизиски канал од Скопје, Македонија. Телевизијата е специјализирана за вести, на која се емитуваат на секој час. Телевизијата е по урнек на големите светски канали каде се емитуваат 24 часа вести, а дел од програмата е од форм ...

                                               

Алсат М

ТВ Алсат М - македонска национална приватна телевизија која емитува програма на албански и македонски јазик од 1 март 2006 година. Програмската шема на Алсат-М во Македонија се претставува со нов формат, различен од тој во Албанија, кој е целосно ...

                                               

Македонско радио 1

Македонско радио 1 - Радио Скопје или само Радио Скопје - првата програма на Македонското радио кое е во склоп на Македонската радио-телевизија. Емитува образовни, музички, забавни и информативни емисии. На овој канал секојдневно се емитува Пладн ...

                                               

Медиумска информативна агенција

Медиумска информативна агенција - новинска агенција која почнала со работа во Скопје на 30 септември 1998 година. МИА е официјален јавен информативен сервис на Република Македонија, новинска агенција формирана со одлука на Собранието на Република ...

                                               

Ајдуци (навивачка група)

Ајдуци е навивачка група од Струмица која во моментов го бодри ФК Беласица. Групата е формирана во 1988 година во периодот кога се формираат и повеќето навивачки групи во Македонија. Нејзиното прво име било Блу Драгонс но во 1989 година кога се р ...

                                               

Гемиџии (навивачка група)

Гемиџии - македонска навивачка група од Гостивар основана во 1991 година. Групата навива ги поддржува КК "Маврово", ФК "Гостивар" и останатите македонски спортски клубови од Гостивар. Членството на групата е составено исклучиво од Македонци од Го ...

                                               

Комити Запад

Комити Запад е најпознатата македонска навивачка група која првенствено го бодри ФК Вардар, а потоа и останатите спортски клубови од Скопје кои го носат името Вардар, во овој момент тоа е РК Вардар. Таа важи за една од најбројните и најзначајни м ...

                                               

Кумани Запад

Кон крајот на осумдесетите годидни, под влијание на големата експанзија на навивачкото движење во бивша СФРЈ, се појавуваат и првите полаги групи" Ultras” ;" Eagles” ;" Front” ;" Sokolanci”…. Во 1989 година овие групи се обединуваат и се нарекува ...

                                               

Патриоти (навивачка група)

Патриоти Ресен - македонска навивачка група од градот Ресен која ги поддржува сите спортски клубови што го носат името Преспа. Бодрењето на овие клубови од страна на ресенчани има долга традиција, а било најизразено во фудбалските натпревари прот ...

                                               

Бели мугри (награда)

Наградата "Бели мугри" е награда за најдобар поетски ракопис за автор до 35-годишна возраст која ја доделува ЈУ Дом на култура "Кочо Рацин" од Скопје. Наградата се врачува на 20 декември на манифестацијата "Денови", која оваа установа ја организи ...

                                               

Гоцева мисла

Гоцева мисла претставува меѓународна награда за културен натпревар меѓу народите, инспирирана од мислата "Јас го разбирам светот како поле за културен натпревар меѓу народите" од револуционерот Гоце Делчев. Наградата се доделува во пресрет на нег ...

                                               

Менада (награда)

Менада - награда која се доделува за врвни достигнувања во областа на танцот. Наградата "Менада" традиционално ја доделува Фестивалот за современ "Танц фест" и е од меѓународен карактер. Наградата е наречена според Менадите кои биле ритуални танч ...

                                               

Награда "4 Ноември"

Наградата "4 ноември" која ја доделува Општина Битола по повод Денот на ослободувањето на градот Битола е највисоко општинско признание кое се доделува од 1958 година, а од 2002 година е воведена и награда за животно дело. Се доделува на физички ...

                                               

Награда "13 Ноември"

13 Ноември е награда што ја доделува градот Скопје по повод денот на неговото ослободување во Втората светска војна. Наградата се додлеува во повеќе категории, како: култура, наука, уметност, архитектура итн.

                                               

Награда "Антев златник"

Наградата ја доделува Meѓународната поетско-културна манифестација "Анте Поповски – Антево перо" и се состои за златник со ликот на поетот Анте Поповски. Истата се доделува секогаш кога комисијата ќе констатира висок квалитет на пристигнатите рак ...

                                               

Награда "Антев часовник"

Награда "Антев часовник" – награда за необјавена поетска книга на македонски јазик од млад поет до 25 години. Воспоставена во чест на поетот Анте Поповски.

                                               

Награда "Антево перо"

Наградата ја доделува Meѓународната поетско-културна манифестација "Анте Поповски – Антево перо" и се состои во непрофитно објавување на поетскиот ракопис, со назнака на името на наградата на корицата од книгата и со отстапување на комплетниот ти ...

                                               

Награда "Браќа Миладиновци"

Награда "Браќа Миладиновци" – награда за најдобра поетска книга меѓу два фестивала на Струшките вечери на поезијата. Таа е најголемата национална награда за поетско творештво. Наградата "Браќа Миладиновци" се доделува на меѓународниот поетски мит ...

                                               

Награда "Златен венец"

Награда "Златен венец" – главна награда на Струшките вечери на поезијата. Таа е една од најценетите меѓународни награди за поезија во светот. Наградата "Златен венец" се доделува на меѓународниот поетски митинг "Мостови" на истекот на реката Црн ...

                                               

Награда за Пријателство со Македонија

Награда за Пријателство со Македонија или Македонско пријателство - награда што ја доделува Обединетата Македонска Дијаспора на личности кои се докажале како долготрајни пријатели на Македонија и глобалната македонска заедница.

                                               

Национален уметник на Македонија

Национален уметник на Република Македонија - титула која ја доделува Претседателот на Република Македонија врз основа на предлог од министерот за култура, а по претходно мислење на комисија. Се доделува на уметник кој создава дела од уметничкото ...

                                               

Одликувања и признанија на Македонија

Ордените, медалите и Повелбата на Република Македонија ги врачува претседателот на државата, или друго лице кое е овластено од страна на претседателот. Законот за одликувања и признанија на Република Македонија е донесен на 27 јуни 2002 г. Според ...