Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 201
                                               

Студенчишка базилика

Св. Ѓорѓи - археолошко наоѓалиште во населбата Студенчишта, Охрид. Претставува базилика и некропола од старохристијанско време. Базиликата е откриена во 1954 година, поставена на падините на Петринска Планина, 3 км источно од античкиот Лихнид и в ...

                                               

Тополичка Чешма (Долни Дисан)

Тополичка Чешма - археолошко наоѓалиште во околината на село Долни Дисан. Наоѓалиштето претставува храм и некропола од римското време. На 2 км југозападно од селото, на едно зарамнето плато е откриен гроб од типот циста. Исто така се откриени над ...

                                               

Требеништа (Горенци)

Требеништа - Сува Чешма, Три Чељусти, Вртуљка - археолошко наоѓалиште во охридското село Горенци, Општина Дебрца. Претставува важна некропола од железното време, прогласена за културно наследство на Македонија. На трите месности што лежат на окол ...

                                               

Требеништа (некропола)

Требеништа - некропола кај охридското село Требеништа. Позната е по важните остатоци од 56 гробови со богати гробни дарови, меѓу кои златни маски од железното, архаичното и хеленистичкото време, од крајот на VII до крајот на IV век п.н.е.

                                               

Трпчева Црква

Трпчева Црква е археолошко наоѓалиште во географската област Мариово и се наоѓа меѓу с. Дуње и с. Кален, 2 км југозападно од Дуње и 2 км југоисточно од Кален. Била пронајдена во 1982 г. кога имало археолошко рекогносцирање во Мариово и била прона ...

                                               

Тулана (Чашка)

Тулана - археолошко наоѓалиште во велешкото село Чашка. Наоѓалиштето претставува некропола од римското време. На 300 метри западно од железничката станица, при копањето на глина, биле пронајдени повеќе гробови кои се целосно уништени. Тука била п ...

                                               

Тупан Куле (Аргулица)

Тупан Куле - могила од римско време. Под врвот Селце од ридот Тупанец, десно од местото на кое патиштата од селата Аргулица и Карбинци се соодинуваат со патот за селото Бурилчево, има зарамнето плато, кое на западната страна се спушта кон полето. ...

                                               

Хереон (Чашка)

Хереон или Хероон) - гробница - мавзолеј од римско време откриена на археолошкото наоѓалиште на населбата Сулинар од истиот период, во непосредната близина на населбата Чашка.

                                               

Црвено Поле

Црвено Поле - археолошко наоѓалиште кое се наоѓа 37 км североисточно од Струмица, на крајниот југоисток на Македонија, на самата граница со Бугарија, 15 км северно од општинскиот центар Ново Село и 8.5 км северно од селото Барбарево, во чиј атар ...

                                               

Црква "Св. 40 Севастиски Маченици" - Банско

Средновековната црква во близина на населбата Банско се наоѓа на 1.5 км северно од селото и 1 км западно од асфалтниот пат за Банско Археолошкото наоѓалиште на новооткриената црква, исто така посветена на св. четириесет маченици од Севастија, гов ...

                                               

Црква Св. Пантелеј (Брест)

Оваа статија е за археолошкото наоѓалиште. За современата црква, видете Црква "Св. Пантелеј" - Брест Црква Св. Пантелеј - археолошко наоѓалиште во штипското село Брест. Наоѓалиштето претставува средновековна црква. На 1.5 км јужно од патот Штип-Р ...

                                               

Црквиште (Нов Дојран)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во дојранското село Нов Дојран. Претставува остаток од старохристијанска базилика која датира од IV-V век. Со археолошките ископувања од страна на Археолошкиот музеј од Скопје, во дворните места на Г. Поп Коцев, Р ...

                                               

Црквиште (Цер)

Црквиште - археолошко наоѓалиште во кичевското село Цер. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на околу 1.5 км југоисточно од селото, во приватна нива, што лежи на мала височинка, каде во 1977 година биле копани темели за нова црк ...

                                               

Цуцул (Штавица)

Цуцул - археолошко наоѓалиште во прилепското село Штавица. Претставува осамени наоди - монети од раноантичкото време. Во непосредната близина на селото, во нивата на еден жител биле најдени сребрени монети од Септимиј Север. Наодите се чуваат во ...

                                               

Шесте Куќи (Тремник)

Шесте Куќи - археолошко наоѓалиште во неготинското село Тремник. Наоѓалиштето претставува некропола од железно време. Се наоѓа на околу 1 км западно од селото, веднаш покрај патот што води за селото Долни Дисан. При подготвувањето на нивата за ло ...

                                               

Шивлица (Велмеј)

Шивлица - археолошко наоѓалиште во охридското село Велмеј, Општина Дебрца. Претставува црква од раниот среден век. На околу 100 м северозападно од селото, северно од наоѓалиштето Попов Дол, над горниот меѓуселски пат Велмеј-Горно Средоречие има п ...

                                               

Штипска тврдина

Исар или Штипска Тврдина - средновековна тврдина во Штип. Се наоѓа во западниот дел на градот, каде се издига карпестиот рид Исар, висок 150 м. Опкружен е со стрмни падини, на западната страна со коритото на Брегалница, на јужната со коритото на ...

                                               

Државен архив на Македонија

Државeн архив на Македонија службено наречен: Државен архив на Република Северна Македонија ; поранешна кратенка: ДАРМ - државен архив на Македонија создаден во 1951 година. Од 1926 до 1941 година архивот е во склоп на Државната архива на Србија ...

                                               

Историски архив (Битола)

Одделението на Државниот архив во Битола е основано во 1954 година како општински архив. Од 1990 година станува подрачно одделение на Државниот архив на Македонија. Одделението во Битола има надлежности над имателите во општините: Битола, Демир Х ...

                                               

Историски архив (Велес)

Архивот на Велес е формиран во 1954 година, а од 1951 година до 1954 година Архивското средиште функционирало како архивско одделение во состав на Народниот музеј на Велес. Одделението, како дел од Државниот архив на Република Македонија работи в ...

                                               

Историски архив (Куманово)

Архивот во Куманово е основан во 1954 година. Денес дејствува како одделение во состав на Државниот архив на Македонија. Под негова надлежност се општините: Куманово, Липково, Старо Нагоричане, Крива Паланка, Ранковце и Кратово. Ова одделение раб ...

                                               

Историски архив (Охрид)

Историскиот архив во Охрид е формиран во 1951 година, а по 1990 година се трансформира во Подрачно одделение во рамките на Државниот архив на Република Македонија. Со својата дејност ги покрива општините: Охрид, Дебрца, Струга, Вевчани, Кичево, Д ...

                                               

Историски архив (Прилеп)

Архивот во Прилеп е основан во 1955 година. Подрачното одделение работи во стара адаптирана зграда со доградено депо, кое заради недостаток на средства не е довршено, а се наоѓа на ул. "Александар Македонски" бр. 134, во Прилеп Одделението има на ...

                                               

Историски архив (Скопје)

Архивот во Скопје е одделение на Државниот архив на Република Македонија, кое работи на адреса ул. "Московска" бр. 1 во Скопје. Непосредно по формирањето на архивското средиште во 1951 година, Народниот одбор на град Скопје во 1952 година донесув ...

                                               

Историски архив (Струмица)

Историскиот архив во Струмица е формиран во 1956 година, со назив Градски историски архив, а денес е одделение на Државниот архив на Република Македонија. Ова одделение работи во адаптирана зграда со читална, на ул. "27 Март" бр. 2 во Струмица. Т ...

                                               

Историски архив (Тетово)

Историскиот архив во Тетово работи како подрачно одделение во рамките на Државниот архив на Република Македонија, со адреса на ул. "Цветан Димов" бр. 1 во Тетово. Одделението Тетово е формирано како "Историски архив за општините Тетово и Гостивар ...

                                               

Историски архив (Штип)

Архивот во Штип е формиран во 1956 година, а денес работи како подрачно одделение во рамките на Државниот архив на Република Македонија, со адреса на ул. "Сане Георгиев" бр.35 во Штип. Од мај 1976 година Одделението работи во нова наменска зграда ...

                                               

Знаме на Општина Аеродром

Знамето на Општина Аеродром е официјалното знаме на оваа скопска општина. Знамето и грбот биле усвоени на 27 јануари 2012 година, кога се замениле старите симболи. Автор на новите симболи е Љупчо Џуровски и истиот бил избран преку јавно гласање.

                                               

Знаме на Општина Арачиново

Знамето на Општина Арачиново е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето на општината, заедно со грбот, биле усвоено во 2006, кога биле заменети старите симболи.

                                               

Знаме на Општина Битола

Тоа се состои од поле со бела боја, во чие средиште се наоѓа грбот на општината. Грбот на општината ги симболизира богатата и длабока историја на Битола а црвено–златниот штит ја претставува современа Битола, подемот на нејзината урбана, духовна ...

                                               

Знаме на Општина Брвеница

Знамето на Општина Брвеница е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето на општината, заедно со грбот, биле усвоено со основањето на општината во 1990 година.

                                               

Знаме на Општина Бутел

Знамето на Општина Бутел е официјалното знаме на оваа скопска општина. Знамето и грбот биле усвоени со усвојувањето на новиот статус по создавањето на општина Бутел како нова општина во Македонија на 22 април 2005.

                                               

Знаме на Општина Валандово

Знамето на Општина Валандово е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето на општината е засновано на државното знаме со значителни измени.

                                               

Знаме на Општина Виница

Знамето на Општина Виница е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето на општината е составено од две еднакви хоризонтални ленти во сина и црвена боја со златен амблем во средината.

                                               

Знаме на Општина Гевгелија

Знамето на Општина Гевгелија е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето е составено од две вертикални ленти во сина и сребрена боја со општинскиот грб над нив.

                                               

Знаме на Општина Другово

Знамето на Општина Другово било официјалното знаме на оваа македонска општина кое било усвоено со последниот статут на општината. Знамето било во употреба од 2004 до 2013.

                                               

Знамето на Разловечкото востание

Знаме на Разловечкото востание - знаме кое било изработено за Разловечкото востание. Димитар Беровски, главниот иницијатор и организатор на востанието, им порачал на двете учителки од Солун, Недела Петкова и Станислава Караиванова, кои биле мајка ...

                                               

Знаме на Општина Зрновци

Знамето на општина Зрновци е на црвена основа, во средината на знамето се наоѓа круг, а во кругот се препознаваат неколку елементи карактеристични за општината. Во средната на знамето се наоѓа сонце со три краци кои ги симболизираат трите населен ...

                                               

Знаме на Општина Јегуновце

Знамето на Општина Јегуновце е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето е во основа црвено и на него се наоѓа општинскиот грб со златни ѕвезди.

                                               

Мијачко знаме

Мијачко знаме - македонско знаме кое најмногу го користеле мијачките села во реканскиот крај на Македонија. Ова знаме се користело во Галичник, Гари, Лазарополе, Тресонче, Росоки, Осој, Битуше и во околните села. Иако се верува дека знамето е опш ...

                                               

Знаме на Општина Радовиш

Знамето на Општина Радовиш е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето е усвоено во 2013 и со тоа се заменило старото знаме. Знамето е двобојно, црвено-бело, со Радовишкиот крст.

                                               

Знаме на Општина Ранковце

Знамето на Општина Ранковце е официјалното знаме на оваа македонска општина кое било усвоено со последниот статут на општината. Знамето било усвоено во 2007 и било дизајнирано од Стојанче Величковски.

                                               

Знаме на Општина Свети Николе

Знамето на Општина Свети Николе е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето е со правоаголен облик, поделено на два дела во дијагонален правец. Едната половина е во црвена боја, додека другата боја е жолта и овие бои потекнуваат од б ...

                                               

Знаме на Општина Сопиште

Знамето на Општина Сопиште е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето и грбот биле усвоено со последниот статут на општината со кое се исфрлило од употреба старото знаме.

                                               

Знаме на Општина Тетово

Знамето на Општина Тетово е официјалното знаме на оваа општина кое било усвоено по новата територијална поделба на Македонија. Денес постојат две верзии на знамето, едната верзија е без општинскиот грб во кантонот, а другата е со општинскиот грб ...

                                               

Знаме на Општина Центар

Знамето на Општина Центар е официјалното знаме на оваа македонска општина. Знамето на општината е засновано на општинскиот грб, и истото е составено од само две бои.

                                               

Ресенска керамичка колонија

Ресенската керамичка колонија претставува меѓународна манифестација за вајарство која се одржува секоја година во Отешево и Ресен. Колонијата е формирана во 1973 година, со цел да го сочува специфичното традиционално творештво на грнчарите од Рес ...

                                               

Баскерфест

Баскерфест - фестивал на улична уметност кој, почнувајќи од 2006 година, се одржува секоја година во повеќе градови во Македонија. Баскерфест се споменува како првиот меѓународен и повеќкултурен фестивал во Македонија и како најголем настан од св ...

                                               

Остен Биенале на цртеж

Биенале на цртеж е конкурс за цртежи и повеќе други категории од уметноста на хартија, каде централен настан е објавувањето на наградите и изложба на селектирани дела. Се одржува во парните години и на неа земаат учество уметници од цел свет, а с ...

                                               

Светска галерија на карикатури

Светска галерија на карикатури е основана во 1969 година, кога се одржувале 6-те Средби на солидарноста, кои во текот на 10 години се одржувале секоја година после катастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година. Организацијата на оваа манифес ...