Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 252
                                               

Мари-Софи Жермен

Мари-Софи Жермен - француски математичар, физичар и филозоф. Таа е најпозната по теоремата во аритметиката која го носи нејзиното име, по својата преписка со Карл Фридрих Гаус и по својата работа на еластичноста на телата.

                                               

Алекси Клеро

Неговата растечка популарност во општеството,ја ограничувала неговата научна работа: "Бил фокусиран," рекол Босу, "Заедно со неговиот жив вкус за жени, барања да ги направи неговите задоволувања дел од неговиот ден за ден работа, изгубил одмор, з ...

                                               

Гаспар Гистав Кориолис

Гаспар Гистав Кориолис или Гистав Кориолис - француски математичар и механички инженер. Најдобро познат е по својата работа за дополнителните сили кои се откриени во вртежниот појдовен систем. Кориолис е првиот кој го употребил терминот "механичк ...

                                               

Пјер Симон Лаплас

Пјер Симон Лаплас бил француски астроном, физичар и математичар, и претставува најистакнат претставник на теорија на веројатноста во 19 век. Делото од голема важност за полето на веројатноста, "Аналитичка теорија на веројатност", значајно го потт ...

                                               

Гијом де Лопитал

Гијом Франсоа Антоан, маркиз де Лопитал – француски математичар. Ја изучувал инфинитезимална анализа и објавил книга за диференцијално сметање. Најпознат е по Лопиталовото правило кое се применува во математиката.

                                               

Жозеф Фурје

Жан Батист Жозеф Фурје - француски математичар и физичар кој е најпознат по како поттикнувач и истражувач на подоцна наречените Фуриеровите редови и нивната примена. Фуриеровите трансформации се исто така наречени во негова чест.

                                               

Јоханес ван дер Валс

Јоханес Дидeрик ван дер Валс – холандски физичар и математичар. Познат е поради неговата работа на равенката за состојбата на гасовите и течностите, за истите ја освоил и Нобеловата награда во 1910 година.

                                               

Кристијан Хајгенс

Кристијан Хајгенс - холандски математичар, астроном, физичар и хоролог. Хајгенс бил син на богат холандски трговец. Францускиот филозоф Рене Декарт го насочил во првите проучувања, а студирал право и математика на Универзитетот во Лајден пред да ...

                                               

Јакоб Бернули

Јакоб Бернули, познат и како Жак Бернули, бил швајцарски математичар кој потекнува од истакнато семејство математичари. Тој бил познат по бројните придонеси во математичката анализа и заедно со својот брат Јохан Бернули биле едни од основачите на ...

                                               

Јохан Бернули

Јохан Бернули бил швајцарски математичар и еден од многуте истакнати математичари во семејството Бернули. Тој е познат по неговите придонеси за бесконечно калкулус и едукација на Леонард Ојлер во младоста на ученикот.

                                               

Карл Барт

Татко му бил професор по Новиот завет на теолошкиот факултет во Берн. По студирањето во Берн, Берлин, Тибинген и Марбург започнал свештеничка служба во Женева 1909 - 1911 каде ги провел наредните десет години. Карл Бат саработувал со Фредрик Тејл ...

                                               

Џон Мекарти

Џон Мекарти е американски компјутерски научник и когнитивен научник. Мекарти е еден од основачите на дисциплината вештачка интелигенција. Тој е соавтор на документот што го смислил поимот "вештачка интелигенција", го развил семејното јазично прог ...

                                               

Даглас Енгелбарт

Даглас Енгелбарт - американски инженер и пронаоѓач, млад сметачки и семрежен пионер. Најпознат е по неговиот предизвик за односот човек-сметач што резултирало со пронаоѓање на сметачкото глувче, развивање на хипертекст, мрежно поврзани сметачи и ...

                                               

Еренфестова теорема

Еренфестова теорема - теорема во физиката именувана според австрискиот теоретски физичар Паул Еренфест. Го поврзува временскиот извод на очекуваната вредност за квантномеханички оператор во однос на очекуваната вредност на комутаторот на тој опер ...

                                               

Теорема на непарен број

Теорема на непарен број е теорема во силна гравитациона леќа која доаѓа директно од диференцијалната топологија. Во теоремата се вели дека бројот на повеќе слики произведени од споена проѕирна леќа мора да биде непарен.

                                               

Амперов закон

Амперов закон - ги сврзува интегрираното магнетно поле околу затворена јамка низ која минува електрична струја. Џејмс Кларк Максвел го извел користејќи хидродинамика во неговиот труд од 1861 година "За физичките линии на силата" и сега е дел од М ...

                                               

Електромагнетна индукција

Електромагнетна индукција - добивањето на електромоторна сила низ проводник кога истиот е изложен на променливо магнетно поле. Електромагнетната индукција математички е објаснета преку Фарадеевиот закон за индукција, именуван по Мајкл Фарадеј ком ...

                                               

Фарадеев закон за индукција

Фарадеевиот закон за индукција опишува еден важен феномен кој е и основен закон на електромагнетизмот и кој се применува во рабоатата на трансформаторите, електричните генератори и други електрични машини. Законот гласи: Индуцираната електромотор ...

                                               

Аголна брзина

Аголна брзина или ротациска брзина – брзина на промената на аголот при кружно движење или вртење во единица време. Се посматра аголот за кој телото се завртува при вртењето или аголот за кој кај кружното движење се завртува полупречникот на кружн ...

                                               

Аголно забрзување

Аголно забрзување - стапка на промена на аголната брзина. Во Меѓународниот систем на мерни единици, аголното забрзување се мери во радијани во секунда на квадрат, и обично се означува со грчката буква алфа.

                                               

Вртеж во минута

Вртеж во минута или обрт во минута, меѓународно: rpm - единица мерка за фреквенција која се користи за изразување на вртежна брзина, особено во случаи на вртење околу оска. Ова го претставува бројот на целосни вртежи направени од нешто за време о ...

                                               

Тркало

Тркало или колце е тркалезен предмет, односно предмет во облик на диск, кој е најважниот дел од повеќето средства за лесен пренос и превоз, поради малото триење при движењето. Постар збор што се користел е коло, па оттаму потекнува зборот кола, к ...

                                               

Центрипетална сила

Центрипеталната сила - сила која предизвикува телото да следи закривена патека. Насоката е секогаш ортогонална на движењето на телото и кон неподвижната точка во центарот на закривеноста. Исак Њутн ја опишал како "сила од која телата се присилени ...

                                               

ATC код A

ATC-кодот A - "Дигестивен систем и метаболизам" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна употреба A ...

                                               

ATC код A01

ATC-кодот A01 - "Стоматолошки препарати" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A01 е дел од ...

                                               

ATC код A02

ATC-кодот A02 - "Лекови за нарушувања поврзани со киселината" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Под ...

                                               

ATC код A03

ATC-кодот A03 - "Лекови за функционални гастроинтестинални нарушувања" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински произ ...

                                               

ATC код A04

ATC-кодот A04 - "Антиеметици и антинаузеанти" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A04 е де ...

                                               

ATC код A05

ATC-кодот A05 - "Билијарна и црнодробна терапија" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A05 ...

                                               

ATC код A06

ATC-кодот A06 - "Лекови за констипација" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A06 е дел од ...

                                               

ATC код A07

ATC-кодот A07 - "Антидијароици, интестинални антиинфламаторни/антиинфективни агенси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други ме ...

                                               

ATC код A08

ATC-кодот A08 - "Antiobesity preparations, excluding diet products" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производ ...

                                               

ATC код A09

ATC-кодот A09 - "Дигестиви, вклучувајќи ензими" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A09 е ...

                                               

ATC код A10

ATC-кодот A10 - "Лекови кои се користат при дијабетес" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата ...

                                               

ATC код A11

ATC-кодот A11 - "Витамини" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A11 е дел од анатомската гр ...

                                               

ATC код A12

ATC-кодот A12 - "Минерални суплемнти" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A12 е дел од ана ...

                                               

ATC код A13

ATC-кодот A13 - "Тоници" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A13 е дел од анатомската груп ...

                                               

ATC код A14

ATC-кодот A14 - "Анаболички агенси за системска употреба" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгруп ...

                                               

ATC код A15

ATC-кодот A15 - "Стимуланси на апетит" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата A15 е дел од ан ...

                                               

ATC код A16

ATC-кодот A16 - "Other alimentary tract and metabolism products" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. ...

                                               

ATC код B

ATC-кодот B - "Крв и крвотворни органи" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна употреба ATCvet ко ...

                                               

ATC код B01

ATC-кодот B01 - "Антитромботични агенси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата B01 е дел од ...

                                               

ATC код B02

ATC-кодот B02 - "Антихеморагици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата B02 е дел од анатомск ...

                                               

ATC код B03

ATC-кодот B03 - "Антианемични препарати" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата B03 е дел од ...

                                               

ATC код B05

ATC-кодот B05 - "Крвни супституенти и раствори за перфузија" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подг ...

                                               

ATC код B06

ATC-кодот B06 - "Други хематолошки агенси" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата B06 е дел о ...

                                               

ATC код C

ATC-кодот C - "Кардиоваскуларен систем" е дел од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Кодовите за ветеринарна употреба ATCvet ко ...

                                               

ATC код C01

ATC-кодот C01 - "Кардијална терапија" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C01 е дел од ана ...

                                               

ATC код C02

ATC-кодот C02 - "Антихипертензиви" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C02 е дел од анатом ...

                                               

ATC код C03

ATC-кодот C03 - "Диуретици" е терапевтска подгрупа од Анатомско-терапевтско-хемиска класификација, систем од азбучнобројчени кодови разработен од СЗО за класификација на лековите и други медицински производи. Подгрупата C03 е дел од анатомската г ...