Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 292
                                               

Унгарски пасош

Пасошот на Унгарија е јавна патна исправа која му е издадена на државјанин на Унгарија за патување и престој во странство, како и за враќање во земјата. За време на престојот во странство, патниот документ му служи на сопственикот за доказ на иде ...

                                               

Агенција за разузнавање

Агенција за разузнавање - е посебен орган на државната управа, која согласно Законот за АР е разузнавачка служба овластена за собирање, анализа и обработка на разузнавачки информации коишто се значајни за безбедноста, одбраната, политичките, екон ...

                                               

Агенција за супервизија на осигурување

Агенцијата за супервизија на осигурување е основана во 2009 година. Правната рамка за воспоставување и функционирање на Агенцијата е пропишана со Законот за супервизија на осигурување. Агенцијата има својство на правно лице и за својата работа од ...

                                               

Судска палата (Брисел)

Судска палата во Брисел - најважното судско здание во Белгија како и значајна знаменитост на градот Брисел. Изградена е во периодот помеѓу 1866 и 1883 г. во еклектичен стил, дело на архитектот Жозеф Пуларт. Вкупиот трошок за нејзината изградба, з ...

                                               

HACCP

HACCP - систем со чија помош се врши идентификација, проценка и контрола на опасностите што се значајни за безбедноста на храната. HACCP план - Документ подготвен во согласност со принципите на HACCP што обезбедува контрола на ризиците што се зна ...

                                               

Јулски денови

Јулските денови се нереди кои се случиле во периодот од 16 јули до 20 јули 1917 година во Петроград, Русија. На 15 јули 1917 година Кадетите ја напуштиле седницата на Руската привремена влада, заканувајќи се на меншевиците и Социјалистичките рево ...

                                               

Керенска офанзива

Керенската офанзива или јулската офанзива претставува последната офанзива на Русија во текот на Првата светска војна. Таа се одиграла во јули 1917 година.

                                               

Нездружено подрачје

Нездружено подрачје или слободна област - разграничена област која не припаѓа на ниедна политичка општина. Главно овие области се ненаселени.

                                               

Артур Велсли, Прв Војвода од Велингтон

Артур Велсли Велингтон, Прв војвода од Велингтон - британски аристократ, маршал и државник. Војничка слава стекнал во војните против Наполеон Бонапарт. Прв ѝ задал пораз на Наполеоновата војска кај Ватерло, во 1815 година. По победата, заедно со ...

                                               

Реформа на окрузите во Саксонија-Анхалт 2007

Реформата на окрузите во Саксонија-Анхалт 2007 - закон во Саксонија-Анхалт, Германија, кој стапи во сила на 1 јули 2007, со кој се изврши реорганизацијата на окрузите на Саксонија-Анхалт. Се намали бројот на окрузи од 21 на 11. Девет нови окрузи ...

                                               

Договор од Раштат (1714)

Договорот од Раштат е склучен на 7 март 1714 и бил продолжение на Договорот од Утрехт од 1713. година. Овој договор бил резултат на преговорите помеѓу Маршалот Вилар од Франција и австрискиот принц Евгениј Савојски. Со овој договор бил склучен ми ...

                                               

Конвенција за правата на лицата со попреченост

Конвенција за правата на лицата со попреченост - меѓународен договор за човекови права на Обединетите Нации наменет за заштита на правата и достоинството на лицата со попреченост. Од договорните страни на Конвенцијата се бара да промовираат, зашт ...

                                               

Пакт на Друштвото на народите

Пакт на Друштвото на народите била повелбата на Друштвото на народите. Тој бил потпишан на 28 јуни 1919 година како Дел I од Договорот од Версај и стапил на сила заедно со остатокот од Договорот на 10 јануари 1920 година.

                                               

Балкански пакт (1953)

Балкански пакт од 1953 година - договор потпишан во Анкара од страна на Грција, Југославија и Турција на 28 февруари 1953 година. Договорот требало да претставува брана против советската експанзија На Балканот. Во договорот било предвидено евенту ...

                                               

Рапалски договор (1920)

Рапалскиот договор е меѓународен договор помеѓу Кралството СХС и Кралството Италија, со кој е решено т.н. јадранско прашање - воспоставување на граници после војната на источното јадранско крајбрежје помеѓу двете кралства. Договорот е потпишан на ...

                                               

Бледски договор (1947 г)

Бледскиот договор е назив за повеќе билатерални договори помеѓу СФРЈ и НР Бугарија потпишани на 1 август 1947 година во Блед, СР Словенија, СФР Југославија. Овие договори го означувале обостраното тежнеење и настојување да се продолжат и развиваа ...

                                               

Договор од Балта Лиман

Договорот од Балта Лиман или договорот за англо-османлиска соработка претставувал формален трговски договор потпишан во 1838 година меѓу двете земји. Трговските политики кои ги спровела Османлиското Царство се сметале за едни од најлибералните во ...

                                               

Лондонски договор (1840)

Лондонскиот договор од 1840 година - договор со насловот Конвенција за смирување на Левантот, потпишан на 15 јули 1840 година помеѓу големите сили на Обединетото Кралство, Австрија, Прусија, Русија од една и Отоманската Империја од друга страна. ...

                                               

Договор од Житваторок

Житваторокскиот договор бил потпишан на 11 ноември 1606 година преку кој завршила втората Долгата војна во Унгарија. Според него, Османлиското Царство значително се проширила во Унгарија, но султанот го признал императорот како рамноправен. Освен ...

                                               

Договор од Ќутахија

Договорот од Ќутахија бил договор потпишан помеѓу Отомански Египет на чело со Мухамед Али Паша и Османлиското Царство во 1833. Со договорот завршила Османлиско-египетската војна. Според мировниот договор од Ќутахија, Сирија и Адана биле дадени на ...

                                               

Одрински договор (1547)

Одрински договор - мировен договор потпишан во 1547 година помеѓу Османлиско Царство и Австрија. Во 1541 година Сулејман I продолжил со воената кампања во Унгарија, која резултирала со заземање на тврдината Будим Буда. По оваа победа, Османлискот ...

                                               

Одрински договор (1568)

Одрински договор - мировен договор склучен по крајот на Битката кај Сигетвар помеѓу Австрија и Отоманското Царство на 17 февруари 1568 година. Австриските амбасадори во Истанбул пристигнале на 26 август 1567 година и по долготрајните разговори со ...

                                               

Договор од Прут

Прутскиот мировен договор е договор кој бил потпишан кај реката Прут меѓу Османлиското Царство и Руската Империја на 21 јули 1711 година. Овој договор го означил крајот на Руско-турската војна. Според договорот, Русија се обврзала да ги врати тер ...

                                               

Договор од Свиштов

Свиштовскиот договор е договор со кој завршила Австро-турската војна. Договорот бил потпишан на 4 август 1791 година во Свиштов, денешна Бугарија. Договорот од Свиштов ставил крај на последната австро-турска војна, т.е. де-јуре меѓу Светото Римск ...

                                               

Договор од Хункар Искелеси

Договорот на Хункар Искелеси бил договор потпишан помеѓу Руската Империја и Османлиското Царство на 8 јули 1833, по дадената воена помош на Русија против Мухамед Али Паша. Договорот довел до создавање сојуз меѓу двете сили како гаранција дека Осм ...

                                               

Договор од Цариград (1897)

Цариградскиот договор од 22 ноември 1897 година ставил крај на Грчко-турската војна. Под притисок на Големите сили, Османлиите биле принудени да се откажат од заземените територии во Тесалија во замена на неголеми територијални придобивки и воена ...

                                               

Договор за создавање на СССР

Договорот за создавање на СССР - договор според кој официјално бил основан Сојузот на Советските Социјалистички Републики, попознат како Советски Сојуз. Де јуре договорот го легализирал сојузот на неколку советски републики и довел до создавање н ...

                                               

Европски Суд на Правдата

Европскиот Суд на Правдата е составен од 27 судии, на кои им помагаат девет општи застапници. Судот од прва инстанца е формиран во 1989 година и, исто така, е составен од петнаесет судии. Со договор на владите на земјите-членки, членовите на овие ...

                                               

Кривична постапка

Под "кривична постапка" се подразбира законодавен процес за судско разгледување тужби за тоа дека некој го прекршил кривичниот закон. Повеќето земји донекаде прават јасна разлика меќу граѓанските и кривичните постапки. На пример, во англискиот кр ...

                                               

Судење со порота

Судењето со порота, е законска постапка, во која поротниците донесуваат целокупна одлука или одлучуваат за одделни правни или фактички прашања. Тоа се разликува од судење со судија во кое еден професионален судија или панел од професионални судии ...

                                               

Антим II Цариградски

Антим е роден во Цариград во благородничко и богато семејство. Пред да биде избран за Цариградски патријарх тој бил митрополит во Одрин. Неговото кусо начелствување не се смета за прдолжение на судирот меѓу оние кои го поддржувал прокалвинистички ...

                                               

Григориј IV Цариградски

Пред да биде избран за патријарх Григориј IV бил митрополит во Амасија. Во периодот на неговиот избор, тој бил стар и не гледал со едното око, па така го добил прекарот слепецот од Амасија. Неговото кусо начелствување не се смета за прдолжение на ...

                                               

Марко II Цариградски

Марко II Цариградски (наречен Ксилокарав" - Вселенски патријарх од 1465 до 1466. Во 1467 тој станал охридски архиепископ, функција која ја извршувал сè до неговата смрт.

                                               

Кетрин Мекинон

Кетрин Алис Мекинон - американска радикална феминистка, научничка, адвокатка, учителка и активистка.

                                               

Оливер Вуксановиќ

Оливер Вуксановиќ е адвокат роден на 30 септември 1966 година, во Скопје. Дипломирал на Правниот факултет "Јустинијан I" - Скопје при Универзитет "Св. Кирил и Методиј". Во периодот од септември 1995 година до март 2001 година бил вршител на должн ...

                                               

Договор за воспоставување на Устав за Европа

Предлошка:Историја на ЕУ Договор за воспоставување на Устав за Европа Европски Устав, често се нарекува Европски Устав или Уставен Договор е нератификуван меѓународен договор чија цел беше да создаде зацврстен Устав за Европската Унија ЕУ. Тој тр ...

                                               

Европски парламент

Европскиот парламент е парламентарно тело на Европската Унија. Заедно со Совет на Европската Унија, го формира дводомната законодавна власт на ЕУ. Оваа институција се смета за една од најмоќните законодавни тела во светот. Парламентот и Советот н ...

                                               

Совет на Европската Унија

Советот на Европската Унија е законодавно тело на Европската Унија, што ги претставува земјите-членки. Во него членува по еден министер од секоја земја на ЕУ. Советот е главна институција за донесување на одлуки во рамките на ЕУ. Претседателствот ...

                                               

Ѓорѓија Сајкоски

Ѓорѓија Сајкоски - доктор на историски науки. Сајкоски е долгогодишен член на ВМРО-ДПМНЕ, пратеник во сегашниот состав на Собранието.

                                               

Претседател на Европскиот парламент

Претседателот на Европскиот Парламент претставува физичко лице кое раководи со Европскиот парламент. Тој или таа раководи со неговите заседаанија. Претседателот го претставува парламентот во сите негови надворешни односи. Освен тоа, Претседателот ...

                                               

Пол-Анри Спак

Пол-Анри Шарл Спак бил влијателен белгиски политичар и државник, за кој се смета дека е еден од основоположниците на Европската Унија.

                                               

Трновски Устав

Трновскиот Устав - првиот устав на Бугарија. Уставот бил усвоен на 16 април 1879 година стар стил од страна на Конститутивното национално собрание одржано во Велико Трново, како дел од основањето на Кнежевство Бугарија. Уставот станал најголемиот ...

                                               

Абхазија

Абхазија де факто независна република во состав на Грузија. Независноста на Абхазија е призната од Венецуела, Русија, Никарагва и Науру. Во контекст на тоа не се признаваат за легитимни никакви органи на власта и држаните дејствија на областа. Го ...

                                               

Екатерина Захариева

Екатерина Спасова Гечева-Захариева - бугарска политичарка која од 4 мај 2017 година ја извршува функцијата министер за надворешни работи на Бугарија. Таа била привремен заменик-премиер и министер за регионален развој од 2013 година.

                                               

Бернхард Шлинк

Таткото на авторот, Едмунд Шлинк, бил професор по теологија во Хајделберг, неговата тетка Базилеа Шлинк била основач на евангелистичкиот ред, а дедо му, Вилхелм Шлинк, бил професор по механика. Неговиот брат Вилхелм Шлинк бил професор по историја ...

                                               

Сафет Алиу

Сафет Алиу - македонски правник, врховен судија и поранешен подпретседател на Државната изборна комисија на Македонија.

                                               

Рухи Бакиу

Бакиу е роден на 5 август 1964 во селото Калиште, Општина Врапчиште, гостиварско. Основното училиште го завршил во родното место, средното во гимназијата "Кирил Пејчиновиќ” во Тетово. Во 1984/85 година се запишал на Правниот Факултет во Приштина, ...

                                               

Никола Вражалски

Вражалски е роден во Кочани на 12 мај 1914 година. Правен факултет завршил во Белград во 1940 година. Бил член на АСНОМ и организатор на НОО во Кочани во 1944 година. Бил и народен пратеник во Уставотворното собрание на НРМ од Кочанска околија и ...

                                               

Асен Групче

Групче е роден на 27 октомври 1919 година во Софија, Бугарија. Основно и средно образование завршил во Охрид и Битола. Во 1938 година се запишал на правни студии во Белград, кои ги завршил во Софија во 1942 година. Групче бил активен учесник во Н ...

                                               

Јован Јосифовски

Јован Јосифовски - македонски правник и поранешен претседател на Државната изборна комисија на Македонија. По образование е Дипломиран правник на Правен факултет – Скопје.