Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 415
                                               

846 п.н.е.

846 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 846. година пред новата ера, 846. од првиот милениум п.н.е., 46. од 9 век п.н.е. и седма од 840-тите п.н.е.

                                               

847 п.н.е.

847 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 847. година пред новата ера, 847. од првиот милениум п.н.е., 47. од 9 век п.н.е. и осма од 840-тите п.н.е.

                                               

848 п.н.е.

848 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 848. година пред новата ера, 848. од првиот милениум п.н.е., 48. од 9 век п.н.е. и деветта од 840-тите п.н.е.

                                               

849 п.н.е.

849 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 849. година пред новата ера, 849. од првиот милениум п.н.е., 49. од 9 век п.н.е. и последна од 840-тите п.н.е.

                                               

850 п.н.е.

850 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 850. година пред новата ера, 850. од првиот милениум п.н.е., 50. од 9 век п.н.е. и прва од 850-тите п.н.е.

                                               

851 п.н.е.

851 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 851. година пред новата ера, 851. од првиот милениум п.н.е., 51. од 9 век п.н.е. и втора од 850-тите п.н.е.

                                               

852 п.н.е.

852 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 852. година пред новата ера, 852. од првиот милениум п.н.е., 52. од 9 век п.н.е. и трета од 850-тите п.н.е.

                                               

853 п.н.е.

853 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 853. година пред новата ера, 853. од првиот милениум п.н.е., 53. од 9 век п.н.е. и четвртта од 850-тите п.н.е.

                                               

854 п.н.е.

854 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 854. година пред новата ера, 854. од првиот милениум п.н.е., 54. од 9 век п.н.е. и петта од 850-тите п.н.е.

                                               

855 п.н.е.

855 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 855. година пред новата ера, 855. од првиот милениум п.н.е., 55. од 9 век п.н.е. и шеста од 850-тите п.н.е.

                                               

856 п.н.е.

856 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 856. година пред новата ера, 856. од првиот милениум п.н.е., 56. од 9 век п.н.е. и седма од 850-тите п.н.е.

                                               

857 п.н.е.

857 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 857. година пред новата ера, 857. од првиот милениум п.н.е., 57. од 9 век п.н.е. и осма од 850-тите п.н.е.

                                               

858 п.н.е.

858 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 858. година пред новата ера, 858. од првиот милениум п.н.е., 58. од 9 век п.н.е. и деветта од 850-тите п.н.е.

                                               

859 п.н.е.

859 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 859. година пред новата ера, 859. од првиот милениум п.н.е., 59. од 9 век п.н.е. и последна од 850-тите п.н.е.

                                               

860 п.н.е.

860 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 860. година пред новата ера, 860. од првиот милениум п.н.е., 60. од 9 век п.н.е. и прва од 860-тите п.н.е.

                                               

861 п.н.е.

861 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 861. година пред новата ера, 861. од првиот милениум п.н.е., 61. од 9 век п.н.е. и втора од 860-тите п.н.е.

                                               

862 п.н.е.

862 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 862. година пред новата ера, 862. од првиот милениум п.н.е., 62. од 9 век п.н.е. и трета од 860-тите п.н.е.

                                               

863 п.н.е.

863 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 863. година пред новата ера, 863. од првиот милениум п.н.е., 63. од 9 век п.н.е. и четвртта од 860-тите п.н.е.

                                               

864 п.н.е.

864 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 864. година пред новата ера, 864. од првиот милениум п.н.е., 64. од 9 век п.н.е. и петта од 860-тите п.н.е.

                                               

865 п.н.е.

865 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 865. година пред новата ера, 865. од првиот милениум п.н.е., 65. од 9 век п.н.е. и шеста од 860-тите п.н.е.

                                               

866 п.н.е.

866 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 866. година пред новата ера, 866. од првиот милениум п.н.е., 66. од 9 век п.н.е. и седма од 860-тите п.н.е.

                                               

867 п.н.е.

867 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 867. година пред новата ера, 867. од првиот милениум п.н.е., 67. од 9 век п.н.е. и осма од 860-тите п.н.е.

                                               

868 п.н.е.

868 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 868. година пред новата ера, 868. од првиот милениум п.н.е., 68. од 9 век п.н.е. и деветта од 860-тите п.н.е.

                                               

869 п.н.е.

869 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 869. година пред новата ера, 869. од првиот милениум п.н.е., 69. од 9 век п.н.е. и последна од 860-тите п.н.е.

                                               

870 п.н.е.

870 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 870. година пред новата ера, 870. од првиот милениум п.н.е., 70. од 9 век п.н.е. и прва од 870-тите п.н.е.

                                               

871 п.н.е.

871 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 871. година пред новата ера, 871. од првиот милениум п.н.е., 71. од 9 век п.н.е. и втора од 870-тите п.н.е.

                                               

872 п.н.е.

872 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 872. година пред новата ера, 872. од првиот милениум п.н.е., 72. од 9 век п.н.е. и трета од 870-тите п.н.е.

                                               

873 п.н.е.

873 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 873. година пред новата ера, 873. од првиот милениум п.н.е., 73. од 9 век п.н.е. и четвртта од 870-тите п.н.е.

                                               

874 п.н.е.

874 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 874. година пред новата ера, 874. од првиот милениум п.н.е., 74. од 9 век п.н.е. и петта од 870-тите п.н.е.

                                               

875 п.н.е.

875 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 875. година пред новата ера, 875. од првиот милениум п.н.е., 75. од 9 век п.н.е. и шеста од 870-тите п.н.е.

                                               

876 п.н.е.

876 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 876. година пред новата ера, 876. од првиот милениум п.н.е., 76. од 9 век п.н.е. и седма од 870-тите п.н.е.

                                               

877 п.н.е.

877 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 877. година пред новата ера, 877. од првиот милениум п.н.е., 77. од 9 век п.н.е. и осма од 870-тите п.н.е.

                                               

878 п.н.е.

878 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 878. година пред новата ера, 878. од првиот милениум п.н.е., 78. од 9 век п.н.е. и деветта од 870-тите п.н.е.

                                               

879 п.н.е.

879 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 879. година пред новата ера, 879. од првиот милениум п.н.е., 79. од 9 век п.н.е. и последна од 870-тите п.н.е.

                                               

880 п.н.е.

880 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 880. година пред новата ера, 880. од првиот милениум п.н.е., 80. од 9 век п.н.е. и прва од 880-тите п.н.е.

                                               

881 п.н.е.

881 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 881. година пред новата ера, 881. од првиот милениум п.н.е., 81. од 9 век п.н.е. и втора од 880-тите п.н.е.

                                               

882 п.н.е.

882 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 882. година пред новата ера, 882. од првиот милениум п.н.е., 82. од 9 век п.н.е. и трета од 880-тите п.н.е.

                                               

883 п.н.е.

883 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 883. година пред новата ера, 883. од првиот милениум п.н.е., 83. од 9 век п.н.е. и четвртта од 880-тите п.н.е.

                                               

884 п.н.е.

884 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 884. година пред новата ера, 884. од првиот милениум п.н.е., 84. од 9 век п.н.е. и петта од 880-тите п.н.е.

                                               

885 п.н.е.

885 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 885. година пред новата ера, 885. од првиот милениум п.н.е., 85. од 9 век п.н.е. и шеста од 880-тите п.н.е.

                                               

886 п.н.е.

886 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 886. година пред новата ера, 886. од првиот милениум п.н.е., 86. од 9 век п.н.е. и седма од 880-тите п.н.е.

                                               

887 п.н.е.

887 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 887. година пред новата ера, 887. од првиот милениум п.н.е., 87. од 9 век п.н.е. и осма од 880-тите п.н.е.

                                               

888 п.н.е.

888 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 888. година пред новата ера, 888. од првиот милениум п.н.е., 88. од 9 век п.н.е. и деветта од 880-тите п.н.е.

                                               

889 п.н.е.

889 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 889. година пред новата ера, 889. од првиот милениум п.н.е., 89. од 9 век п.н.е. и последна од 880-тите п.н.е.

                                               

890 п.н.е.

890 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 890. година пред новата ера, 890. од првиот милениум п.н.е., 90. од 9 век п.н.е. и прва од 890-тите п.н.е.

                                               

891 п.н.е.

891 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 891. година пред новата ера, 891. од првиот милениум п.н.е., 91. од 9 век п.н.е. и втора од 890-тите п.н.е.

                                               

892 п.н.е.

892 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 892. година пред новата ера, 892. од првиот милениум п.н.е., 92. од 9 век п.н.е. и трета од 890-тите п.н.е.

                                               

893 п.н.е.

893 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 893. година пред новата ера, 893. од првиот милениум п.н.е., 93. од 9 век п.н.е. и четвртта од 890-тите п.н.е.

                                               

894 п.н.е.

894 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 894. година пред новата ера, 894. од првиот милениум п.н.е., 94. од 9 век п.н.е. и петта од 890-тите п.н.е.

                                               

895 п.н.е.

895 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 895. година пред новата ера, 895. од првиот милениум п.н.е., 95. од 9 век п.н.е. и шеста од 890-тите п.н.е.