Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 419
                                               

950 п.н.е.

950 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 950. година пред новата ера, 950. од првиот милениум п.н.е., 50. од 10 век п.н.е. и прва од 950-тите п.н.е.

                                               

951 п.н.е.

951 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 951. година пред новата ера, 951. од првиот милениум п.н.е., 51. од 10 век п.н.е. и втора од 950-тите п.н.е.

                                               

952 п.н.е.

952 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 952. година пред новата ера, 952. од првиот милениум п.н.е., 52. од 10 век п.н.е. и трета од 950-тите п.н.е.

                                               

953 п.н.е.

953 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 953. година пред новата ера, 953. од првиот милениум п.н.е., 53. од 10 век п.н.е. и четвртта од 950-тите п.н.е.

                                               

954 п.н.е.

954 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 954. година пред новата ера, 954. од првиот милениум п.н.е., 54. од 10 век п.н.е. и петта од 950-тите п.н.е.

                                               

955 п.н.е.

955 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 955. година пред новата ера, 955. од првиот милениум п.н.е., 55. од 10 век п.н.е. и шеста од 950-тите п.н.е.

                                               

956 п.н.е.

956 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 956. година пред новата ера, 956. од првиот милениум п.н.е., 56. од 10 век п.н.е. и седма од 950-тите п.н.е.

                                               

957 п.н.е.

957 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 957. година пред новата ера, 957. од првиот милениум п.н.е., 57. од 10 век п.н.е. и осма од 950-тите п.н.е.

                                               

958 п.н.е.

958 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 958. година пред новата ера, 958. од првиот милениум п.н.е., 58. од 10 век п.н.е. и деветта од 950-тите п.н.е.

                                               

959 п.н.е.

959 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 959. година пред новата ера, 959. од првиот милениум п.н.е., 59. од 10 век п.н.е. и последна од 950-тите п.н.е.

                                               

960 п.н.е.

960 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 960. година пред новата ера, 960. од првиот милениум п.н.е., 60. од 10 век п.н.е. и прва од 960-тите п.н.е.

                                               

961 п.н.е.

961 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 961. година пред новата ера, 961. од првиот милениум п.н.е., 61. од 10 век п.н.е. и втора од 960-тите п.н.е.

                                               

962 п.н.е.

962 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 962. година пред новата ера, 962. од првиот милениум п.н.е., 62. од 10 век п.н.е. и трета од 960-тите п.н.е.

                                               

963 п.н.е.

963 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 963. година пред новата ера, 963. од првиот милениум п.н.е., 63. од 10 век п.н.е. и четвртта од 960-тите п.н.е.

                                               

964 п.н.е.

964 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 964. година пред новата ера, 964. од првиот милениум п.н.е., 64. од 10 век п.н.е. и петта од 960-тите п.н.е.

                                               

965 п.н.е.

965 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 965. година пред новата ера, 965. од првиот милениум п.н.е., 65. од 10 век п.н.е. и шеста од 960-тите п.н.е.

                                               

966 п.н.е.

966 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 966. година пред новата ера, 966. од првиот милениум п.н.е., 66. од 10 век п.н.е. и седма од 960-тите п.н.е.

                                               

967 п.н.е.

967 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 967. година пред новата ера, 967. од првиот милениум п.н.е., 67. од 10 век п.н.е. и осма од 960-тите п.н.е.

                                               

968 п.н.е.

968 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 968. година пред новата ера, 968. од првиот милениум п.н.е., 68. од 10 век п.н.е. и деветта од 960-тите п.н.е.

                                               

969 п.н.е.

969 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 969. година пред новата ера, 969. од првиот милениум п.н.е., 69. од 10 век п.н.е. и последна од 960-тите п.н.е.

                                               

970 п.н.е.

970 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 970. година пред новата ера, 970. од првиот милениум п.н.е., 70. од 10 век п.н.е. и прва од 970-тите п.н.е.

                                               

971 п.н.е.

971 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 971. година пред новата ера, 971. од првиот милениум п.н.е., 71. од 10 век п.н.е. и втора од 970-тите п.н.е.

                                               

972 п.н.е.

972 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 972. година пред новата ера, 972. од првиот милениум п.н.е., 72. од 10 век п.н.е. и трета од 970-тите п.н.е.

                                               

973 п.н.е.

973 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 973. година пред новата ера, 973. од првиот милениум п.н.е., 73. од 10 век п.н.е. и четвртта од 970-тите п.н.е.

                                               

974 п.н.е.

974 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 974. година пред новата ера, 974. од првиот милениум п.н.е., 74. од 10 век п.н.е. и петта од 970-тите п.н.е.

                                               

975 п.н.е.

975 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 975. година пред новата ера, 975. од првиот милениум п.н.е., 75. од 10 век п.н.е. и шеста од 970-тите п.н.е.

                                               

976 п.н.е.

976 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 976. година пред новата ера, 976. од првиот милениум п.н.е., 76. од 10 век п.н.е. и седма од 970-тите п.н.е.

                                               

977 п.н.е.

977 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 977. година пред новата ера, 977. од првиот милениум п.н.е., 77. од 10 век п.н.е. и осма од 970-тите п.н.е.

                                               

978 п.н.е.

978 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 978. година пред новата ера, 978. од првиот милениум п.н.е., 78. од 10 век п.н.е. и деветта од 970-тите п.н.е.

                                               

979 п.н.е.

979 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 979. година пред новата ера, 979. од првиот милениум п.н.е., 79. од 10 век п.н.е. и последна од 970-тите п.н.е.

                                               

980 п.н.е.

980 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 980. година пред новата ера, 980. од првиот милениум п.н.е., 80. од 10 век п.н.е. и прва од 980-тите п.н.е.

                                               

981 п.н.е.

981 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 981. година пред новата ера, 981. од првиот милениум п.н.е., 81. од 10 век п.н.е. и втора од 980-тите п.н.е.

                                               

982 п.н.е.

982 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 982. година пред новата ера, 982. од првиот милениум п.н.е., 82. од 10 век п.н.е. и трета од 980-тите п.н.е.

                                               

983 п.н.е.

983 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 983. година пред новата ера, 983. од првиот милениум п.н.е., 83. од 10 век п.н.е. и четвртта од 980-тите п.н.е.

                                               

984 п.н.е.

984 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 984. година пред новата ера, 984. од првиот милениум п.н.е., 84. од 10 век п.н.е. и петта од 980-тите п.н.е.

                                               

985 п.н.е.

985 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 985. година пред новата ера, 985. од првиот милениум п.н.е., 85. од 10 век п.н.е. и шеста од 980-тите п.н.е.

                                               

986 п.н.е.

986 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 986. година пред новата ера, 986. од првиот милениум п.н.е., 86. од 10 век п.н.е. и седма од 980-тите п.н.е.

                                               

987 п.н.е.

987 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 987. година пред новата ера, 987. од првиот милениум п.н.е., 87. од 10 век п.н.е. и осма од 980-тите п.н.е.

                                               

988 п.н.е.

988 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 988. година пред новата ера, 988. од првиот милениум п.н.е., 88. од 10 век п.н.е. и деветта од 980-тите п.н.е.

                                               

989 п.н.е.

989 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 989. година пред новата ера, 989. од првиот милениум п.н.е., 89. од 10 век п.н.е. и последна од 980-тите п.н.е.

                                               

990 п.н.е.

990 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 990. година пред новата ера, 990. од првиот милениум п.н.е., 90. од 10 век п.н.е. и прва од 990-тите п.н.е.

                                               

991 п.н.е.

991 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 991. година пред новата ера, 991. од првиот милениум п.н.е., 91. од 10 век п.н.е. и втора од 990-тите п.н.е.

                                               

992 п.н.е.

992 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 992. година пред новата ера, 992. од првиот милениум п.н.е., 92. од 10 век п.н.е. и трета од 990-тите п.н.е.

                                               

993 п.н.е.

993 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 993. година пред новата ера, 993. од првиот милениум п.н.е., 93. од 10 век п.н.е. и четвртта од 990-тите п.н.е.

                                               

994 п.н.е.

994 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 994. година пред новата ера, 994. од првиот милениум п.н.е., 94. од 10 век п.н.е. и петта од 990-тите п.н.е.

                                               

995 п.н.е.

995 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 995. година пред новата ера, 995. од првиот милениум п.н.е., 95. од 10 век п.н.е. и шеста од 990-тите п.н.е.

                                               

996 п.н.е.

996 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 996. година пред новата ера, 996. од првиот милениум п.н.е., 96. од 10 век п.н.е. и седма од 990-тите п.н.е.

                                               

997 п.н.е.

997 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 997. година пред новата ера, 997. од првиот милениум п.н.е., 97. од 10 век п.н.е. и осма од 990-тите п.н.е.

                                               

998 п.н.е.

998 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 998. година пред новата ера, 998. од првиот милениум п.н.е., 98. од 10 век п.н.е. и деветта од 990-тите п.н.е.

                                               

999 п.н.е.

999 п.н.е. - година во јулијанскиот календар. Тоа била 999. година пред новата ера, 999. од првиот милениум п.н.е., 99. од 10 век п.н.е. и последна од 990-тите п.н.е.