Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 447
                                               

1845

1845 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1845 година од новата ера, 845. од вториот милениум, 45. од XIX век и шеста од 1840-тите.

                                               

1846

1846 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1846 година од новата ера, 846. од вториот милениум, 46. од XIX век и седма од 1840-тите.

                                               

1847

1847 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1847 година од новата ера, 847. од вториот милениум, 47. од XIX век и осма од 1840-тите.

                                               

1848

1848 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1848 година од новата ера, 848. од вториот милениум, 48. од XIX век и деветта од 1840-тите.

                                               

1849

1849 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1849 година од новата ера, 849. од вториот милениум, 49. од XIX век и последна од 1840-тите.

                                               

1850

1850 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1850 година од новата ера, 850. од вториот милениум, 50. од XIX век и прва од 1850-тите.

                                               

1851

1851 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1851 година од новата ера, 851. од вториот милениум, 51. од XIX век и втора од 1850-тите.

                                               

1852

1852 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1852 година од новата ера, 852. од вториот милениум, 52. од XIX век и трета од 1850-тите.

                                               

1853

1853 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1853 година од новата ера, 853. од вториот милениум, 53. од XIX век и четвртта од 1850-тите.

                                               

1854

1854 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1854 година од новата ера, 854. од вториот милениум, 54. од XIX век и петта од 1850-тите.

                                               

1855

1855 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1855 година од новата ера, 855. од вториот милениум, 55. од XIX век и шеста од 1850-тите.

                                               

1856

1856 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1856 година од новата ера, 856. од вториот милениум, 56. од XIX век и седма од 1850-тите.

                                               

1857

1857 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1857 година од новата ера, 857. од вториот милениум, 57. од XIX век и осма од 1850-тите.

                                               

1858

1858 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1858 година од новата ера, 858. од вториот милениум, 58. од XIX век и деветта од 1850-тите.

                                               

1859

1859 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1859 година од новата ера, 859. од вториот милениум, 59. од XIX век и последна од 1850-тите.

                                               

1860

1860 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1860 година од новата ера, 860. од вториот милениум, 60. од XIX век и прва од 1860-тите.

                                               

1861

1861 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1861 година од новата ера, 861. од вториот милениум, 61. од XIX век и втора од 1860-тите.

                                               

1862

1862 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1862 година од новата ера, 862. од вториот милениум, 62. од XIX век и трета од 1860-тите.

                                               

1863

1863 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1863 година од новата ера, 863. од вториот милениум, 63. од XIX век и четвртта од 1860-тите.

                                               

1864

1864 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1864 година од новата ера, 864. од вториот милениум, 64. од XIX век и петта од 1860-тите.

                                               

1865

1865 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1865 година од новата ера, 865. од вториот милениум, 65. од XIX век и шеста од 1860-тите.

                                               

1866

1866 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1866 година од новата ера, 866. од вториот милениум, 66. од XIX век и седма од 1860-тите.

                                               

1867

1867 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1867 година од новата ера, 867. од вториот милениум, 67. од XIX век и осма од 1860-тите.

                                               

1868

1868 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1868 година од новата ера, 868. од вториот милениум, 68. од XIX век и деветта од 1860-тите.

                                               

1869

1869 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1869 година од новата ера, 869. од вториот милениум, 69. од XIX век и последна од 1860-тите.

                                               

1870

1870 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1870 година од новата ера, 870. од вториот милениум, 70. од XIX век и прва од 1870-тите.

                                               

1871

1871 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1871 година од новата ера, 871. од вториот милениум, 71. од XIX век и втора од 1870-тите.

                                               

1872

1872 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1872 година од новата ера, 872. од вториот милениум, 72. од XIX век и трета од 1870-тите.

                                               

1873

1873 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1873 година од новата ера, 873. од вториот милениум, 73. од XIX век и четвртта од 1870-тите.

                                               

1874

1874 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1874 година од новата ера, 874. од вториот милениум, 74. од XIX век и петта од 1870-тите.

                                               

1876

1876 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1876 година од новата ера, 876. од вториот милениум, 76. од XIX век и седма од 1870-тите.

                                               

1877

1877 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1877 година од новата ера, 877. од вториот милениум, 77. од XIX век и осма од 1870-тите.

                                               

1878

1878 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1878 година од новата ера, 878. од вториот милениум, 78. од XIX век и деветта од 1870-тите.

                                               

1879

1879 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1879 година од новата ера, 879. од вториот милениум, 79. од XIX век и последна од 1870-тите.

                                               

1880

1880 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1880 година од новата ера, 880. од вториот милениум, 80. од XIX век и прва од 1880-тите.

                                               

1881

1881 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1881 година од новата ера, 881. од вториот милениум, 81. од XIX век и втора од 1880-тите.

                                               

1882

1882 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1882 година од новата ера, 882. од вториот милениум, 82. од XIX век и трета од 1880-тите.

                                               

1883

1883 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1883 година од новата ера, 883. од вториот милениум, 83. од XIX век и четвртта од 1880-тите.

                                               

1884

1884 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1884 година од новата ера, 884. од вториот милениум, 84. од XIX век и петта од 1880-тите.

                                               

1885

1885 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1885 година од новата ера, 885. од вториот милениум, 85. од XIX век и шеста од 1880-тите.

                                               

1886

1886 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1886 година од новата ера, 886. од вториот милениум, 86. од XIX век и седма од 1880-тите.

                                               

1887

1887 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1887 година од новата ера, 887. од вториот милениум, 87. од XIX век и осма од 1880-тите.

                                               

1888

1888 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1888 година од новата ера, 888. од вториот милениум, 88. од XIX век и деветта од 1880-тите.

                                               

1889

1889 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1889 година од новата ера, 889. од вториот милениум, 89. од XIX век и последна од 1880-тите.

                                               

1890

1890 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1890 година од новата ера, 890. од вториот милениум, 90. од XIX век и прва од 1890-тите.

                                               

1891

1891 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1891 година од новата ера, 891. од вториот милениум, 91. од XIX век и втора од 1890-тите.

                                               

1892

1892 - престапна година според јулијанскиот календар. Тоа била 1892 година од новата ера, 892. од вториот милениум, 92. од XIX век и трета од 1890-тите.

                                               

1893

1893 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1893 година од новата ера, 893. од вториот милениум, 93. од XIX век и четвртта од 1890-тите.

                                               

1894

1894 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1894 година од новата ера, 894. од вториот милениум, 94. од XIX век и петта од 1890-тите.

                                               

1895

1895 - година според јулијанскиот календар. Тоа била 1895 година од новата ера, 895. од вториот милениум, 95. од XIX век и шеста од 1890-тите.