Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50
                                               

Структурен мотив

Поимот структурен мотив се однесува на суперсекундарната структура на биополимерите, како белковините и нуклеинските киселини. Тие се наоѓаат во белковини и ензими со различни функции, па затоа не се соодветни за предвидување на биолошката функци ...

                                               

Млечна киселина

Млечната киселина е органско соединение со хемиска формула CH 3 CHCOOH. Таа е бела, кристална супстанца, со кисел вкус и растворлива е во вода. Кога е во течна агрегатна состојба, таа е безбојна. Се добива по природен и синтетски пат. Бидејќи има ...

                                               

Никотинамид аденин динуклеотид

Никотинамид аденин динуклеотид е коензим кој е присутен во сите клетки. Ова соединение е динуклеотид, бидејќи е составено од два нуклеотиди поврзани преку нивните 5 фосфатни групи. Едниот нуклеотид содржи база аденин, а другиот никотинамид. Никот ...

                                               

Лакриматорен агент

Лакриматорен агент или лакриматор, уште познато и како солзавец - која било супстанција од групата органски халогени соединенија, најчесто добиени по синтетички пат, кои предизвикуваат солзење на мембраната на очите предизвикувајќи чувство на ири ...

                                               

Нервен гас

Нервниот гас - хемиско оружје, кое влијае врз пренесувањето на неврните импулси низ нервниот систем. Органофосфорните нервни агенси табун, сарин, и соман биле измислени во Втората светска војна во Германија, но не биле употребени. Сите овие и пон ...

                                               

Естроген

Естрогените хормони претставуваат стероидни супстанци кои имаат важна улога во естрогениот циклус и затоа се сметаат за женски полови хормони. Се лачат од фоликулите од овариумите. Овие хормони се одговорни за појавата на женските полови карактер ...

                                               

Мелатонин

Мелатонинот е хормон кој се лачи од епифизата. Тој го спречува предвременото полово созревање, односно дејствува инхибиторно врз лачењето на FSH и LH до појавата на пубертетот, кога всушност и престанува дејството на мелатонинот. Мелатонин, e поз ...

                                               

Менструален циклус

Менструалниот циклус е процес во кој се исфрлаат неоплодените јајце-клетки од претходниот циклус заедно со слузта, од матката. Првата менструација го означува и почетокот на овулацијата во женското тело и е знак дека жената може да забремени. Ако ...

                                               

Норадреналин

Норадреналинот е хормон кој спаѓа во групата на катехоламини. Има слични функции како и адреналинот, со таа разлика што вазоконстрикцијата е појака и се однесува на сите помали крвни садови.

                                               

Окситоцин

Окситоцинот е хормон кој се секретира од неврохипофизата. Тој учествува при породувањето и доењето на новороденчето. При породувањето, окситоцинот предизвикува контракција на мазната мускулатура на матката, со што го потпомага породувањето, додек ...

                                               

Тиреотропин

Тиреотропинот е стимулирачки хормон кој ја регулира функцијата на штитната жлезда. Под негово влијание се стимулира синтеза и секреција на тироидните хормони.

                                               

Ендосулфан

Ендосулфанот претставува органохлорно соединение кое се користи како инсектицид. Претставува безбојна цврста супстанца и честопати се користи во земјоделството. Поради нејзината акутна токсичност, поради можноста да се акумулира во организмот, ка ...

                                               

Кепон

Кепонот (познат и под називот хлордекон, е канцерогена супстанца и инсектицид кој се користел во периодот од 1966 до 1975 за заштита од мравки и лебарки.

                                               

Линдан

Линданот претставува органско соединение, изомер на хексахлороциклохексанот, кој се користи како инсектицид, а во некои случаи при третманот на некои инфекции. Според Светската здравствена организација оваа супстанца се смета за умерено токсична ...

                                               

Пентахлорофенол

Пентахлорофенолот е органохлорна супстанца која во продажба може да се најде под поголем број различни трговски називи. Во минатото оваа супстанца се користела како инсектицид, хербицид, алгицид и дезинфектант. Оваа супстанца е токсична по здравј ...

                                               

Алги

Систематската група на алги опфаќа околу 35 000 видови, анатомско и морфолошки различно диференцирани. Алгите се еукариотски протисти. Тие се автотрофни организми, со мали исклучоци. Нивното тело е малку диференцирано и се означува како талус. Ал ...

                                               

Кртола

Кртола, грутка или тубер е видоизменето стебло или корен кај некои растенија, врз основа на што и се разликуваат стеблени и коренови кртоли. Стеблените кртоли настануваат со интензивно примарно или секундарно задебелување на хипокотилот вистински ...

                                               

Облици на листови

Во ботаниката се користат следниве поими за опис на обликот на еден лист: Дланковиден palmata: со многу лобули Наизменичен alternifolia: наизменични листчиња Обкордатен: срцевиден, дршката на врвот Облансеолатен oblanceolata: Врвот поширок од осн ...

                                               

Прашник

Прашник - машки полов орган кај растенијата, кој во себе го создава поленот. Настанал од листоликите микроспорофили на примитивните голосеменици - предци на скриеносемениците. Збирот на сите прашници во цветот се нарекува андрецеум.

                                               

Спора

Tерминот спори во биологијата ја означува репродуктивната структура што е адаптирана за преживување во неповолни услови, за подолг период на време. Спорите се дел од животниот циклус на голем број бактерии, растенија, алги, габи и некои праживотн ...

                                               

Грамнегативни бактерии

Грам-негативни бактерии претставуваат бактерии чиј клеточен ѕид не се обојува со кристал-виолетова боја при боење по Грам. Најчесто кратко се означуваат како Gr.

                                               

Грампозитивни бактерии

Грам-позитивните бактерии претставуваат бактерии чиј клеточен ѕид се обојува со кристал-виолетови бои кои се користат при боењето по Грам. Најчесто кратко се означуваат како Gr.

                                               

Реутерин

Реутеринот е моќно антимикробно соединение кое го синтетизира бактеријата Lactobacillus reuteri, за време на метаболизмот на глицерол до 1.3-пропандиол катализиран од коензим B12-зависната диол дехидраза. Реутеринот го инхибира растот на некои шт ...

                                               

Рикеции

Рикециите се грамнегативни бактерии кои го образуваат родот Rickettsia. Тие се облигатни внатреклеточни паразити на членконогите, како што се вошките, болвите и крлежите, во кои не предизвикуваат заболувања. Сепак, рикециите може да се патогени з ...

                                               

Тифусна салмонела

Тифусната салмонела, род на инфекциски бактерии именувани според американскиот ветеринар Даниел Елмер Салмон, којшто прв успеал да ја изолира во 1885. Бактеријата се пренесува преку заразена живина, јајца и одредена друга храна. Досега се идентиф ...

                                               

Хеликобактер

Хеликобактер се спирални бактерии, кои се наоѓаат во гастричниот мукус кој ја обложува гастричната мукоза, а мал број од нив адхерираат и за самата гастрична мукоза. Способни се да го лачат ензимот уреаза, кој ја катализира реакцијата на хидролиз ...

                                               

Лишаи

Лишаите се талофитни растенија, чијшто талус претставува симбиоза од компоненти со растително потекло: алга и габа. Како резултат на ваквото сврзување се добива нов организам, кој квалитативно се разликува од сврзаните компоненти, по морфолошки, ...

                                               

Овошје

Овошје е средство преку кое растение во цут шири семе. Самото присуство на семе т.е., плод покажува дека составот е најверојатно овошје но семињата не секогаш потекнуваат од овошје. Зборот "овошје" има поинакво значење во кулинарска смисла во спо ...

                                               

Вишна

Вишна е плодовито овошно дрво. Во Република Македонија се одгледува во сите реони со надморска височина до 1.100 m. До седумдесеттите години од XX век беше споредна култура, со 200-300 тони годишно производство. Првата плантажа со облачинска вишн ...

                                               

Грозје

Грозје e плод на растението од родот Vitis кое често се именува и како едно од 12 основни врсти на винови лози од кои се прави поголемиот дел на светските вина. Порано вината се означувале спрема подррачјето на кое се одгледува грозјето, но покас ...

                                               

Дрен

Дрен или обичен дрен - вид цветно растение од семејството дренови, расте во јужна и југоисточна Европа, Ерменија, Азербејџан, Грузија, Иран, Турција, Либан и Сирија. Ова е средна до голема листопадна грмушка или мало дрво кое достигнува висина од ...

                                               

Жабутикаба

Жабутикаба или Бразилско грозје - овошје што расте на дрво. Припаѓа на семејството Мирти, а името го добило по бразилскиот град Жабутикаба. Ова растение е едно од најценетите овошни дрва кое го има во Југоисточните делови на Бразил, Боливија, Пар ...

                                               

Јагода

Градинарската јагода е од вкрстени видови која се одгледува низ целиот свет заради нејзиниот плод,така наречената јагода. Плодот секаде е познат по неговата карактеристична арома, светло црвена боја, соковна текстура и сладина.Се конзумира во гол ...

                                               

Јапонско јаболко

Јапонско јаболко е дрвенесто растение од семејството Ebenaceae, познато во целиот свет како каки јаболко. Јапонското јаболко може да расте како повеќе дрвја израснати од истиот корен или како само едно дрво, може да достигнат висина од 7.5 метри. ...

                                               

Калинка

Калинка - листопадна овошна грмушка или мало дрво од семејството на врбиците висока од 5 до 8 м. Во Македонија калинката е особено застапена и најмногу расте во југоисточните краишта со влијание на средоземната клима, посебно во Валандовско, Дојр ...

                                               

Капина

Капина е повеќегодишна листопадна полужбунаста билка, која има повеќегодишен коренов систем и едногодишни или двогодишни изданоци, и припаѓа на фамилијата рози на родот Rubus.

                                               

Киви (овошје)

Киви е суптропско овошно растение од фамилијата Актинидии. Во Македонија се одгледува главно како дворна овошка, во предели каде што микроклимата е поблага. На отворено може да се одгледува покрај езерата и во подножјето на Беласица, каде што дав ...

                                               

Лубеница

Лубеница или карпуз е растение, што потекнува од Северна Африка и се смета како вид диња. Во Европа, најголеми производители на лубеници се Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Грција. Во Македонија во 2010 година биле произведени 134.885 ...

                                               

Малина

Малина е долгогодишна листопадна билка, со грмушест или полугрмушест раст, со повеќегодишен корен и со едногодишни и двогодешни изданоци кои припаѓаат на семејството рози, родот Rubus и има повеќе подродови.

                                               

Манго

Манго - род цветни растенија од семејството руеви. Опфаќа околу 69 видови, од кои најпознато е обичното манго или индиско манго. Центарот на разновидност на родот се наоѓа во суптропските и тропските предели на југоисточна Азија, додека пак најго ...

                                               

Маракуја

Маракуја или јадливо часовниче - ползечки вид од родот часовниче со потекло од Бразил, Парагвај и северна Аргентина. Се одгледува како ароматично овошје во тропските и суптропските краишта, како и Јужна Америка, Средна Америка, Карибите, Африка к ...

                                               

Мушмула

Мушмула е род од два вида скриеносеменици во потсемејството јаткасто овошје на фамилијата Рози. Еден вид е Обичната мушмула Mespilus germanica, е долго познат и по потекло е од Азија и веројатно Балканскиот Полуостров, додека пак другиот е Стерно ...

                                               

Праска

Уште во далечниот десетти век, Кинезите знаеле за придобивките од праските за човековото здравје и не случајно се верува дека праските го продолжуваат човечкиот живот. Во денешно време со развојот на науката е веќе докажано дека овие плодови имаа ...

                                               

Рибизла

Рибизла - род од околу 150 видови на цветни растенија со потекло умерените краишта на северната полутопка. Се смета за единствениот род од семејствотото на огроздите. Признаени се 7 подродови. Некои таксономи го ставаат огроздот во посебен род Gr ...

                                               

Тропско овошје

Тропското овошје успева во тропските предели каде што има доволно топлина и влага. Најзначајни видови тропско овошје се бананата, ананасот, папаја, авокадо, мангококос, гуава, питаја, киви, маракуја и многу други. Најмногу тропско овошје се одгле ...

                                               

Цреша

Цреша - листопадно дрвенесто растение од родот на сливите, чии истоимени плодови се користат во исхраната на човекот како овошје. Најчесто расте до височина од околу 20 м. Во Европа сè поретко може да се најде во природата, па затоа овој вид дрво ...

                                               

Алое вера

Алое вера е растение кое најверојатно потекнува од северна Африка, Мадагаскар и Арапскиот Полуостров. Ова растение се споменува уште во Стариот завет 6000 години пред Исус. Се смета за лековито.

                                               

Булка

Стеблото е исправено, неразгрането или слабо разгрането, прекриено со влакна. Листовите се јајчести, сивозелени по боја. Цветовите се крупни, темноцрвени, светлоцрвени, а поретко со бела боја. Цветот има четири венечни ливчиња, кои се тенки, нежн ...

                                               

Виши растенија

Вишите растенија или копнени растенија, уште познати и како ембриофити се тип на зелени растенија за кои е карактеристична диференцијација на ткивата, што ги разликува од нижите растенија - алги. Кон вишите растенија се однесуваат мововите и васк ...

                                               

Водно растение

Водните растенија се растенија кои барем еден дел од нивниот животен циклус го поминуваат во водата. Тие стекнале голем број на адаптации за живот во водата. Водните растенија можат да се поделат во три групи: целосно потопени субмерзни растенија ...