Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 502
                                               

Вардарска зона

Вардарската зона го опфаќа централниот дел на Македонија. Започнува од Солун, се протега низ долината на Вардар во вид на широк појас и преку Скопската Котлина и Скопска Црна Гора продолжува на север. Од Родопската зона и од Пелагонидите е одвоен ...

                                               

Езера во Македонија

Во Македонија има над 160 езера. Од нив по природен пат се настанати повеќе од 50, а другите претставуваат вештачки акумулации. Според начинот на настанокот на езерските базени, тие се делат на: органогени и крајбрежноизворски, вештачки акумулаци ...

                                               

Западновардарска група планини и котлини

Планините и котлините од западно-вардарската група планини и котлини се протегаат западно од Ниска Македонија - Повардарие. Пелагониската област почнува на север од Сува Гора, на југ продолжува до Грција. На исток е одделена од Ниска Македонија, ...

                                               

Западномакедонска зона

Западномакедонската зона ја зафаќа цела Западна Македонија, почнувајќи од македонско-грчката граница на југ до македонско-српската граница на север и западно од Пелагониската зона, сè до македонско-албанската граница. Таа претставува висок планин ...

                                               

Изменетосредоземна клима

Изменетосредоземна или изменетомедитеранска клима - климатски тип кој настанува по дејство на топлите влијанија кои од југ од Егејското Море, преку долината на реката Вардар, Струмица и Дојранска Котлина, навлегуваат на север. Поголеми влијанија ...

                                               

Источновардарска група планини и котлини

Планините и котлините од Источновардарската група се наоѓаат во источниот дел на Република Македонија, помеѓу македонско-бугарската граница на исток и Вардарската долина на запад, или поточно Поварадарието, од каде што се одделени со Дојранска Ко ...

                                               

Пелагониска зона

Пелагониската зона ја зафаќа Пелагонија и планините што се издигнуваат источно и северно од неа. Поточно од источната страна таа ги опфаќа планините: Ниџе, Селечка Планина, Бабуна и Караџица, а завршува до долината на реката Треска. Од сите стран ...

                                               

Географија на Малта

Вкупната површина на земјата изнесува 316 км 2, и според тоа се наоѓа на 184-то место по големина во светот. Главниот град Валета е најголемиот во државата со околу 6.300 жители.

                                               

Географија на Монако

Вкупната површина на земјата изнесува 1.95 км 2, и според тоа се наоѓа на 230 место по големина во светот. Монако претставува т.н. град-држава, кој се наоѓа на Средоземно Море и граничи со Франција. Монте Карло е најголемиот во државата.

                                               

Мон Агел

Мон Агел е планина на границата меѓу Франција и Монако. Врвот на оваа планина, на 1.148 метри надморска височина, се наоѓа на француска страна, но највисоката точка што се наоѓа од страна на Монако, лежи на патеката по име Чевин де Ревоир, на над ...

                                               

Балеарско Море

Балеарското Море или Ибериско Море е водна површина во Средоземното Море близу Балеарските Острови. Во каталонскиот јазик морето се нарекува и "Каталонско-балеарско Море". Во ова мало море се влева реката Ебро.

                                               

Балтичко Море

Балтичкото Море - море во северна и североисточна Европа и со Северно Море е поврзано со тесните протеци Скагерак и Категат кои се наоѓаат помеѓу Данска од една и Скандинавскиот полуостров од друга страна. Поради неговата голема географска ширина ...

                                               

Баренцово Море

Баренцово Море - дел од Северниот Леден Океан, северно од Норвешка и Русија. Тоа е доста длабоко море, просечно 230м, кое се граничи со Норвешка на запад, островот Свалбард на северозапад, и островите Земја на Франц Јозеф и Нова Земја на североис ...

                                               

Кантабриско Море

Кантабриско Море е крајбрежно море на Атлантскиот Океан, кое се наоѓа на северниот брег на Шпанија и југозападната страна на атлантскиот брег на Франција, односно јужниот дел на Бискајскиот Залив. Тоа се протега од Естака де Барес во провинцијата ...

                                               

Географија на Обединетото Кралство

Вкупната површина на земјата изнесува 244.820 км 2, и според тоа се наоѓа на 70 место по големина во светот. Главниот град Лондон е најголемиот во државата со околу 7 500 000 жители.

                                               

Фризиски Острови

Фризиски Острови, наречени и Ваденски или Ваденскоморски Острови (холандски: Waddeneilanden ; фризиски: Waadeilannen ; германски: Friesische Inseln - архипелаг на источниот крај на Северното Море во северозападна Европа. Се протегаат од северозап ...

                                               

Варовнички Алпи

Варовнички Алпи - целина од два планинските венци Северните и Јужните Варовнички Алпи долга околу 600 км која се протега напоредно на главниот плански венец на Австриските Централни Алпи, како и на север и југ од нив. Најпознати групи во Варовнич ...

                                               

Скандинавски Планини

Скандинавските Планини или Сканди - планински венец што се протега долж Скандинавскиот Полуостров. Западните падини нагло се спуштаат во Северното и Норвешкото Море, образувајќи ги познатите норвешки фјордови, додека пак североисточнит дел благо ...

                                               

Географија на Полска

Вкупната површина на земјата изнесува 312.679 км 2, и според тоа се наоѓа на 69 место по големина во светот. Граничи со Германија на запад, Чешка и Словачка на југ, Украина и Белорусија на исток и Балтичкото Море, Литванија и Русија на север. Гла ...

                                               

Апенински Полуостров

Апенински Полуостров - еден од најголемите полуострови во Европа, кој се протега во должина 1.000 км, од Алпите на север, па сѐ до средишниот дел на Средоземното Море на југ. Го носи името на планинскиот венец Апенини и познат по тоа што по својо ...

                                               

Пиринејски Полуостров

Пиринејскиот Полуостров е сместен на крајниот југозападен дел од Европа. На југ и на исток излегува на Средоземното Море, на север и запад на Атлантскиот Океан. Пиринеите го формираат североисточниот дел од полуостровот, поврзувајќи го со остаток ...

                                               

Скандинавски Полуостров

Скандинавскиот Полуостров - географска област во северниот дел на Европа, кој се состои од државите Норвешка и Шведска. Името е добиено од поимот Сканија, покраина во јужниот дел на полуостровот. Скандинавскиот Полуостров е најголемиот полуостров ...

                                               

Географија на Португалија

Португалија е држава на западниот и југозападниот дел на Пиринејскиот Полуостров во Југозападна Европа. Ова е најзападната земја во континентална Европа.

                                               

Вах

Вах словачки Váh, гер. Wааg, унгарски Vág е најголема река во Словачка, лева притока на Дунав, долга 433 км. Површината на сливот изнесува 10640 км 2. Се Извира во западна Словачка од Белиот и Црниот Вах на Високите Татри на надморска височина од ...

                                               

Волга

Волга е река во западна Русија. Таа е најдолгата река во Европа и е јадрото на најопширниот речен систем на континентот. Средното и долното течение на реката ја образуваат географската област Поволжје. Имињата на Волга на јазиците на различните н ...

                                               

Требишница

Требишница – река во Босна и Херцеговина. Таа е понорница долга 96.5 км над земја. Со вкупна должина од 187 км над и под земја, таа е една од најдолгите понорници на светот.

                                               

Географија на Романија

Вкупната површина на земјата изнесува 238.391 км 2, и според тоа се наоѓа на 82 место по големина во светот. Граничи со Украина и Молдавија на североисток, со Унгарија и Србија и Црна Гора на запад и со Бугарија на југ по должината на реката Дуна ...

                                               

Географија на Словачка

Вкупната површина на земјата изнесува 49.035 км 2, и според тоа се наоѓа на 130 место по големина во светот. Земјата граничи со Полска, на југ со Унгарија, на исток со Украина и на запад со Чешка и Австрија. Главниот град Братислава е најголемиот ...

                                               

Географија на Словенија

Вкупната површина на земјата изнесува 20.273², и според тоа се наоѓа на 153 место по големина во светот. Земјата граничи со Италија на запад, Јадранското Море на југозапад, Хрватска на југ и исток, Унгарија на североиисток и Австрија на север. Гл ...

                                               

Географија на Србија

Границата со Косово е административна провинциска. Се простира од тромеѓето меѓу Македонија, Косово и Србија во делот од Прешево па сè до Рашка. По војната, создаден е кумановскиот договор каде е договорено разграничување и формирање на Копнена з ...

                                               

Јужна и Источна Србија

Во јули 2009 година, Српското собрание усвоило закон во кој Србија е поделена на седум статистички региони. Првобитно беше предвидено подрачјето на статистичкиот регион Јужна и источна Србија да сочинува два статистичка региони - Јужен регион и И ...

                                               

Јужна Србија

Јужна Србија го означува јужниот дел на Србија, а со текот на времето поимот го менувал значењето. Во првата половина на 20. век терминот се употребуваше за означување на просторот на денешна Република Македонија, односно просторот на Вардарска Б ...

                                               

Метохија

Метохија е географски регион на Србија, кој всушност го зафаќа југозападниот дел од Косово и Метохија. Метохија има вкупно 700.577 жители или 40 % од Косово и Метохија, а зафаќа 3.891 km2.

                                               

Панонската Низина во Србија

Панонската Низина е многу важна област на модерна Србија. Таа ја завзема Војводина, северен рамничарски, дел од Србија и тесен појас јужно од реката Дунав и Сава. Најголем дел од Панонската низина, лежи под 200 надморска висина, а "рамничарската ...

                                               

Централна Србија

Централна Србија или средна Србија или територијата на Република Србија надвор од териториите на автономните покраини е колоквијално име за дел на територијата на Република Србија која се наоѓа надвор од териториите на автономните покраини: Војво ...

                                               

Шумадија

Шумадија - географска област во Србија. Го добила името по шумите, кои некогаш го прекривале најголемиот дел од нејзината територија. Најважен град во областа е Крагуевац, кој воедно е административен центар на Шумадискиот округ.

                                               

Географија на Украина

Украина е втората најголема земја во Европа. Нејзините различни региони имаат различни географски карактеристики, кои се движат од висорамнини до низини.

                                               

Географија на Унгарија

Вкупната површина на земјата изнесува 93.030 км 2, и според тоа се наоѓа на 109 место по големина во светот. Земјата граничи со Австрија, Украина, Романија, Србија, Хрватска и Словенија. Главниот град Будимпешта е најголемиот во државата со околу ...

                                               

Географија на Финска

Вкупната површина на земјата изнесува 338.145 км 2, и според тоа се наоѓа на 63 место по големина во светот. Финска е заобиколена со Балтичкото Море на југозапад, Финскиот Залив на југоисток и Ботнискиот Залив на запад. На копно, Финска се гранич ...

                                               

Географија на Франција

Додека континентална Франција се наоѓа во Западна Европа, Франција исто така поседува и територии во Северна Америка, Карибите, Јужна Америка, на јужниот дел на Индиски Океан, на Тихиот Океан, и на Антарктик. Европскиот дел на Франција зазема 547 ...

                                               

Азурен Брег

Азурен Брег или Француска ривиера - средоземниот брег на југоисточниот дел на Франција, вклучувајќи ја и суверената држава Монако. Нема официјална граница, но обично се смета дека се простира од италијанската граница на исток до Сен Тропе, Јер, Т ...

                                               

Јужна Франција

Јужна Франција - географско подрачје кое ги опфаќа оние региони во Франција кои се граничат со Атлантскиот Океан јужно од Поатевенското Блато, Шпанија, Средоземното Море и Италија. Ги опфаќа југот на Нова Аквитанија на запад, Окситанија во средиш ...

                                               

Географија на Холандија

Вкупната површина на земјата изнесува 41.526 км 2, и според тоа се наоѓа на 135-то место по големина во светот. Земјата граничи со Северното Море на север и запад, со Белгија на југ и со Германија на исток. Главниот град Амстердам е најголемиот в ...

                                               

Амстел (река)

Амстел - река во Холандија, која тече низ градот Амстердам. Името на реката потекнува од Aeme stelle, стар холандски збор за "област богата со вода". На реката се наоѓаат некои од најпознатите мостови во Амстердам. Покрај реката се наоѓаат Градск ...

                                               

Географија на Хрватска

Хрватска се наоѓа во Југоисточна Европа меѓу Средна Европа и Средоземјето. Се дели на три региони: низинска, планинска и приморска Хрватска. Повеќе од половина од територијата се рамнини и ритчиња на Панонскиот базен на север. На истол се низинск ...

                                               

Топографија на Хрватска

Топографија на Хрватска е дефинирана преку три главни геоморфолошки делови на земјата. Тие се Панонската Низина, Динарските Алпи и јадранското крајбрежје. Најголемиот дел од Хрватска се состои од низини, со надморска височина помала од 200 метри ...

                                               

Географија на Црна Гора

Географијата на Црна Гора е поим со кој се опфаќаат географските, климатските и демографските карактеристики на државата. Црна Гора е балканската држава, која претежно е планинска. Државата има поволна географска положба поради тоа што има излез ...

                                               

Географија на Чешка

Вкупната површина на земјата изнесува 78.866 км 2, и според тоа се наоѓа на 117 место по големина во светот. Земјата граничи со Полска на север, Германија на северозапад и запад, Австрија на Југ, и Словачка на исток. Главниот град Прага е најголе ...

                                               

Географија на Швајцарија

Вкупната површина на земјата изнесува 41.285 км 2, и според тоа се наоѓа на 135 место по големина во светот. Земјата граничи со Германија на север, Франција на запад, Италија на југ, и Австрија и Лихтенштајн на исток. Градот Цирих е најголемиот в ...

                                               

Географија на Шпанија

Вкупната површина на земјата изнесува 504 030 км 2, и според тоа се наоѓа на 51 место по големина во светот. Земјата го дели Пиринејскиот Полуостров со Португалија, Гибралтар и Андора. На североисток, по Пиринејскиот планински масив, се граничи с ...