Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 543
                                               

Црвеноперка

Црвеноперката припаѓа на семејството краповидни риби во родот Rutilus. Широко е распространета во слатките води на Европа, источно од Пиринеите и северно од Алпите, живее во водите на Сибир и сливот на Аралското Море. Најбројна е во Дунавскиот сл ...

                                               

Шимпанзо

Шипанзото е цицач од редот примати и од фамилијата човеколики мајмуни. Тој е најинтелигентниот претставник на оваа фамилија и воедно тој е најблискиот човеков сродник од светот на животните. Постојат два вида шимпанза, обичен и џуџест шимпанзо на ...

                                               

Анатомија на растенијата

Анатомијата на растенијата е субдисциплина на анатомијата и ботаниката. Нејзин предмет на проучување е градбата на внатрешноста на растенијата - нивните ткива, од кои се составени растителните вегетативни и генеративни органи. Диференцирањето на ...

                                               

Бентамов тутун

Бентамовиот тутун е растение во блиско сродство со тутунот и вид на родот Никотијана со потекло од Австралија. Некои сметаат дека Бентамовиот тутун е модел-организам за изведба на растителни истражувања. На пример, листовите се прилично нежни и м ...

                                               

Брест (дрво)

Брест - род од семејството брестови кој опфаќа околу 20 вида, застапени во умерениот појас на северната полутопка. Високи дрвја со јајцевидни и асиметрични листови со назабен раб, со косо пресечена основа и со кратка дршка. Цветаат рано пред прол ...

                                               

Валавец

валавец - вид од родот на валавците кој се користи како лековито растение. Растението трнливо повеќегодишна билка без влакна и припаѓа на семејството на штитоцветните растенија. Листовите се крути и жилави, со белозеленикава боја. Листовите при о ...

                                               

Врежови

Врежови - семејство на цветни растенија со четири рода: вреж или "железно дрво", мирикарија, реомирија и хололахна. Според современата класификација на APG, семејството спаѓа во редот каранфиловидни. Автохтони се во посувите предели на Европа, Аз ...

                                               

Бартелми Шарл Жозеф Димортје

Бартелми Шарл Жозеф Димортје, Барон Димортје - белгиски политичар и ботаничар. Некои го сметаат за вистинскиот откривач на делбата на клетките, иако во литературата не се води како таков. Роден е во Турне, Белгија и починал во родниот град.

                                               

Долгоцветен тутун

Долгоцветниот тутун, е вид на тутун со потокло од Јужна Америка кој понекогаш се осгледува за цевчестите цветови кои оддаваат многу сладок мирис ноќно време. Ова растение е важен извор за отпорноста на болести кај огносушениот и бурли тутун. Неко ...

                                               

Едич

Едич - секој член од двата рода повеќегодишни растенија од семејството на лутичињата. Во едичите припаѓаат отровните растенија што цветаат во лето, и ерантисот, кој, всушност е украсно цвеќе што цвета напролет. Сувкастиот јазлест корен од A.napel ...

                                               

Жолтики

Жолтиките се семејство од 15 рода цветни растенија во рамките на редот Лутиковидни. Фамилијата опфаќа околу 570 видови, од кои највеќето се од родот жолтика. Растенијата можат да бидат дрва, грмушки или повеќегодишни билки.

                                               

Крушиновидни

Крушиновидните се ред на дикотиледонски растенија. Според Кронквистовиот систем, во него влегуваат следниве фамилии: фамилија Крушини Rhamnaceae фамилија Дафини Elaeagnaceae фамилија Лози Vitaceae фамилија Леи Leeaceae Лејата Leea може да се вбро ...

                                               

Линцуровидни

Линцуровидните се ред на цветни растенија во состав на астеридната група на дикотиледони. Според Кронвистовиот систем, во редот спаѓаат пошироко утврдените Логании Loganiaceae ; подоцна разделени на повеќе фамилии, Retziaceae, Линцури Gentianacea ...

                                               

Топола

Топола - род на листопадни дрва од семејство врби. Содржат околу 30 вида високи листопадни дрвја од северната полутопка. Листовите се прости, на долга, сплескана дршка. Има дводомни со еднополни цветови, собрани во цветни реси. Плодовите се мали ...

                                               

Чадливка

Чадливката или димарка е билка од родот кој се состои од 50 вида на едногодишни цветни растенија од Европа, Африка и Азија со најголема разновидност во подрачјето на Средоземјето. Растенијата се воведени и во други континенти: Северна Америка, Ју ...

                                               

Чешлики

Чешликите се семејство на цветни растенија од редот Чешликовидни. Фамилијата содржи околу 350 вида на повеќегодишни и двегодишни билки и грмушки во единаесет рода. Растенијата се автохтони во највеќето умерени подрачја во Европа, Азија и Африка. ...

                                               

Зеленики

Зелениките се мала семејство на цветни растенија што опфаќа 4-5 рода со 90-120 видови. Растенијата се грмушки и мали дрва со космополитска распространетост. Во минатото се вбројувал и род Notobuxus, за кого подоцна е утврдено дека не е род, и дек ...

                                               

Јаболко

Јабокото најмногу се одгледува во Европа, Северна Америка и Австралија. Најпознати видови јаболко се: канадското, калифорниското, австралиското и јапонското. Најголеми производители на јаболко во светот се: Франција, Германија, САД, Кина, Австрал ...

                                               

Онгаонга

Онгаонга или дрвенеста коприва - коприва ендемска на Нов Зеланд. Има дрвенести дршки и необично големи листови кои достигнуваат 5 м во височина. Дури и најлесниот допир до растението дава болови кои траат неколку дена. Од ова растение има загинат ...

                                               

Граден кош

Граден кош е дел од човековиот огранизам кој се наоѓа во горниот дел на трупот. Претставува една затворена целина. Неговиот горен дел е отворен преку apertura thoracis superior, од страна се ребрата и мускулите меѓу нив, а одоздола е дијафрагмата ...

                                               

Ребро

Во анатомијата ’рбетниците, ребрата се долгите закривени коски кои го образуваат градниот кош. Кај повеќето ’рбетници, ребрата го опкружуваат градниот кош, овозможувајќи им на белите дробови да се шират при што се олеснува дишењето преку ширење н ...

                                               

Ксеноестроген

Ксеноестрогените претставуваат нови, индустриски добиени супстанци кои покажуваат естрогени ефекти и кои имаат различна хемиска структура од архиестрогените кои се создаваат во живите организми. Ефектите на ксеноестрогените врз човековото здравје ...

                                               

Ренин–ангиотензин систем

Ренин–ангиотензин системот или ренин–ангиотензин–алдостерон е хормонски систем кој е вклучен во регулацијата на плазматската концентрација на натриум и артерискиот крвен притисок. Кога плазматската концентрација на натриум е пониска од нормалната ...

                                               

Фактор на раст сличен на инсулин

Факторите на раст слични на инсулин се протеини со висока сличност на секвенцата на инсулинот. IGFs се дел од комплексен систем со кој клетките комуницираат со нивната физиолошка средина. Овој комплексен систем се состои од два рецептори на клето ...

                                               

Шеќерна болест

Шеќерна болест или дијабетес е хронично системско пореметување на метаболизмот, кое се карактеризира со хипергликемија, т.е. трајно зголемување на нивото на глукоза во крвта. Генерално е условен од наследни фактори, а настанува како последица на ...

                                               

Жлезда

Жлездите се поединечни клетки или групации од клетки кои се специјализирани за секреција. Обично жлездите водат потекло од жлездениот епител. Во зависност од тоа каде ги секретираат своите секрети, се разликуваат два вида на жлезди: Ендокрини - к ...

                                               

Андреас Везалиус

Везалиус е роден во Брисел, а подоцна се преселил во Италија, каде што станал професор по хирургија и анатомија на Универзитетот во Падова. Сецирал погубени злосторници и направил анатомски цртежи на кои ги исправил грешките на претходните анатом ...

                                               

Вилијам Харви

Харви е роден во Англија, а студирал на Универзитетот во Падова. Тој бил длабоко убеден во значењето на експерименталната наука, а посебно се интересирал за крвта. Во 1628 година ги објавил резултатите од 30-годишното истражување. Тој утврдил дек ...

                                               

Гален

Елиј Гален или Клавдиј Гален, попознат како Гален од Пергам, бил познат грчки лекар и филозоф во Римското Царство. Тој бил еден од најпознатите истражувачи на полето на медицината во античкиот период, кој влијаел врз развојот на различни медицинс ...

                                               

Мицелиум

Мицелиумот е вегетативното тело на габите кое се состои од тенки разгранети конци наречени хифи. Се развиваат во подлогата и на неговата површина. Должината на мицелиумите на габите во природни услови понекогаш во шумската простирка може да дости ...

                                               

Хифи

Хифите се кончести творби кај габите кои се состојат од многу клетки или содржат повеќе јадра. Се разликуваат септирани хифи многуклеточни и несептирани хифи претставени со една џиновска многујадрена клетка. Кога имаме септирани хифи, тогаш во кл ...

                                               

Јајчник

Јајчник или овариум е женска полова жлезда во која созреваат женските полови клетки и која има ендокрина функција. До пубертетот површината на јајчникот е мазна, а потоа по секоја менструација се појавуваат жлебови, кои настануваат како последица ...

                                               

Слепо црево

Слепо црево е црволик додаток или преостаната шуплива цевчеста формација прикачена на продолжетокот од дебелото црево. Слепото црево кај човекот, вообичаено од 8-10 см и помалку од 1.3 см, нема функција во системот за варење. Неговите мускулни ѕи ...

                                               

Ендокрина жлезда

Еднокрините жлезди создаваат хемиски материи кои му се потребни на организмот за правилно да расте и да ги извршува функциите. Хемиските материи кои ги создаваат овие жлезди се нарекуваат хормони и влегуваат во крвотокот. Мали количини силно влиј ...

                                               

Крвоток

Крвотокот кај целиот животински свет е одговорен за транспортот на материите низ организмот, и тоа: Екскретите метаболитите од клетките. Хранливите материи и кислородот до клетките. Исто така, овој органски систем учествува и во имунитетот на орг ...

                                               

Покривен систем

Кожниот систем ги опфаќа кожата и додатоците на кожата кои дејствуваат за да го заштитат телото од разни видови оштетувања, како што се губење на вода или оштетување однадвор. Тука се вклучени и влакна, крлушки, пердуви, копита и нокти. Има најра ...

                                               

Сетилен систем

Сетилен систем - дел од нервниот систем кој овозможува добивање на информации од надворешната средина, преку специјални рецептори во периферијата, и пренос на тие информации низ серија од неврони и синаптички релеа до централниот нервен систем. З ...

                                               

Зглоб

Зглобовите се поделени на три основни групи, врз основа на материјалот што се наоѓа меѓу клетките, па така постојат: ’Рскавични зглобови, кај кои коските во зглобовите меѓу себе се пворзуваат со ’рскавица. Hа пример, поврзувањата меѓу карличните ...

                                               

Хематом

Хематом е локализирано крвавење надвор од крвните садови, поради болест или траума, вклучувајќи и повреда или хируршка интервенција. Може да се појави во кожата и многу органи, сврзно ткиво, коска, зглобови или мускул. Не треба да се меша со хема ...

                                               

Кожа

Кожа е меката надворешна обвивка на животните, особено рбетниците. Други животински обвивки како тие на школките и обвивката на егзоскелетот на членконогите се обвивки од различно потекло, хемиски состав и структура. Кај цицачите, кожата е состав ...

                                               

Крилја

Крилото кај птиците се состои од коска на рамото која е долга, шуплива и исполнета со воздух. На неа се надоврзуваат цврстата лакотна и прилично слабата палечна коска, кои заедно ја чинат подлактицата. Потоа следуваат две или најмногу три коски н ...

                                               

Пердув

Пердуви се облик на кожни израстоци кои се развиени кај птиците и специфични само кај птиците. Пердувите се производ рожнатог слоја коже, слично како љушпи кај влекачите, на кои морофолошки најмногу наликуваат. Составени се од кератин, истоиот пр ...

                                               

Биодизел

Биодизелот е течно гориво произведено од билни масла или од искористени масла и масти. Биодизелот доста чисто согорува и потсетува на стандардниот дизел. Се произведува од сончогледово масло, соја или маслодајна репка со помош на метанол и катали ...

                                               

Клад

Клад е група составена од вид и сите негови потомци. Во однос на биолошката систематика, кладот е еден "огранок" од лозата на речена "дрво на животот". Здружувањето на организми во "природна група" со извесно таксономско име игра клучна улога во ...

                                               

Гилберт Вајт

Гилберт Вајт ФРС бил "свештеник-природонаучник", пионерски англиски природонаучник, орнитолог и ботаничар. Тој останал неженет целиот свој живот. Тој е најпознат по својата природна историја и антиквитети на Селборн.

                                               

Фридрих Лефлер

Станал доктор по медицина на Берлинскиот универзитет во 1874. Работел со Роберт Кох од 1879–1884 како помошник во Царската здравствена служба во Берлин. Во 1884 станал физичар на Институтот Фридрих Вилхелм во Берлин и четири години подоцна станал ...

                                               

Мартинус Бејеринк

Мартинус Вилем Бејеринк - холандски микробиолог и ботаничар. Често се смета за еден од основачите на вирологијата и микробиологијата на животната средина. И покрај неговите бројни пионерски и плодни придонеси за науката воопшто, никогаш не му бил ...

                                               

Грегор Мендел

Грегор Мендел - австриски свештеник, биолог, ботаничар и математичар, кој се смета за научник кој ги поставил темелите на класичната генетика.

                                               

Џејн Фонда

Џејн Фонда потекнува од филмско семејство: таа е ќерка на познатиот глумец Хенри Фонда, а нејзиниот брат Питер Фонда, исто така, остварил успешна актерска кариера. Мајка ѝ Френсис имала кралски корени. Кога Џејн била мала, семејството се преселил ...

                                               

Јохан Фридрих Гмелин

Гмелин е роден во 1748 г. во Тибинген како син на професорот Филип Фридрих Гмелин. Студирал медицина кај татко му на Тибингенскиот универзитет и магистрирал во 1768 г. со тезата Irritabilitatem vegetabilium, in singulis plantarum partibus explora ...