Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 557
                                               

Мал морски нуркач

Малиот морски нуркач е водна птица преселница која се размножува низ северната полутопка. Се размножува во арктичките предели, а зимува во северните крајбрежја, и во Македонија. Таа е најмал и најраспространет член на семејството морски нуркачи. ...

                                               

Мал нуркач

Малиот нуркач или шутка е водна птица од семејството нуркачи која е распространета во Стариот Свет. Самиот мал нуркач е распространет во Палеарктикот.

                                               

Мал орел

Парот секогаш има повеќе гнезда на својата територија, а секоја година обновува некое од нив. Се наоѓа во високи карпи или во некое погодно дрво. Обично несат 2 јајца, а лежењето трае 37 дена. Малечките го напуштаат гнездото 53 дена по испилувањето.

                                               

Мал орел кликач

Малиот орел кликач е голема граблива птица распространета низ источна Европа, вклучувајќи ја и Македонија. Како сите типични орли, тој припаѓа во семејството на јастребите.

                                               

Мал пескар

Малиот пескар или малиот свиркач е мала блатарка која живее во отворени области со чакал во близина на слатки води, вклучувајќи и јами со чакал, острови и крајбрежја на реките во Европа и западна Азија. Оваа птица ја има и во Македонија.

                                               

Мал свиркач

Мали свиркач или мала пескарка, е многу мала крајбрежна птица од семејството на мочварките, родот на пескарките. Се размножува во арктичка Европа и Азија и е преселничка на долги растојанија, зимувајќи на југ во Африка и јужна Азија. Минува и во ...

                                               

Мал тетреб

Мал тетреб или лирест тетреб - голема птица од потсемејството на тетребите. Птицата е непреселничка, а се размножува ширум северна Евроазија во вресишта и тресетишта покрај кории, претежно од северен тип. Овој тетреб е во блиско сродство со кавка ...

                                               

Мал трскар

Малиот трскар е врапчевидна птица од кладот Sylvioidea, родот на трскарчињата. Тоа е средно голем трскар, со кафеав избразден грб и впечатлива светла линија над окото. Птица преселница е која ја минува Сахара за да дојде до Европа и Азија каде се ...

                                               

Мал црногрб галеб

Малиот црногрб галеб е птица од семејството на галебите која живее на Атлантскиот Океан, на бреговите од Европа. Ја има и во копното, крај езерата и реките. Таа е птица преселница која зимува јужно од Британските Острови до западна Африка. Редове ...

                                               

Мал шарен клукајдрвец

Малиот шарен клукајдрвец е член на семејството клукајдрвци. Малиот клукајдрвец е населен во палеарктичкиот регион, но само некои подвидови се познати. Го има во Македонија.

                                               

Мала барска кокошка

Малата барска кокошка е многу мала крајбрежна птица од семејството на блатните кокошки. Ја има во Македонија во периодот на презимување.

                                               

Мала бела чапја

Постојат барем два подвидови на малата бела чапја. Истоимениот подвид E. g. garzetta живее во Европа, Африка и Азија. E. g. nigripes се гнезди во Индонезија и Австралија. Некои автори ја одделуваат E. g. immaculata како трет подвид во Австралија, ...

                                               

Мала пиштарка

Малата пиштарка е средно голема птица, надворешно многу слична на селската или градската ластовичка, но малку поголема. Таа е сосема неповрзана со овие врапчевидни видови и спаѓаат во посебен ред Apodiformes. Сличноста произлегува од животниот ст ...

                                               

Мала рибарка

Мала рибарка - морска птица од семејството на рибарките која се среќава во Македонија. Порано беше сместена во родот Sterna, кој сега е ограничен на големите бели рибарки. Оваа птица се размножува на крајбрежјата и во копното на умерена и тропска ...

                                               

Мала црноглава сипка

Некои од научниците сметаат дека има 8, други, како на пример во Прирачникот на птиците во светот, сметаат дека има 11 подвида од овој вид: P. p. kabardensis, Кавказ и североисточна Турција; P. p. brevirostris, централен и југоисточен Сибир, севе ...

                                               

Мала чучурлига

Малата чучурлига е мала врапчевидна птица. Се размножува во јужна Европа, северозападна Африка, и низ умерениот појас на Азија од Турција и јужна Русија сè до Монголија. Оваа птица понекогаш ја мешаат со дебелоклуната чучурлига. За време на мигра ...

                                               

Мала шлука

Малата шлука е мала, набиена крајбрежна птица, монотипечен член на родот Lymnocryptes. Се размножува низ северна Евроазија, а зимува на атлантскиот и медитеранскиот брег во Европа, во Африка и Индија. Оваа птица ја има и во Македонија.

                                               

Мало белогушесто грмушарче

Малото белогушесто грмушарче е вообичаена и широко распространета мала врапчевидна птица, која се размножува низ умерена Европа, освен на југозапад, и во јужна и централна Азија. Ја има и во Македонија. Таа е птица преселница која зимува во Африк ...

                                               

Мало свраче

Малото свраче е член на семејството сврачиња. Се размножува низ јужна и централна Европа, вклучувајќи ја и Македонија и западна Азија, а зимно време мигрира во јужна Африка. По изглед е многу слично на големото свраче, но е малку помало. Претпочи ...

                                               

Мало црноглаво грмушарче

Малото црноглаво грмушарче е вообичаена и распространета птица, претежно во Медитеранскиот регион. Ја има и во Македонија.

                                               

Манов буравесник

Мановиот буравесник или мал завој е птица со средна големина од редот на цевконосните, семејството морски птици Procellariidae. Научното име на овој вид птица било повеќепати менувано, во XVII век ја викале морската птица од островот Ман. Пафин е ...

                                               

Мачешка змија

Мачешка змија - отровна змија од семејството на смоковите што живее во Македонија, по Средоземјето и на подрачјето на Кавказ.

                                               

Медитерански сокол

Медитеранскиот сокол е сокол со средна големина. Научното име го добил според националната хероина од Сардинија, Елеонора од Арбореја.

                                               

Медитеранско грмушарче

Медитеранското грмушарче - мала врапчевидна птица од семејството грмушари, типичен претставник на родот грмушарчиња. Овој вид се размножува околу Медитеранот, преку Турција и Кавказ до Средна Азија. Таа е птица преселница, која зимува под Сахара, ...

                                               

Меркат

Меркат или сурикат - мал месојад пропадник на семејството на мунгоси. Станува збор за единствениот член на родот Suricata. Меркатите можат да се забележат во пустината Калахари во Боцвана, во дел од пустината Намиб во Намибија и југозападна Ангол ...

                                               

Модар дрозд

Модриот дрозд е птица од семејството на муварчињата, која порано беше сместена во семејството на дроздовите.

                                               

Модроглава сипка

Модроглавата сипка е мала врапчевидна птица од семејството на сипките. Птицата лесно се распознава со нејзините сини и жолти перје, но многу авторитети ја оспоруваат научната класификација. Тие се обично постојани жители, не се преселници, широко ...

                                               

Моранец

Моранец - Pachychilon pictum е еден од ретките видови риби циприниди, наречен така зашто бил пронајден во Албанија, Франција, Грција, Италија, Северна Македонија и Србија и Црна Гора. Нејзините природни живеалишта се реките и слатководните езера. ...

                                               

Морска патка

Морските патки се средно големи нуркачи, иако се малце поголеми од другите видови патки. Овие се циркумполарни видови, што значи дека се распространети на едниот од половите на Земјата. Летото го поминуваат во Алјаска каде што се вгнездуваат, ист ...

                                               

Морски крокодил

Морскиот крокодил е најголемиот од сите преживеани видови на крокодиловидни животни и влекачи. Го среќаваме низ Југоисточна Азија, Северна Австралија и околните води.

                                               

Морски пескар

Морскиот пескар е долг 15-17 см. Тој е помал, посветол, со подолги нозе и потенок клун од средниот пескар. Линијата на градите не е целосна и често личи како темна дамка од страната на градите. Грбот му е кафеавосив, а стомакот бел, без шарки. Во ...

                                               

Мрена

Мрена или Охридска мрена е риба со меки перки кои лесно се виткаат. Таа има четири израстоци во облик на бркови околу устата. Припаѓа на фамилијата крапови. Охридската мрена е ендемичен вид за Охрид - Дрим - Скадар екосистемот. Во време на полага ...

                                               

Мустаклеста сипка

Мустаклестата сипка е мала врапчевидна птица со силно изразен полов диморфизам. Иако, во македонскиот јазик името ѝ е сипка, таа не спаѓа во семејството на сипките, туку во блиското семејство Panuridae. Оваа птица ја има во Македонија.

                                               

Наочаресто грмушарче

Наочарестото грмушарче е мала врапчевидна птица од семејството грмушари, родот грмушарчиња. Се размножува низ северозападна Африка, југозападна Европа од Пиринејскиот Полуостров до Италија, и понатаму на исток до источните Медитерански острови и ...

                                               

Невестулка

Невестулка или мала лисица - животно од родот куна на семејството куни. Ова е најмалото месојадно животно.

                                               

Нилгај

Нилгај познат уште и како син елен или син бик, е најголемиот вид на азиска антилопа, ендемски вид во Индија. Нилгај е шупливорог преживар со мала глава, чиишто предни нозе се подолги од задните, а дебелите зашилени рогови на мажјакот се долги 20 ...

                                               

Нилски крокодил

Нилскиот крокодил е влекач од семејството Crocodylidae, кој ги населува повеќето региони во Африка. Просечната должина на ворасна единка изнесува 4 метри, но забележани се и единки кои надминуваат 7 метри како крокодилот од Бурунди наречен Густав.

                                               

Новогвинејски крокодил

Мажјаците од видот Crocodylus novaeguineae растат до 3.5 метри, додека женките се долги до 2.7 метри. Телото е со сиво-кафеава боја, со темно кафени или црни белези на опашката. Муцката е прилично долгнавеста, и кај младите крокодили е со шилеста ...

                                               

Ноќен лилјак

Овој лилјак живее во Европа, Азија и Северна Америка. Се среќава во шумите и во парковите. Во текот на денот се кријат во шуплините на дрвјата. Во лето во пукнатините на дрвјата престојуваат во група околу 20, а во зима на едно место има и до 600 ...

                                               

Ноќна чапја

Возрасните птици се долги 64 см и тежат 800 г. Имаат црна кикиришка и грб, а остатокот од телото им е бел или сив, со црвени оч и куси жолти нозе. Младите се кафени, со бели и сиви дамки. Овој вид чапји се кусоврати и набиени.

                                               

Нубиско страче

Нубиското свраче е член на семејството сврачиња. Се размножува низ југоисточна Европа, вклучувајќи ја и Македонија и источниот крај на Медитеранот, со издвоена популација во западен Иран. Таа е честа и вообичаена птица во Турција, Кипар, Израел и ...

                                               

Обичен галеб

Возрасниот обичен галеб личи на трипрстиот галеб. Расте до 43 см и достигнува распон на крилјата од околу 120 см. Тежок е меѓу 300 и 350 гр. Пердувите му се бели, а горната страна на крилјата им е обоена во сиво. Врвовите на крилјата им се црно-б ...

                                               

Обичен елен

Обичен елен, наречен и благороден елен, ридски елен или црвен елен - еден од најголеимте видови од родот на елените. Живее ширум Европа, Кавказ, Мала Азија, Иран, делови од западна и средна Азија. Присутен е и во пределите на венецот Атлас, помеѓ ...

                                               

Обичен кос

Обичниот кос е врапчевидна птица од семејството дроздови. Се размножува во Европа, вклучувајќи ја и Македонија, Азија и северна Африка, а населен е и во Австралија и Нов Зеланд. Има многу подвидови низ неговиот широк опсег, а некои од азиските ве ...

                                               

Обичен крстоклун

Обичниот крстоклун е мала врапчевидна птица од семејството на ѕвингалките. Специфична е по клунот, односно мандибулите кои се вкрстуваат при врвот што им овозможува лесно да ги отвараат шишарките и другите цврсти семиња. Распространета е низ Евро ...

                                               

Обичен пеликан

Обичниот пеликан, исто така познат како розов пеликан или бел голем пеликан, е птица од семејството Пеликани, фамијијата Пеликановидни. Овoj вид живее во југоисточна Европа, преку Азија до Африка во мочуриштата и плитките езера. Го има и во Макед ...

                                               

Обичен ползач

Обичниот ползач или евроазискиот ползач е мала врапчевидна птица од семејството на ползачките. Тешко може да го разликуваме од краткопрстиот ползач, освен по пеењето. Распространет е низ умерена Евроазија, вклучувајќи ја и Македонија.

                                               

Обичен свиркач

Обичен свиркач или северна пескарка - мала крајбрежна птица од семејството на мочварките, родот на пескарките. Се размножува на Арктикот или субарктичките региони. Птиците кои живеат во Северна Европа и Азија преселници на долги релации и презиму ...

                                               

Обичен сколовранец

Обичен сколовранец - средноголема врапчевидна птица од семејството на сколовранците. Долга е околу 20 см со сјајно црно перје кое во некои периоди на годината е испрскано со бели точки. Нозете ѝ се розови, а клунот лете е жолт, а зиме црн. Природ ...

                                               

Обичен трскар

Обичен трскар - песнопојна птица, едена од најголемите во своето семејство, распространета низ Евроазија. Ја има и во Македонија.