Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 574
                                               

Хрватска Република Херцег-Босна

Хрватската заедница Херцег-Босна бела политички, културен, економски и територијален ентитет, основана на 18 ноември 1991 година. од страна на политичкото раководство на Хрватите во СР на Босна и Херцеговина. Во "Одлуката за воспоставување" на ов ...

                                               

Хрватска војна за независност

Хрватската војна за независност се водеше од 17 августa 1990 до 12 ноември 1995 година меѓу силите лојални на владата на Хрватска - којашто прогласи независност одСФРЈ - и Српската-контролирана Југословенска Народна Армија и локалните српски сили ...

                                               

Бориќ

Бориќ ; бил првиот познат владетел на средновековна Босна, во време кога Босна за првпат била независна територија. Историчарите немаат многу информации за неговиот живот, освен дека бил поданик на далматинскиот крал. Бориќ војувал против византи ...

                                               

Отоманска Босна и Херцеговина

По освојувањето на Србија, Османлиите продолжиле кон Босна. Првите напади започнале во 1384 година. Во 1392, Османлиите го зазеле Скопје и го основале Скопскиот санџак, главниот град на српската империја помеѓу 1346-1371. Новоосвоените територии ...

                                               

Босанска криза

Босанската криза или анексијата на отоманските територии на Босна претставува присоединување на територијата на денешна Босна и Херцеговина кон Австроунгарија. Областа била анектирана без консултации со останатите големи сили. Франц Јосиф I во ца ...

                                               

Босански вилает

Босански вилает - првостепена управна единица на Отоманското Царство, претежно на територијата на денешна Босна и Херцеговина. Се граничел со Косовскиот вилает на југ. Пред управната реформа од 1867 г., единицата се нарекувала Босански пашалак. В ...

                                               

Големо босанско востание

Босанско востание или Големото босанско востание било востание кое избувнало во Босанскиот вилает против Отоманското Царство по потпишувањето на договорот од Едрене според кој на Србија и била дадена автономија. Востанието траело во периодот од 1 ...

                                               

Договор од Пожаревац

Договорот од Пожаревац е договор кој бил потпишан во градот Пожаревац меѓу Османлиското Царство од една страна и Хабсбуршката монархија и Венецијанската република од друга страна. Договорот бил потпишан на 21 јули 1711 година. Овој договор го озн ...

                                               

Зворнички Санџак

Зворнички Санџак - санџак кој припаѓал на Босанскиот Пашалак во рамките на Отоманското Царство. градот Зворник бил административен центар на санџакот. Санџакот бил поделен на четири кази: Жепече, Маглај, Тузла и Кладањ. Санџакот бил создаден поме ...

                                               

Клиски Санџак

Клискиот Санџак бил санџак на Османлиското Царство чие седиште било во Клиската тврдина во Клис до заземањето од страна на Венецијанската Република во 1648 година, подоцна во Ливно меѓу 1648-1699 година.

                                               

Новопазарски Санџак

Новопазарски санџак бил управна единица на Отоманското Царство, со центар во Нови Пазар. Овој санџак постоел во два наврати, од 1790 до 1817 година, и потоа од 1865 до 1902 година.

                                               

Херцеговински Санџак

Херцеговински санџак е османска административна единица од второ ниво која постоела на просторот на Херцеговина од 1481 до 1833 година и од 1851 до 1878 година. Помеѓу тие два периоди овој санџак бил издигнат во покраина од прво ниво, Херцеговинс ...

                                               

Херцеговско востание (1875-1878)

Херцеговското востание претставува востание на христијанското население во Херцеговина и делови од Босна против Отоманското Царство. Во тоа време било оформено итн. прашање за Источната криза бидејќи следувале Старозагорско востание и Априлско во ...

                                               

Мисија во Босна и Херцеговина на Обединетите нации

Мисија во Босна и Херцеговина на Обединетите нации била меѓународна организација формирана според Резолуцијата 1035 на Советот за безбедност на Обединетите нации на 21 декември 1995 година. Го завршила својот мандат на 31 декември 2002 година, ко ...

                                               

Битолска машка гимназија

Битолска машка гимназија, или Битолска бугарска класична гимназија била една од поголемите образовни центри на Бугарската егзархија и бугарската пропаганда во Македонија, но во почетокот на 20 век таа одиграла важна улога во развојот на макеоднск ...

                                               

Братство (културно-просветно друштво)

Братство е културно-просветно друштво создадено од битолското граѓанство со цел да се спротистават на Бугарската егзархија и бугарска пропаганда во Македонија.

                                               

Бугаромани

Бугароман - дефиниција за човек од етничко македонско потекло, кој под влијание на бугарската пропаганда, себе си се смета за Бугарин. Бугароманите, застануваат во одбрана на политичката, идеолошката и историската позиција на Република Бугарија и ...

                                               

Бугарска егзархија

Бугарската егзархија била автокефална бугарска национална црква, создадена на 28 февруари 1870 година. Во 1950 година, името Бугарска егзархија е променето во денешното Бугарска Православна Црква. Во периодот 1870-1918 и 1941-1944 неjзината јурис ...

                                               

Бугарска пропаганда во Македонија

Бугарска пропаганда - разгранет систем за ширење на бугарското национално чувство, култура, јазик, идеја и влијание меѓу населението во Македонија. Организираниот пробив на оваа пропаганда започнува со создавањето на Бугарската егзархија, а по от ...

                                               

Бугарска пропаганда во Македонија и македонското прашање (труд)

Бугарска пропаганда во Македонија и македонското прашање е научен труд објавен во 1899 година во Москва, Царска Русија. Авторот се потпишал со иницијалите Н. Д, според Христо Андонов Полјански творец на овој текст е Николај Николаевич Дурново. Во ...

                                               

Бугарски централен акционен комитет

Бугарскиот централен акционен комитет е раководно тело на асоцијацијата Бугарските акциони комитети кое било формирано на територијата на Вардарска Македонија. Целта на комитетот е да им помогне на новите бугарски власти полесно да ја воспостават ...

                                               

Бугарско тајно револуционерно братство

Бугарско тајно револуционерно братство - организација на проегзархиската групација во Солун. Биле идејни противници на Македонската револуционерна организација поради своите големобугарски политички сфаќања, приврзаници на Бугарска егзархија и на ...

                                               

Врховизам

Врховизам е политички правец во македонското националнослободително движење, којшто го поврзува решавањето на Македонското прашање како дел од поголемото Бугарско националистичко прашање. Називите врховизам и врховисти се дојдени од Врховниот ком ...

                                               

Второ политичко одделени при Министерство за надворешни работи на Кнежеството Бугарија

Второ политичко одделени при Министерство за надворешни работи на Кнежевството Бугарија постоело во почетокот на XX век. Тоа исклучиво се занимавало со македонското прашање. Оваа одделение врз основа на информации добиени од бугарските трговски а ...

                                               

Егзархиска групација во Македонија

Егзархиската групација во Македонија ја подржувала Бугарската егзархија, нејзината црковно - просветна дејност, големо бугарската идеја и се залагала за присоединувањето на Македонија кон Бугарија. Голем дел од проегзархистите биле родум од Бугар ...

                                               

Здружение "Радко"

Здружение "РАДКО" е "самостојна, општествена, национално-културна и политичка организација на Бугарите и бугарофилите во Република Македонија основана на 24 мај 2000 г. Седиштето на организацијата е во градот Охрид. Претседател на организацијата ...

                                               

Македонија. Етнографија и статистика

"Македонија. Етнографија и статистика" е книга на бугарскиот географ и политичар Васил К’нчов. Отпечатена е на бугарски јазик во 1900 година во Софија и претставува прва целосна статистика на населението на Македонија објавена во Бугарија. Издава ...

                                               

Македонскиот проблем (статија)

Македонскиот проблем e статија објавена во влијателниоит виенски секојдневник Neue Freie Presse на 1 март 1903 година, автор на текстот е Ватрослав Јагиќ. Во оваа статија биле разгледани повеќе проблеми оклоу т.н Македонско прашање. Авторот истак ...

                                               

Македонско движење и српската пропаганда

Македонското движење и српската пропаганда првите контакти ги остваруваат во средината на 70-те години на 19 век, а поголема заедничка соработка се забележува во текот на 80-те години на 19 век. До соработка меѓу двете страни дошло поради отворен ...

                                               

Михајловистички контрачети во Вардарска Македонија

Михајловистичките контрачети во Вардарска Македонија биле создадени за помош на бугарските власти во борбата против македонските партизани. Тие биле активни во периодот на бугарската окупација на регионот. Првично Бугарите биле пречекани како осл ...

                                               

Обид за поделба на македонските епархии меѓу Патријаршија и Егзархија

Обидот за поделба на македонските епархии меѓу Патријаршија и Егзархија започнува по формирањето на Егзархијата кога се поставува прашањето за македонските епархии. Иницијативата за преговори меѓу Цариградската патријаршија и Бугарската егзархија ...

                                               

Развитие (просветно друштво)

Развитие е културно-просветно друштво основано од скопското граѓанство со цел спротистваување на Бугарската егзархија и бугарската пропаганда во Македонија.

                                               

Судир со бугарската пропаганда во врска со решавањето на црковното прашање

Судирот со бугарската пропаганада за решавање на црковното прашање го започнало населението во Македонија со цел за да се создаде автохтона црква односно да дојде до обновување на Охридската архиепископија.

                                               

Христијанско добротворно друштво

Христијанското добротворно друштво е културно-просветно друштво формирано од страна на солунското македонско граѓанство со цел да се спротистават на Бугарската егзархија и бугарската пропаганда во Македонија.

                                               

Византиско иконоборство

После признавањето на христијанството во Римското Царство, за време на владеењето на Константин Велики, и неговото прифаќање како официјална државна религија за време на Теодосиј I, христијанската уметност почнала да се менува. Оаа промена била р ...

                                               

Анастасиј Цариградски

Анастасиј Цариградски - Вселенски патријарх од 730 до 754 година. Го наследил Герман I. Анастасиј бил длабоко вовлечен во спорот за иконите. Неговото мнение за иконите се сменило двапати. Првично тој се спротиставил, па ги поддржал и на крај повт ...

                                               

Артавазд Иконољубец

Артавазд - византиски војководач со ерменско потекло кој го узурпирал престолот од јуни 741 година до ноември 743 година. Неговот владеење е одбележано со узурпација на Константин V, кој се стекнал со владение на наколку теми во Мала Азија.

                                               

Герман I Цариградски

Герман I Цариградски - Вселенски патријарх од 715 до 730 година. Тој се смета за светец, од православната и католичката црква, и се слави на 12 мај.

                                               

Јован Дамаскин

Јован Дамаскин е роден околу 675 година во Дамаск, период кога во околината се распространувал исламот. Неговиот татко Сергиј бил висок чиновник во служба на калифатот. Главно поради функцијата на неговиот татко, младиот Јован се стекнал со добро ...

                                               

Константин V Копроним

Константин V Копроним бил син на Лав III Сириец и Марија. Тој бил оженет за Чичак Ирина Хазарска, ќерка на хазарскиот хан како сојузник на империјата против Арапите и Бугарите. Константин V несомнено е еден од најспособните администратори кои упр ...

                                               

Лав V Ерменец

Лав V Ерменец - византиски цар кој владеел од 813 до 820 година. Како главен генерал, го приморал неговиот претходник, Михаил I Рангабе, да абдицира и да го преземе престолот. Ја завршила војната, која траела една деценија, со Бугарите и отпочнал ...

                                               

Михаил II (Византија)

Михаил II наречен Амориецот или Пелтекот - византиски цар кој владеел од 820 до неговата смрт на 2 октомври 829 година, прв владетел на Аморијанската династија. Михаил бил војник, кој се искачил во висок чин заедно со неговиот другар Лав V Ермене ...

                                               

Никита Исповедник

Никита Исповедник е христијански светец од 9 век. Роден e во Витанија, во градот Кесарија. Неговиот таткоФиларет, лишувајќи се од својата сопруга, се замонашил, Никита останал кај својата баба, татковата мајка. Бидејќи пораснал ги завршил сите на ...

                                               

Никифор I Цариградски

Никифор I Цариградски - Вселенски патријарх во периодот од 806 до 815 година. Никифор е роден во Цариград. Татко му, Теодор, бил висок чиновник на царскиот дворец, богат и благочестив. Никифор служел неколку години на дворецот во истиот чин како ...

                                               

Теофил (владетел)

Теофил - византиски владетел од 829 година до неговата смрт во 842 година. Тој бил вториот владетел од амориската династија и последниот цар кој го подржувал иконоборството. Теофил лично ги водел армиите во неговата долгогодишни борби со арапите, ...

                                               

Теофилакт Цариградски

Теофилакт Цариградски познат и како Теофилакт Никомидијски - епископ на Никомедија и Цариград. Кога првиот царски советник Тарасиј бил како световник избран за Цариградски патријарх, тогаш со него и од него примиле монашки чин повеќе негови прија ...

                                               

Трапезунтско Царство

Трапезунтското Царство, основано во април 1204 година, било една од трите држави– наследнички на Византиското Царство. Сепак, создавањето на Трапезунтското Царство не било директно поврзазно со заземањето на Цариград од крстоносците, туку се отце ...

                                               

Француски Чад

Француски Чад - француска колонијална територија во федерацијата на Француска Екваторска Африка во периодот од 1900 до 1960 година. Земјата се наоѓала на територијата на Чад. Колонијата била основана на 1900 година кога била формирана Воена терит ...

                                               

Сојузничка окупација на Германија

По поразот на Нацистичка Германија во Втората светска војна, победничките сојузници го потврдиле заедничкиот авторитет и суверенитет над "Германија како целина", која била дефинирана како сите територии на поранешниот Германски Рајх кои се наоѓал ...

                                               

Дарначко

Дарначко - историско-географска и етнографска област во околината на градот Сер, Егејска Македонија. Областа опфаќа неколку села во подножјето на планината Серски Боздаг Змијница. Пред Првата балканска војна биле еднствените грчки села во Серско, ...