Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 588
                                               

Бела Црква (Сопотско)

Бела Црква - археолошко наоѓалиште во преспанското село Сопотско. Претставува депо на монети од среден век. Депото било пронајдено во нива на месен жител, која е оддалечена 2 км северно од селото, каде со земјоделските работи во 1961 година биле ...

                                               

Белград (Долни Дисан)

Белград - населба, храм и некропола од римското време во селото Долни Дисан. На 3.5-4 километри западно од селото, при обработувањето на земјата се откриени фрагменти од керамички садови, питоси и градежен материјал. На лозовите површини на агрок ...

                                               

Бели Брег (Вевчани)

Бели Брег - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Вевчани. Претставува осамен објект од средниот век. Се наоѓа на околу 1.5 км северно од селото. При проширувањето на патот биле откриени и уништени три фурни ѕидани од тули.

                                               

Бели Камења (Долно Српци)

Бели Камења - археолошко наоѓалиште во битолското село Долно Српци. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа во нива на месен жител, каде била откриена мермерна плоча со натпис, која не е зачувана.

                                               

Белуш (Пчиња)

Белуш - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пчиња. Наоѓалиштето претставува населба од римско време. На 1 км југозападно од селото, од левата страна на патот Долга - Нова Корија се среќаваат фрагменти од керамички садови, тегули, како и гр ...

                                               

Бигор (Бороец)

Бигор - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Бороец. Претставува некропола од доцниот среден век. Се наоѓа на 3 км северно од селото, на околу 500 м од левата страна на патот Струга-Дебар, каде што се среќаваат камени плочи од гробн ...

                                               

Богатинец (Секирци)

Богатинец - археолошко наоѓалиште во прилепското село Секирци. Претставува гроб, но поради неистраженоста не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека североисточно од селото бил иск ...

                                               

Богородица Пречиста (Велестово)

За современата црква, видете "Успение на Пресвета Богородица" Богородица Пречиста - археолошко наоѓалиште во охридското село Велестово. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Во југоисточниот дел на селото, веднаш зад продавницата се н ...

                                               

Богородичина Краста (Брждани)

Богородичина Краста - археолошко наоѓалиште во кичевското село Брждани. Претставува тврдина од доцноантичко време. Се наоѓа на висок рид меѓу селата Свињиште и Брждани и има добра прегледност над коритото на Бржданска Река и патот Кичево-Битола. ...

                                               

Богословец (Киселица)

Богословец - археолошко наоѓалиште во околината на Киселица, Делчево. Наоѓалиштето претставува црква од старохристијанско време Под маалото Лисичор се гледаат грамади од насобрани камења и урнатини од црква. Ѕидовите на црквата се градени од крше ...

                                               

Бојано Лозје

Бојано Лозје или Лавци - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Бабино. Претставува некропола од раноантичкото време. Се наоѓа на 1 км источно од селото, во непосредната близина на раскрсницата на патот Битола - Кичево - Бабино, каде се от ...

                                               

Бојоица (Браилово)

Бојоица - археолошко наоѓалиште во прилепското село Браилово. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа во непосредната близина на селото, од неговата западна страна и на околу 50 м десно од патот што оди за селото Слепче, каде е најд ...

                                               

Болница (Демир Капија)

Болница - археолошко наоѓалиште во градот Демир Капија. Наоѓалиштето претставува некропола и депо на монети од рана антика и среден век. Уште во 1938 година, при изградбата на болницата бил ископан гроб со камена кострукција во кој, во керамичко ...

                                               

Борова Чука (Пелинце)

Борова Чука - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пелинце. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 4 км западно од селото мештаните откриле повеќе гробови градени од камени плочи - тип циста.

                                               

Бошевци (Здуње)

Бошевци или Бојќевци - археолошко наоѓалиште во поречкото село Здуње. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 3.5 до 4 км североисточно од селото, на десниот брег на реката Треска, на едно не многу високо плато, каде се н ...

                                               

Бошњачка Чешма (Кучевиште)

Бошњачка Чешма - некропола од доцноантичкото време во атарот на селото Кучевиште. Во 1989 година, при копањето на канал за водоводна инсталација, на улица "Призренска" бр. 53, во куќен двор е откриен доцноантички гроб. Гробната конструкција е нап ...

                                               

Браниград (Стар Истевник)

Браниград - Ѓурова Црква - археолошко наоѓалиште во околината на местото Стар Истевник кај градот Делчево. Наоѓалиштето претставува црква од старохристијанско време. На мала височинка оддалечена околу 1 км од селото се наоѓаат остатоци од темели ...

                                               

Брикул (Луковица)

Брикул - археолошко наоѓалиште во тетовското село Луковица. Претставува доцноантички кастел спекула. Се наоѓа над речното корито на Треска, односно езерото Козјак. Во наоѓалиштето се видливи 3 утврдени сегменти. Мала триаголна акрополка на врвот, ...

                                               

Бројанец (Суводол)

Бројанец - археолошко наоѓалиште во битолското село Суводол. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа на околу 1.5 км северно од селото, лево од новиот пат за Маково, каде на една од падините на Селечка Планина во 1983 година е и ...

                                               

Брце (Сливово)

Брце - археолошко наоѓалиште во селото Сливово во областа Дебрца. Претставува раносредновековна црква со некропола. Се наоѓа на околу 2 км југозападно од селото, од двете страни на патот Сливово-Врбјани. Површината обилува со фрагментирана садова ...

                                               

Будица (Митрашинци)

Будица - населба од неолитското време. На десниот брег на Брегалница, на ниска тераса се среќаваат фрагменти од керамички садови, претежно со сива боја, како и орудија од камен.

                                               

Бука (Дрен)

Бука - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Дрен. Наоѓалиштето претставува некропола од римско време. На 2-3 км источно од селото, Најдо Ангелов во својата нива открил гроб од тегули - "на две води". Според исказите на сопственикот, во гр ...

                                               

Буковски Манастир (Буково)

Ова е статија за археолошко наоѓалиште. За истоимениот манастир видете тука Буковски Манастир - археолошко наоѓалиште во битолското село Буково. Претставува базилика од старохристијанско време. Се наоѓа во дворното место на Буковскиот манастир, к ...

                                               

Букришки Вис

Букришки Вис - археолошко наоѓалиште во битолското историско село Букри. Претставува некропола од железно време. Се наоѓа на околу 2 км источно од селото, на источната падина на Букрички Вис - каде во 1917 година, во времето на Првата светска вој ...

                                               

Бунарје (Тремник)

Бунарје - археолошко наоѓалиште во неготинското село Тремник. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На 1.5 км југозападно од селото, на блага падина што се наоѓа на десниот брег на реката Поројница, отворена кон запад, се гледаат ост ...

                                               

Бутина (Мал Папрадник)

Бутина или Гроб - археолошко наоѓалиште во дебарското село Мал Папрадник. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на североисточниот крај на селото, лево од асфалтниот пат што води од Центар Жупа за Мал Папрадник, каде има грамада о ...

                                               

Бучалиште (Горно Село)

Бучалиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Горно Село. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа североисточно од селото, непосредно до црквата "Св. Богородица", каде се среќаваат фрагменти од груба и фина керамика. Селанит ...

                                               

Вакафски Ледиње (Драгожани)

Вакафски Ледиње - археолошко наоѓалиште во битолското село Драгожани. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на околу 2 км западно од селото, каде според кажувањето на жителите, се вадени камења од урната црква која била долга 7-8 метри. По ...

                                               

Вакафско Место (Градешница)

Вакафско Место - археолошко наоѓалиште во битолското село Градешница. Претставува и некропола од хеленистичко време. Се наоѓа во правец на античката населба Кале, на јужната падина над селото, каде во ниви на месни жители се откриени повеќе гробо ...

                                               

Валевица (Дреново)

Валевица - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува сакрален објект и некропола од римско време. На 3 км северозападно од селото, на високо и доминантно плато се среќаваат фрагменти од архитектонска пластика: ...

                                               

Вапчица (Голем Папрадник)

Вапчица - археолошко наоѓалиште во дебарското село Голем Папрадник. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на околу 3 км југозападно од селото, веднаш до брегот на хидроакумулацијата Шпиље, каде се гледаат монолитни плочи од гробни констру ...

                                               

Варвара (Дихово)

Варвара - археолошко наоѓалиште во битолското село Дихово. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на источната периферија на селото, во месноста Лековита Вода - каде се откриени камени плочи од гробни конструкции, а најдени се и крстови ...

                                               

Варница (Белица)

Варница - археолошко наоѓалиште во поречкото село Белица. Претставува доцноантичка некропола. Се наоѓа на еден мал простор што се наоѓа на 3 км јужно од селото, каде се гледаат контури на десетина гробови градени од камени плочи, поставени во пра ...

                                               

Василица Чука (Костурино)

Василица Чука - археолошко наоѓалиште во Костурино, Општина Струмица. Претставува градиште од хеленистичко и римско време. На околу 4 км северно од селото се наоѓа висок рид што доминира над патот Струмица-Валандово. Самиот врв го опкружуваат ост ...

                                               

Василичини Гробишта

Василичини Гробишта - археолошко наоѓалиште во битолското село Свето Тодори. Претставува некропола од среден век. Се наоѓа на околу 1500 м северозападно од селото во дворот на Светотодорскиот манастир, каде се наоѓаат гробови.

                                               

Василички Гробишта (Долно Лакочереј)

Василички Гробишта - археолошко наоѓалиште во охридското село Долно Лакочереј. Наоѓалиштето претставува раносредновековна некропола. Се наоѓа на околу 200-300 метри северно од лакочерејското Градиште. На просторот се забележуваат поголеми камени ...

                                               

Венец (Трстеник)

Ѓуришки Манастир - Венец - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Трстеник. Наоѓалиштето претставува гроб од доцна антика. Се наоѓа во непосредната близина на манастирската црква Св. Богородица во месноста Венец, во која е подигната станиц ...

                                               

Ветка Црква (Смоквица)

Агова Чешма - Ветка Црква - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува сакрален објект од римско време. На 150 м јужно од селото, од десната страна на патот Скопје - Гевгелија се гледаат фрагменти од архитектонс ...

                                               

Видобишта (Охрид)

Видобишта - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува гробница од римско време. Се наоѓа во североисточното предградие на Охрид, на улицата "Марко Цепенков" бр. 140. Откриена е случајно, во 1979 година, а систематски е истра ...

                                               

Видране (Бразда)

Видране - е археолошко наоѓалиште откриено во Бразда, Општина Чучер-Сандево, Скопско. Претставува наоѓалиште - црква и некрополоа од среден век. Црквата е посветена најверојатно на Св Спас. При досегашниот ископ нашле неколку предмети како крстов ...

                                               

Висови (Заполжани)

Висови - археолошко наоѓалиште во прилепското село Заполжани. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека недалеку од ...

                                               

Висои (Беранци)

Висои - археолошко наоѓалиште во битолското село Беранци. Претставува тумул од железно време. Се наоѓа на 17 км од Битола и на околу 300 м од левата страна на стариот пат Битола - Прилеп, на тромеѓата помеѓу селата Црнобуки, Могила и Беранци. Овд ...

                                               

Висои (Големо Илино)

Висои - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Големо Илино. Претставува доцноантичка некропола. Се наоѓа на 1.5 км северозападно од селото, каде според кажувањето на мештаните, била откриена правоаголна гробница ѕидана од камен и варов ма ...

                                               

Витанова Башта (Мургаш)

Витанова Башта - археолошко наоѓалиште во кумановското село Мургаш. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Во долот, непосредно до селската црква се откриени темели и градежен материјал од помала црква и околу неа големи камени ...

                                               

Вишна (Рамна)

Вишна - археолошко наоѓалиште во битолското село Рамна. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа во приватна нива на месен жител на околу 300 м јужно од селото, каде се откриени темели од црква, а во непосредната близина има и гробови.

                                               

Вишов Јавор (Смоквица)

Вишов Јавор - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Смоквица. Наоѓалиштето претставува некропола од железно време. На 1.5 км од селото, во нивите на Ристо Динев и Тодор Зарлинов се откриени четири гроба - тип циста, во кои се најдени две фиб ...

                                               

Вишова Нива (Петрово)

Вишова Нива - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Петрово. Претставува градиште од доцна антика. На 700 м југозападно од селото, на висок доминантен рид со зарамнето плато, чии димензии изнесуваат 120 × 100 м, се гледа трасата на темели од ...

                                               

Во Реката (Пехчево)

Во Реката - рудник од доцноантичко време. На 3.5 километри источно од градот Пехчево, по текот на Пехчевска Река се наоѓаат повеќе окна од рудник за експлоатација на бакарна руда, злато, сребро и железна руда.

                                               

Во Селото (Бучин)

Во Селото - археолошко наоѓалиште во крушевското село Бучин. Претставува осамен наод од римското време. Се наоѓа во приватен двор, каде се наоѓаат три стели од бел мермер. Донесени се од околината на селото, но не се знае точно од каде.

                                               

Во Селото (Гуѓаково)

Во Селото - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гуѓаково. Претставува осамен наод од доцноантичко време. Во селото има антички споменик со релјеф и натписбза кој не се знае од каде е донесен.