Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 589
                                               

Во Селото (Драгожани)

Во Селото или Ледиње - археолошко наоѓалиште во битолското село Драгожани. Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа во самото село, на мала височинка каде има остатоци од некропола. Гробовите се покриени со монолитни камени плочи долги 2 м ...

                                               

Во Селото (Конско)

Во селото - археолошко наоѓалиште во гевгелиското село Конско. Во непосредната близина на црквата се пронајдени камени плочи од гробни конструкции, а исто такви гробови има и околу училиштето.

                                               

Во Селото (Лопатица)

Во Селото - археолошко наоѓалиште во битолското село Лопатица. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа на околу 100 м јужно од црквата "Рождество на Пресвета Богородица", каде во 1957 година биле откриени мермерни блокови кои сега се на ...

                                               

Во Селото (Пашино Рувци)

Во Селото - археолошко наоѓалиште во прилепското село Пашино Рувци. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и претставува некропола со повеќе осамени наоди. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања ...

                                               

Во Селото (Чифлик)

Во Селото - гроб од старохристијанското време. Веднаш покрај патот за Пехчево, од неговата лева страна, во 1982 година е откриен гроб со насоченост исток-запад, граден од необработени камени плочи и со поплочен под.

                                               

Водици (Брждани)

Водици - археолошко наоѓалиште во кичевското село Брждани. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 300 метри западно од селото, на блага падина во непосредната близина на изворот. На простор од 30 × 50 м се забележуваат р ...

                                               

Волкашинска Кула (Зрзе)

Волкашинска Кула - археолошко наоѓалиште во прилепското село Зрзе. Наоѓалиштето најверојатно претставува тврдина, но поради неистраженоста не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал де ...

                                               

Врагутница (Церово)

Врагутница - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Церово. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на раскрсницата на патот Церово-Боиште, покрај Црна Река, каде се забележува грамада од градежен материјал, односно остатоци од стара ц ...

                                               

Врано Брдо (Дреново)

Врано Брдо - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува утврдена населба-збег од римско време. На 900 м источно од селото, на доминантен рид со зарамнето плато се гледаат остатоци од бедем на утврдена населба. П ...

                                               

Вранска Краста

Вранска Краста - археолошко наоѓалиште во дебарското село Могорче. Претставува утврдување од доцната антика. Се наоѓа во месноста каде што се граничат атарите на селата Могорче и Осој, на десниот брег на Мала Река и во непосредната близина на уто ...

                                               

Врба (Врбјани)

Врба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Врбјани. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека ова наоѓалиште се наоѓа ...

                                               

Врба (Дреновци)

Врба - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дреновци. Ноаѓалиштето поради неистраженоста највеворајтно претставува населба, чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал де ...

                                               

Врелото (Банско)

Врелото - археолошко наоѓалиште во Банско, Општина Струмица. Претставува депо на монети од античкото време. Во термоминералниот извор се најдени 40 бакарни монети од 5 век п.н.е. до 6 век од новата ера. Монетите се чуваат во Заводот и музеј во Ст ...

                                               

Врчвите (Берово)

Врчвите - некропола–тумули од железното време. Се наоѓа на околу 5 километри источно од Берово, на десната страна од долината на Брегалница, на терен што се шири од двете страни на полскиот пат за Чучурските Колиби. Има 4 тумули, наредени во лини ...

                                               

Габер (Брезово)

Габер или Калуѓери - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Брезово. Претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 1.5 км североисточно од селото, каде се гледаат остатоци од срушен објект за кои мештаните сметаат дека се остатоци од Брез ...

                                               

Гарвани Камен (Драгоманце)

Гарвани Камен - археолошко наоѓалиште во кумановското село Драгоманце. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На левиот брег на реката Пчиња, меѓу двете селски маала, во нивата на еден жител се откопани камени плочи од гробни конструкции.

                                               

Гевгелија (археолошко наоѓалиште)

Гевгелија - пронајдени археолошки предмети во градот Гевгелија. Предметите претставуваат депо на монети од хеленистичкото време. Во 1966 година, Музејот на Македонија откупил 35 тетрадрахми од II век п.н.е. од Првата македонска мерида. Местото на ...

                                               

Гимбабица (Избишта)

Гимбабица - археолошко наоѓалиште во преспанското село Избишта. Претставува некропола од хеленистичко време. Се наоѓа северно од селото, каде при реконструкцијата на патот Ресен-Охрид, во 1953 година се откриени неколку гробови. Во гробовите биле ...

                                               

Главина (Корошишта)

Главина - археолошко наоѓалиште во струшкото село Корошишта. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа во рамките на селското училиште, каде што при копањето на темелите биле откриени ѕидови од црква, а во непосредна близина и гробо ...

                                               

Глежојца (Заполжани)

Глежојца - археолошко наоѓалиште во прилепското село Заполжани. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека недалеку ...

                                               

Глигурче (Норово)

Глигурче или Лигурче - археолошко наоѓалиште во крушевското село Норово. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и се претпоставува дека е црква со манастирски згради околу неа. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски пр ...

                                               

Говедарник (Македонска Каменица)

Говедарник - археолошко наоѓалиште кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува некропола од доцна антика Во непосредната близина на црквата, при изградбата на патот за црквата биле откриени повеќе гробови градени од камени плочи.

                                               

Голак (Тработивиште)

Градиште – Голак - археолошко наоѓалиште во околината на местото Тработивиште кај градот Делчево. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На јужните падини на Голак, до изворите на реката Лошана се издига висок рид со зарамнето плато н ...

                                               

Голем Змеовец (Дрен)

Голем Змеовец - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Дрен. Наоѓалиштето претставува светилиште од римско време. На 3 км североисточно од селото, во варовничките карпи се наоѓа пештера која служела како светилиште во античкиот период и под ...

                                               

Голем Кладенец (Сопот)

Голем Кладенец или Јуручки Гробишта - археолошко наоѓалиште во кумановското село Сопот. Наоѓалиштето претставува средновековен сакрален објект и некропола. На 100 м источно од Горно маало се гледаат грамади од градежен материјал и камени плочи од ...

                                               

Голема Чешма (Градец)

Голема Чешма или Црквиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Градец. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа во југозападниот дел на селото, веднаш над селската чешма, на површина од 80 × 80 м се среќаваат грамади од град ...

                                               

Големо Градиште (Здуње)

Големо Градиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Здуње. Претставува градиште од доцноантичкото време и средниот век. Се наоѓа на 1 км северно од селото, на висок рид со зарамнето плато, каде се гледаат грамади од кршен камен, а делум ...

                                               

Горица (Охрид)

Горица - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува некропола од римското време и средновековна црква со некропола. На полуостровот кој е дел од источниот брег на езерото, оддалечен околу 2 км југоисточно од градот, уште во 1 ...

                                               

Горица (Сливово)

Горица - археолошко наоѓалиште во селото Сливово во областа Дебрца. Претставува раносредновековна црква со некропола. Претставува тумба и се наоѓа на околу 3.5 км западно од селото. Според конфигурацијата на теренот и површинските наоди, овде сек ...

                                               

Гориче (Белче)

Гориче - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Белче. Претставува црква од старохристијанско време. Се наоѓа во дворното место на живинарската фарма на Ветеринарниот центар од Демир Хисар, која се наоѓа 1.5 км јужно од селото, каде се гле ...

                                               

Горна Горица (Косел)

Горна Горица - археолошко наоѓалиште во охридското село Косел. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. Западно од селото, на границите со атарите на селата Вапила и Горно Лакочереј се наоѓаат нивите на еден жител од селото Вапила. Во 19 ...

                                               

Горна Ливада (Горно Татеши)

Горна Ливада - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Горно Татеши. Наоѓалиштето претставува некропола од доцниот среден век. Се наоѓа на 1 км североисточно од селото, на мало зарамнето плато на кое денес се простираат ниви. На местот ...

                                               

Горна Порта (археолошко наоѓалиште)

Горна Порта - археолошко наоѓалиште во Охрид. Претставува некропола од македонско-хеленистичкиот период, односно некаде од 3-2 век пр. н.е. Од истражувањата во 2016 година биле откриени 85 гроба, од кои 12 биле од македонско-хеленистичкиот период ...

                                               

Горна Црква (Враништа)

Горна Црква - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Враништа. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа на 1 км северозападно од селото, на простор со димензии 50 × 50 м обраснат со грмушки. На местото биле откриени неколку гро ...

                                               

Горна Црква (Кошино)

Горна Црква - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кошино. Наоѓалиштето најверојатно претставува црква, но поради неистраженоста не е датирано. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на ...

                                               

Горна Црква (Тркање)

Горна Црква - археолошко наоѓалиште крај селото Тркање. Претставува некропола од доцноантичко време. На 1 км северно од селото, лево од Тркањски Дол, на една висока тераса се откриени гробови градени од камени плочи.

                                               

Горни Грамаѓе (Дреновци)

Горни Грамаѓе - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дреновци. Ноаѓалиштето поради неистраженоста највеворајтно претставува населба, чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања заб ...

                                               

Горни Крст (Дебреше)

Горни Крст - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува средновековна црква и некропола. При проширувањето на патот и изградбата на станбените куќи и водоводот во маалото Менга - а посебно во приватен двор, биле откриени гро ...

                                               

Горни Ропаич (Дебреше)

Горни Ропаич - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Дебреше. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа на 1 км западно од селото, на издолжен рид во правецот запад-исток, што лежи под наоѓалиштето Кале, каде се гледаат камени п ...

                                               

Горно Дрмче

Горно Дрмче - археолошко наоѓалиште во преспанското село Подмочани. Претставува осамен наод од доцноантичко време. Во нива на локален селанец биле откриени повеќе питоси.

                                               

Горно Поле (Десово)

Горно Поле - археолошко наоѓалиште во прилепското село Десово. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на 2.5 км североисточно од селото, покрај патот за селото Габровник, каде е откриена некропола со гробови од камени плочи – тип ц ...

                                               

Горно Село (Куратица)

Горно Село или Св. Богородица - археолошко наоѓалиште во охридското село Куратица. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. На еден километар североисточно од селото, покрај патот за Мазатор има капела градена од камен и кал. Во ...

                                               

Горно Црквиште (Мешеишта)

Горно Поле - археолошко наоѓалиште во селото Мешеишта во областа Дебрца. Наоѓалиштето претставува средновековна црква. Се наоѓа на мала ридска издаденост помеѓу Самаречки Дол и Мартинец, на околу 200 метра источно од куќата на Д. Бујароски. На пр ...

                                               

Град (Кучевиште)

Град - градиште од доцноантичкото време. На 6 километри северно од селото Кучевиште, на гребен со карпест врв и височина од 1.080 метри се гледаат темели од одбранбен бедем, зачувани на западната и југоисточната падина. По површината се среќаваат ...

                                               

Града (Црешка)

Града - археолошко наоѓалиште во штипското село Црешка. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 300 м од селото во правецот на месноста Полиса има заоблен гребен што се впушта кон суводолицата и старите гробишта. Овде, со ерозијата н ...

                                               

Градец (археолошко наоѓалиште)

Градец - археолошко наоѓалиште во виничкото село Градец. Наоѓалиштето претставува депо на монети од средниот век. Во 1966 година, при копање на темели за изградба на куќа се пронајдени 721 византиска монета од XII век. Депото го сочинуваат 60 еле ...

                                               

Градина (Добровница)

Градина - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Добровница. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. Во непосредната близина на селото мештаните откриле повеќе питоси, а по површината се среќаваат фрагменти од керамички садови ...

                                               

Градини (Кременица)

Градини - археолошко наоѓалиште во битолското село Кременица. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип и период. Се наоѓа северно од селото, каде мештаните наоѓале остатоци од старини.

                                               

Градишта (Клиново)

Градишта - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Клиново. Наоѓалиштето претставува градиште од железно време, римско време и среден век. На 6 км од утоката на реката Блашница во Црна Река, високо над десниот брег има рид со извонредна место ...

                                               

Градиште - Киово (Горни Балван)

Градиште или Киево - археолошко наоѓалиште во штипското село Горни Балван. Наоѓалиштето претставува градиште од римското време и средновековна црква со некропола. На тромеѓата меѓу атарите на селата Горни Балван, Батање и Горно Трогерци се издига ...