Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 593
                                               

Јуџек (Кременица)

Јуџек - археолошко наоѓалиште во битолското село Кременица. Наоѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип и период. Се наоѓа во западниот дел од селото, кој денес е под ниви на кои селаните наидувале на остатоци од темели, керамика, а наоѓ ...

                                               

Кадин Рид (Козјак)

Кадин Рид - археолошко наоѓалиште во штипското село Козјак. Наоѓалиштето претставува осамен објект од римско време. Под селото, од левата страна на Козјачка Река, близу до полскиот пат кон селото Карбинци и кон наоѓалиштето Ханче има мало ритче н ...

                                               

Кадри Црква (Франгово)

Кадри Црква - археолошко наоѓалиште кај струшкото село Франгово. Наоѓалиштето претставува средновековна црква. На југозападната страна, во непосредната близина на селото, при обработувањето на земјата биле откриени темели од еднокорабна црква со ...

                                               

Кај Училиштето (Нов Дојран)

Кај Училиштето - археолошко наоѓалиште во дојранскиот град Нов Дојран. На северната периферија од населбата, во непосредната близина на училиштето се откриени остатоци од еднокорабна црква градена од кршен камен и варов малтер. Близу до неа посто ...

                                               

Кај Црквата (Нижеполе)

Кај Црквата - археолошко наоѓалиште во битолското село Нижеполе. Претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 1.5 км западно од селото, каде при обработувањето на земјата се откриени ѕидови, а исто така и камени плочи од конст ...

                                               

Кала (Пухче)

Кала - археолошко наоѓалиште во местото Пухче општина Штип. Наоѓалиштето претставува утврдување од доцна антика. На околу 600 м западно од селото, над наоѓалиштето Градиште се издига ридот Кала кој на врвот има тркалезно плато со пречник од 150 м ...

                                               

Калата (Подареш)

Калата - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Подареш. Наоѓалиштето претставува кале од среден век. На 5.5 км северозападно од селото, на патот за Берово, високо на ридот се наоѓаат остатоци од бедем.

                                               

Калдрма (Варош)

Калдрма - археолошко наоѓалиште во прилепското село Варош. Претставува некропола од железното и хеленистичкото време. На 1 км североисточно од Институтот за тутун, на 150 м од патот Варош-Горно Село е откриена некропола од која сопственикот на ни ...

                                               

Кале (Белица)

Кале - археолошко наоѓалиште во поречкото село Белица. Претставува доцноантичко градиште. Се наоѓа на 4 км северно од селото, на високиот рид Столаватец, на кој има зарамнет простор од 80 × 60 м, каде се гледаат остатоци од одбранбен бедем ѕидан ...

                                               

Кале (Блатец)

Калe - археолошко наоѓалиште во близина на виничкото село Блатец - градиште од римско време. Лежи источно од селото, на висок рид со надморска височина од 1.037 м. Издигнато над Блатечка Река. На зарамнетото плато, кое има димензии од 80 × 50 м., ...

                                               

Кале (Велгошти)

Кале - археолошко наоѓалиште во охридското село Велгошти. Наоѓалиштето претставува тврдина од доцна антика и Среден век Тврдина од доцноантичкото време и средниот век. Се наоѓа на источниот крај на Петринско Поле, непосредно до патот Охрид-Велгош ...

                                               

Кале (Вранештица)

Кале - археолошко наоѓалиште во кичевското село Вранештица. Претставува доцноантичко утврдување. Се наоѓа на околу 4.5 км јужно од селото, високо во планината, во непосредната близина на стариот пат Кичево-Битола. Овде постојат три височинки имен ...

                                               

Кале (Горно Татеши)

Кале - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Горно Татеши. Претставува утврдување од римско време. Се наоѓа на околу 2-3 км северозападно од селото на висок рид со местоположба која доминира над целата околина, на надморска височина ...

                                               

Кале (Гостиражни)

Кале - археолошко наоѓалиште во прилепското село Гостиражни. Претставува утврдување од непознат период. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека на границата на атарот со село Богомола се наоѓ ...

                                               

Кале (Дебреште)

Кале - археолошко наоѓалиште во прилепското село Дебреште. Претставува кастел од доцноантичко време. Се наоѓа 1.5 км југоисточно од селото, на северозападниот раб на Пелагониското Поле, каде со долгогодишните ископувања биле откриени помали остат ...

                                               

Кале (Крупиште)

Кале - населба од бронзеното време и старохристијански црковен комплекс кај селото Крупиште во општина Карбинци. Лежи на обработлив терен со површина од околу 3 хектара, североисточно и источно од селото, лево од патот Штип-Кочани. Со перманентно ...

                                               

Кале (Крушево)

Кале - археолошко наоѓалиште во Крушево. Претставува доцноантички и средновековен руднички кастел. Претставува висок планински рид оддалечен 1.8 км источно од градот. Околу него, под северното, источното и јужното подножје завива современиот авто ...

                                               

Кале (Локвени)

Кале - археолошко наоѓалиште во прилепското село Локвени. Претставува кастел и збег од доцноантичкото време. Се наоѓа на 1.5 км јужно од селото, на висок рид со зарамнет простор од 50 × 50 м што доминира над околната рамнина, каде се гледаат траг ...

                                               

Кале (Македонски Брод)

Кале - археолошко наоѓалиште во Македонски Брод. Претставува градиште од доцноантичко време. Се наоѓа јужно од зградата на Собранието на општината, каде се издига низок рид со мала зарамнета површина која била оградена со бедем. На површината на ...

                                               

Кале (Модриште)

Кале - археолошко наоѓалиште во поречкото село Модриште. Претставува градиште од доцноантичко време. Се наоѓа на 2 км од селото, на еден висок рид на десниот брег на Голема Река, кој стрмно се спушта кон речното корито. На зарамнетиот врв, со про ...

                                               

Кале (Отовица)

Кале или Градиште - археолошко наоѓалиште кај велешкото село Отовица. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичкото време. На 2 км североисточно од Башино Село, од левата страна на патот Велес-Езеро Младост, на висок рид со зарамнето плато ...

                                               

Кале (Рилево)

Кале - археолошко наоѓалиште во прилепското село Рилево. Претставува тврдина, но поради неистраженоста не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека северозапано од селото, на планинс ...

                                               

Кале (Слатина)

Кале - археолошко наоѓалиште во поречкото село Слатина. Претставува градиште од доцноантичко време. Се наоѓа на десната страна на Слатинска Река, на местото каде таа се влева во Голема Река, каде се издига висок рид со зарамнет врв кој зафаќа про ...

                                               

Кале (Шурленци)

Кале - археолошко наоѓалиште во преспанското село Шурленци. Претставува тврдина од средниот век. Се наоѓа југозападно од селото, каде што се издига ридот Магарица, на кој доминира над брегот на Преспанското Езеро и над патот што води за Отешево и ...

                                               

Калец (Мало Илино)

Калец - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мало Илино. Претставува топилница од доцноантичко време. Се наоѓа на 1.5 км источно од селото, на левиот брег на потокот Порека, каде во нива на ликален мештанин се среќава згура од топена жел ...

                                               

Калојанска Црква (Карбуница)

Калојанска Црква - археолошко наоѓалиште во кичевското село Карбуница. Претставува средновековна црква и некропола. Се наоѓа во непосредната близина на селото, од неговата североисточна страна, лево од патот што води за Кичево, каде се забележува ...

                                               

Калуѓери (Лопатица)

Калуѓери - археолошко наоѓалиште во битолското село Лопатица. Претставува црква од среден век. Се наоѓа на околу 2 км североисточно од селото, на падините на Бигла, каде според кажувањата на жителите, имало манастир. На теренот се гледаат грамади ...

                                               

Калуѓери (Рилево)

Калуѓери - археолошко наоѓалиште во прилепското село Рилево. Претставува црква, но поради неистраженоста не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека над селото постои место каде сел ...

                                               

Калуѓерица (Велмеј)

Калуѓерица - археолошко наоѓалиште во селото Велмеј во областа Дебрца. Претставува раносредновековна некропола. Се наоѓа северозападно од селото, на падините на ридот што се издига на околу 500 м над горниот пат за селото Средоречие. Падините се ...

                                               

Калуѓерица (Мал Папрадник)

Калуѓерица - археолошко наоѓалиште во дебарското село Мал Папрадник. Претставува средновековна црква инекропола. Се наоѓа на една мала височинка, издолжена во правец исток-запад, што е оддалечена јужно од селото околу 500 м и лежи на десниот брег ...

                                               

Калуѓерица (Мренога)

Калуѓерица - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мренога. Претставува осамен наод од римско време. Се наоѓа на 1.8 км од селото и на околу 3 км од патот Битола-Кичево, каде Голема Река го има изместено своето корито при што е засечен бр ...

                                               

Калуѓерска Чука (Дрен)

Калуѓерска Чука - археолошко наоѓалиште во демиркапиското село Дрен. Наоѓалиштето претставува црква од среден век. На околу 7 км источно од селото доминира висок рид познат уште под името Комитска Чука. Иако теренот е обраснат со ниска флора, се ...

                                               

Каља (Кошино)

Каља - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кошино. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека северно од селото, на па ...

                                               

Капина (Костинци)

Капина - археолошко наоѓалиште во прилепското село Костинци. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и најверојатно претставува некропола. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека сев ...

                                               

Каптажа (Лазарополе)

Каптажа - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Лазарополе. Претставува средновековна некропола. Се наоѓа на западниот раб на селото, во непосредната близина на каптажата, каде со градежните работи се откриени и уништени повеќе гробови град ...

                                               

Карабегомала (Охрид)

Карабегомала - археолошко наоѓалиште во градот Охрид. Наоѓалиштето претставува храм од хеленистичко време. Сенаоѓа во рамнинскиот дел на градот, источно од охридскиот рид. На просторот меѓу улиците "Димитар Влахов" и "Даме Груев", во близината на ...

                                               

Карајница (Заполжани)

Карајница - археолошко наоѓалиште во прилепското село Заполжани. Ноаѓалиштето поради неистраженоста е од непознат тип чиј период не е датиран. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека недалеку ...

                                               

Каранка (Рапеш)

Каранка - археолошко наоѓалиште во битолското село Рапеш. Претставува некропола од железно време. Се наоѓа на 1 км северно од селото, каде месен жител при орањето на својата нива откопал гроб направен од монолитни камени плочи - тип циста, во кој ...

                                               

Карпуза (Клиново)

Карпуза - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Клиново. Наоѓалиштето претставува средновековна некропола. На 2.5 км југозападно од селото, на левиот брег на реката Сушица се забележуваат гробови градени од камени плочи - тип циста.

                                               

Картозов Рид (Дреново)

Картозов Рид - археолошко наоѓалиште во кавадаречкото село Дреново. Наоѓалиштето претставува вила рустика од римско време. Северно од селото, во нивите на Голуб Ѓорѓи, Трајко Цонев и други се откриени делови од архитектонска пластика 4 мермерни с ...

                                               

Катастарска парцела 3730 (Струмица)

Катастарска парцела 3.730 - археолошко наоѓалиште во Струмица, Општина Струмица. Претставува некропола од доцноантичко време. Во централното градско јадро, во парцелата сопственост на Трајко Атанасов, што се наоѓа на аголот од улиците "Боро Џони" ...

                                               

Катланово (археолошко наоѓалиште)

Катланово - археолошко наоѓалиште во скопското Катланово, во истоимената општина. Наоѓалиштето претставува осамени наоди од римско време, бронзено време. Во атарот на селото се откриени два милјоказ а и еден жртвеник посветен на Дијана и Аполон. ...

                                               

Кемер (Штип)

Кемер - археолошко наоѓалиште во градот Штип. Наоѓалиштето претставува аквадукт од римско време. Во коритото на реката Отиња, на околу 500 м североисточно од градот има остатоци од аквадукт. На десниот брег има стопа навалена на карпест терен, со ...

                                               

Кисетарла (Почивало)

Кисетарла - археолошко наоѓалиште во штипското село Почивало. Наоѓалиштето претставува средновековна црква со некропола. На 1.5 км источно од селото има урнатини од црквичка градена од приделкан камен и кал, со приближни димензии со 8 × 4 м. Окол ...

                                               

Китка (Бадар)

Китка - археолошко наоѓалиште во скопското Бадар, во истоимената општина. Наоѓалиштето претставува некропола од римско време Некропола од римското време. На 2 км јужно од селото, на левиот брег на Пчиња, помеѓу реката и автопатот се гледаат остат ...

                                               

Китка (Банско)

Китка - археолошко наоѓалиште во Банско, Општина Струмица. Претставува некропола од хеленистичкото време и римското време и средниот век и старохристијанска базилика со некропола. На западниот раб на селото се издига ридот Чукарка, со зарамнет вр ...

                                               

Китка (Кичево)

Китка - археолошко наоѓалиште во Кичево. Претставува средновековно депо на монети. Според податоците дадени од Блага Алексова, при обработувањето на земјата биле најдени 27 српски динари од 14 век што се чуваат во Музејот на Македонија.

                                               

Китка (Подржи Коњ)

Китка - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Подржи Коњ. Наоѓалиштето претставува средновековна црква и некропола. Високо во планинскиот предел, во непосредната близина на Жикова рупа и Миленове Падине, на простор од 80 × 30 м се открие ...

                                               

Киш (Десово)

Киш - археолошко наоѓалиште во прилепското село Десово. Претставува некропола од доцноантичко време. Се наоѓа на 2.5 км југозападно од селото, непосредно до железничката пруга, каде селаните откриле повеќе гробови. Оттука потекнува надгробна стел ...

                                               

Киша (Вешала)

Киша - археолошко наоѓалиште, т.е. некропола во тетовското село Вешала. Наоѓалиштето е сместено во близина на селото на истоименото место. Името доаѓа од албанскиот збор Kisha, што значи црква. За првпат ова наоѓалиште било отркриено во 1982 годи ...