Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64
                                               

Полска чучурлига

Оваа чучурлига живее во Европа и Азија и на планините на северна АФрика. Азиските птици се појавуваат како скитници во Алјаска, a се имаат појавено и на Хаваите, северозападна Америка, источна Австралија и Нов Зеланд.

                                               

Полско штурче

Полското штурче е мала врапчевидна птица од родот на треварчињата. Се размножува низ умерена Европа и западна Азија. Таа е птица преселница што зимува во северна и западна Африка. Ја има и во Македонија.

                                               

Поскок

Поскок или камењарка - змија од семејството на отровниците која живее во јужна Европа, на Балканот и делови од Блискиот Исток. Важи за најопасна змија во Македонија и цела Европа поради големината, долгите заби и јачината на отровот. Постојат пет ...

                                               

Прдавец

Прдавец или крекс - птица од семејството блатните кокошки. Преку лето, за време на размножувањето е распространета во Европа и Азија, на исток сè до западна Кина, а зимно време мигрира во северна Африка. Оваа птица ја има и во Македонија.

                                               

Преспанска мрена

Преспанска мрена е вид ципринидна риба. Ја има во Албанија, Грција и Северна Македонија. Нејзините природни живеалишта се периодични реки и слатководни езера. Загрозена е загуба на живеалиштата.

                                               

Преспански клен

Преспански клен е вид слатководна риба од семејството Ципириниди, кој расте до 25 см. Првично бил опишан како подвид на европски клен. Преспанскиот клен е ендемичен вид риба во сливот на Преспанското Езеро, поделен помеѓу Албанија, Грција и Север ...

                                               

Прстенеста фока

Прстенеста фока hispida) Препознатлива по кружните шари, прстенестата фока живее на целиот Антарктик, на отворено море близу морскиот лед, како и под ледот во кој копа дупки низ кои вдишува воздух. Таа може да нурка до еден час. Се храни со риби, ...

                                               

Пругест мунгос

Опашката му е долга, подебела во коренот, а се стеснува кон врвот. Има кратки петпрсни нозе со канџи што не може да ги вовлекува. Покриено со остро, кратко, сивокафеаво крзно. Телото е долго околу 53 cm, а опашката околу 45 cm. Живее во области о ...

                                               

Пума

Пума, исто така позната како кагуар или планински лав, во зависност од регионот - цицач од семејството на мачките кој живее во Америка. Оваа голема осамена мачка има поширок ареал од сите други животни на западната полутопка, распространета од Ју ...

                                               

Пупунец

Пупунец - шарена птица што се сеќава ширум Африка и Евроазија, позната по својата карактеристична челенка од перја. Тоа е единствениот постоечки вид од родот пупунец и семејството пупунци. Една вид пупунец од Света Елена е изумрен, а подвидот од ...

                                               

Пчеларка

Пчеларка - вид птица од семејство блиско до врапчевидните, од редот на модроврани. Се пари на јужните делови од Европа и на делови од северна Африка и јужна Азија. Таа е птица преселница, селејќи се во тропскиот дел на Африка, Индија и Шри Ланка. ...

                                               

Пoтполошка

Обична потполошка или обична препелица - птица од родот потполошки потсемејството на еребиците во склоп на семејството на фазаните. Откога ќе достигнат старост од 6-8 недели, овие видови потполошки се коти на отворена обработлива земја и пасишта ...

                                               

Ракун

Северноамериканскиот ракун Lotor има дебело тело, кратки нозе, истурена муцка и мали исправени уши. Тој е долг 75-90 см, вклучувајќи ја опашката од 25 см, тежок е 10 кг, а неговото густо, грубо крзно е челично сиво до црно. Нозете потсетуваат на ...

                                               

Речна пастрмка

Формулата на перките е: D III – IV 9 – 11, A II – III – IV 7 – 8 -9, P I 12 – 13, на страничната линија 120 – 130. Забите на вомерот се распоредени во два реда и се задржуваат во текот на целиот живот. Лушпите по телоото се ситни, а главата е гол ...

                                               

Речна рибарка

Речната рибарка е птица од семејството на рибарките која се среќава и во Македонија. Распространета е циркумполарно, а нејзините четири подвида се размножуваат во умерените и субарктички предели на Европа, Азија и Северна Америка. Таа е птица пре ...

                                               

Речна тринга

Речната тринга е мала палеарктичка крајбрежна птица од семејството на мочварките, која заедно со америкнскиот вид го сочинуваат родот Actitis.

                                               

Рибарка (змија)

Женките се поголеми од мажјаците и достигнуваат највеќе 1.0-1.3 м во должина. По боја се разликуваат од сивкасто зелена до кафеавкаста или речиси црна, со темни точки по грбот. Стомакот напати има живи бои жолто или портокалово со црни точки, мош ...

                                               

Рибарче

Рибарче, водомар или обично рибарче - мала птица од семејството на рибарчињата која има 7 подвида распространети низ Евроазија и Северна Африка, a единствен вид од рибарчињата. Го има и во Македонија. Живее крај умерено брзи реки или езера кои мо ...

                                               

Риму

Риму е големо зимзелено иглолисно дрво кое е ендемско на шумите на Нов Зеланд. Дрвото расте низ цел Нов Зеланд и Стјуардовиот Остров. Иако речиси сите дрва сега виреат на Западниот Брег на Јужниот Остров, најголемите примероци можат да се најдат ...

                                               

Рис

Рис - род составен од четири видови на средноголеми диви мачки од родот рис. Името на рисот доаѓа од грчкиот збор" lynx ”, со потекло од индоевропскиот корен" *leuk ”, што значи "светлина, сјај", поради сјајот на неговите очи. Денес доаѓа до голе ...

                                               

Розенколис

Розенколис или розоволика неразделка - вид неразделка од сушните краишта на југозападна Африка како што е пустината Намиб. Оваа птица е мошне друштвено животно кое постојано цвркоти и често се собира во мали јата. Јадат во текот на целиот ден и ч ...

                                               

Розов сколовранец

Розов сколовранец - врапчевидна птица од семејството на сколовранците. Понекогаш ѝ е доделуван сопствен, монотипичен род Pastor. Ова одвојување е поткрепено со неодамнешни студии, а најблиските роднини сè уште не се познати. Распространета е од и ...

                                               

Розово фламинго

Розово фламинго или големо фламинго - најраспространет вид од семејството на фламингата. Се среќава во делови од Африка, јужна Азија, и јужниот дел на Европа, вклучувајќи ги Шпанија, Албанија, Турција, Грција, Кипар, Португалија, Италија, Франциј ...

                                               

Рунолист

Јужнословенскиот назив "рунолист" доаѓа од волнестиот изглед на листовите, како руно на овца. Научниот назив Leontopodium е латинизација на грчкиот збор леонтоподион λεοντοπόδιον = "лавја шепа". На романски, растението се нарекува floarea reginei ...

                                               

Сабјарка (птица)

Сабјарката е блатна птица која живее на крајбрежјата и е распространета во умерените делови на Европа, западна и Средна Азија. Таа е птица преселничка која зимува во Африка или јужна Азија. Некои птици остануваат да зимуваат во поблагите делови о ...

                                               

Савански варан

Савански варан или степски варан - варан со средна големина кој живее во Африка. Наречен е и Босков варан, во чест на францускиот биолог Луј Боск, кој прв го опишал видот. Му припаѓа на подродот Polydaedalus, заедно со нилскиот, украсниот и други ...

                                               

Сандиегов кактус

Кактусот расте во округот Сан Диего во Калифорнија, САД. Исто така може да се најде и во Долна Калифорнија, Мексико. Во САД кактусот е под опасност за исчезнување поради губење на хабитатот, најмногу поради земјоделството и урбанизмот.

                                               

Селска ластовичка

Селската ластовичка - најраспространет вид од семејството ластовици во светот. Тоа се претпознатливи птици од редот на врапчевидните, со сино-црни горни делови, долги заоблени, шпицасти крилја. Ги среќаваме во Европа, вклучувајќи ја и Македонија, ...

                                               

Селско врапче

Селско врапче или полско врапче - врапчевидна птица од семејството на врапчињата, која има богатокостенливи круна и тил и црна дамка на секој од чисто белите образи. Распространето е низ умерена Евроазија и југоисточна Азија, и е населено низ мно ...

                                               

Сервал

Сервал - африкански предатор од семејството мачки, сличен на Африканската златна мачка и каракалот. Тој е еден од најголемите претставници од седумте видови на Мали мачки, кои го населуваат континентот. Предците на сервалот се и првите мачки кои ...

                                               

Сибирска ригеста верверица

Сибирска ригеста верверица е претставник од семејството верверици. Таа живее само во тајги. Телото и е долго 12-17 см, а опашката 6-9 см. На прстите има остри канџи со помош на кои одлично се искачува, иако воглавно живее на земја. Се храни со пл ...

                                               

Сив дукер

Сив дукер, исто така познат како буш дукер, е мала антилопа пронајдена во западните, средишните, источните и јужните делови на Африка, во суштина секаде во Африка јужно од Сахара, со исклучок на Африканскиот рог и дождовните шуми на централниот и ...

                                               

Сив кит

Сив кит е вид на кит, кој за разлика од другите китови усани, тој се храни на морското дно, процедувајќи ги животните од седиментите. Тој има сива боја на телото со бели шари, а главата му е тесна со жолтеникави реси во должина од 40 см. Често на ...

                                               

Сив клукајдрвец

Сивиот клукајдрвец, исто така познат како сиволикиот клукајдрвец, е Евроазиски член на клукајдрвци на семејството Piciformes. Го има и во Македонија.

                                               

Сив сокол

Сиви сокол - птица од на соколите, најбрзата птица, а воедно и живо суштество на планетата. Се храни со птици, најчесто гулаби, патки, сколовранци и сл. Во својот добро познат пад од небото постигнува фантастична брзина од 320 км/ч. Во Северна Ам ...

                                               

Сива врана

Сивата врана е врапчевидна птица од семејството на враните. Распространета е низ северна, источна и јужна Европа, вклучувајќи ја и Македонија, како и во дел од Близок Исток. Taa e пепелавосива птица со црна глава, врат, крилја, опашка и слабини, ...

                                               

Сива патка

Брешката се пари во северните делови од Европа и Азија, и централна Северна Америка. Распространетоста на оваа птица се проширува во источна Северна Америка. Таа е птица преселница. Нејзината состојба на зачуваност е најмалку загрозена.

                                               

Сива фока

Атлантска сива фока е цицач од семејството Phocidae. Атлантската сива фока има препознатлива издадена муцка, слична на "римски" нос. Возрасните фоки според бојата: обчино мажјаците се сиви, со бледи шари на многу посветла подлога. Мажјаците се дв ...

                                               

Сива чапја

Сива чапја - птица од семејството чапји. Во Македонија е редовна гнездилка која ги населува мочуриштата и трските од стоечките води.

                                               

Сиво блатарче

Сивото блатарче е средно голема блатарка која се размножува во арктичките региони. Таа е птица преселница на долги растојанија и вон сезоната на парење е распространета речиси на сите крајбрежја во светот. Се среќава и во Македонија.

                                               

Сиво гушанче

Сивото гушанче е мала врапчевидна птица од семејството на трскарите, од родот на гушанчињата. Порано беше сметан како подвид на западното сиво гушанче, но со современиот начин на таксономските определби се заклучи дека е посебен вид. Оваа птица с ...

                                               

Сиво муварче

Сивото муварче е мала врапчевидна птица од семејството на муварчињата. Се размножува низ цела Европа и западна Азија, и е птица преселница, која зимува во Африка и југозападна Азија. Нејзиниот број опаѓа во делови од опсегот.

                                               

Сиво свраче

Сивото свраче е долго 16-18 см. Има изразен полов диморфизам. Мажјаците одозгора се црвеникави, одоздола слевтли со нијанса на розово, имаат сива капа, на опашката црно-бела шара и имаат карактеристична силно изразена црна линија преку окото. Жен ...

                                               

Синчеков шаренец

Распонот на крилјата е од 34 до 50 мм. Горната страна на крилјата на пеперугите е во портокалова боја, со изразени црни вени. Помеѓу вените се наоѓаат препознатливите црни дамки во различна големина и форма. Рабовите на крилјата се бели, со црна ...

                                               

Сипка торбарка

Сипката торбарка е мала врапчевидна птица од родот Remiz. Распространета е низ умерениот појас на Евроазија и САД. Ја има и во Македонија. За првпат видот беше опишан како Motacilla pendulinus од Linnaeus во неговата Systema naturae, 1758.

                                               

Сириски клукајдрвец

Клукајдрвецот е птица којашто се размножува во југоисточна Европа источно од Иран. Нејзиниот опсег е проширен северозападно кон Европа во последните години. Тој е жител на отворените шуми, одгледувани со дрва и паркови, зависат од храна и места з ...

                                               

Ситатунга

Ситатунгата или маршбук е вид на антилопа која живее во централна Африка, во земјите: Демократска Република Конго, Камерун, во делови од Јужен Судан, Гана, Боцвана, Замбија, Габон, Танзанија, Уганда и Кенија. Овој вид за првпат е опишан од англис ...

                                               

Скуша

Скуша - риба од родот скуша во семејството на скушите што живее на обете страни од Северниот Атлантски Океан, Средоземното, Црното и Северниот Леден Океан. Ги населува отворените студени води и се движи во големи јата близу површината. Презимува ...

                                               

Славејче

Славејче или славеј - мала врапчевидна птица од семејството на муварчињата. Таа е континентална птица позната по својата убава песна. Славејчето го има во Македонија.

                                               

Слатководен крокодил

Слатководниот крокодил, познат и под имињата Австралиски крокодил и Џонстонов крокодил е еднемичен вид на влекач на Австралија. Го среќаваме во северните региони на Австралија. Овој вид е многу помал од другиот вид на крокодил кој живее во Австра ...