Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71
                                               

Снежна гуска

Снежна гуска е северноамериканси вид на гуска. Името го добила по своето впечатливо бело перје. Родот на овие птици е спорен. Американското орнитолошко друштво и BirdLife International ја ставаат оваа врста и сите други бели гуски во родот Chen, ...

                                               

Снежна ѕвингалка

Снежната ѕвингалка е мала врапчевидна птица, која и покрај тоа што е ѕвингалка, не спаѓа во семејството на зебите, туку во семејството на врапчињата. Таа е постојан жител на планините, типично над 1.500 метри надморска височина, низ јужна Европа, ...

                                               

Сојка

Сојката е вид птица која е распространета на огромен регион од западна Европа и северозападна Африка до Индија и понатаму до источниот брег на Азија и долу во југоисточна Азија. Во тој голем опсег има неколку форми кои еволуирале и се многу разли ...

                                               

Сокол ластовичар

Сокол ластовичар е мал слаб сокол. Тој им припаѓа на тесно поврзана група слични соколи кои често се сметаат за подрод Hypotriorchis.

                                               

Сончарка (риба)

Сончарка - е слатководна, мала риба, денес многу бројна во многу наши води од семејството Centrarchidae. Локални имиња: јапонски караш, жолтица, јапек, јапич, јапонец, свиланец. Време на мрестење: доцна пролет и во лето Макс. должина: 15 Макс. те ...

                                               

Сребрен фазан

Сребрен фазан - вид фазан кој живее во шумовитите планини на Индокина и источна и јужна Кина, но и на Хаваите и разни места во САД како доведено животно. Мажјакот е црно-бел, додека пак женката е претежно кафеава. Двата пола имаат месесто црвено ...

                                               

Сребрена белоочка

Сребрената белоочка или среброочка е мошне мала песнопојна птица со потекло од Австралија, Нов Зеланд и југозападните тихоокеански острови Лорд Хау, Нова Каледонија, Верни Острови, Вануату и Фиџи. Птицата се среќава во изобилство ширум релативно ...

                                               

Сребренест галеб

Сребренастиот галеб најчесто се среќава на брегот на морињата во средна и северна Европа, а поретко во копнениот дел, покрај езера. Нивни природни непријатели се соколите, ајкулите, како и копнените ѕверки. Во Македонија, сребренастиот галеб живе ...

                                               

Среден пескар

Средниот пескар или средниот свиркач е мала блатна птица. Живее во отворени простори, на крајбрежјата, плажите или низините во близина на вода, низ северна Евроазија и северна Канада. Некои птици живеат во копното на западна Европа и гнездат до с ...

                                               

Среден северен нуркач

Средниот северен нуркач, познат во Македонија и како белез е средно голема водна птица од семејството патки, редот на гусковидните. Една од најценетите птици-работнички во риболовот со птици на Дојранското Езеро

                                               

Среден шарен клукајдрвец

Средниот шарен кукајдрвец е 20–22 см долг и има перја слични на големиот шарен клукајдрвец. Како и кај тие видови, горните делови се претежно црни, со бели кругови на горниот дел од крилјата, и бели хоризонтални линии на при крајот на крилјата. Д ...

                                               

Срна

Срна - дивеч кој спаѓа во редот на папкари. Основна карактеристика на сите животни кои го сочинуваат овој ред е специфичниот строеж на нивните прсти, кои се обложени со тврда, рожеста обвивка. Овие животни можат да имаат парен или непарен број пр ...

                                               

Стрелечка црнозелена жаба

Стрелечката отровна црно-зелена жаба, позната и со многу други имињаs, е член на редот жаби со природно живеалиште во Средна Америка и северозападните делови на Јужна Америка. Овој вид го има и на Хаваи. Ова е една од најразличните од сите отровн ...

                                               

Твор

Распространет е низ целиот Балкан. Како и лисицата, се задоволува со секое живеалиште на кое наоѓа доволно храна. Од овие причини еднакво се среќава како во планинските така и во рамничарските подрачја. За време на зимскиот период, гоплем број же ...

                                               

Тенкоклун галеб

Тенкоклуниот галеб е најмногу распространет и се пари околу Медитеранот, северниот дел на западниот Индиски Океан на пр. Пакистан на островите и крајбрежните лагуни. Поголем дел од населението се миграторни и се преселуваат на југ да презимат во ...

                                               

Тенкоклуна рибарка

Тенкоклуната рибарка, е средно голема птица од семејството на рибарките. Има сиви горни делови, а бели долни. Клунот е црн со жолт врв. На главата има бушава црна креста која е со послаб интензитет во зима со белата круна. Ловат риби нуркајќи со ...

                                               

Тенкоклунест трскар

Тенкоклунестиот трскар е мала врапчевидна птица од семејството на трскарите. Се размножува низ јужна Европа и јужна умерена Азија со неколку популации во северозападна Африка. Ја има и во Македонија. Таа е делумно птица преселница. Југозападните ...

                                               

Тенок стрелец

Тенок стрелец или змија-џитка - вид неотровна змија од семејството на смоковите. Прв ја опишал Карл Ајхвалд во 1831 г.

                                               

Тигрица (птица)

Тигрица - мал папагал со долг опаш, кој се храни со семе. Ова е единствениот вид во австралискиот род Melopsittacus, и може да се најдат диви примероци во посувите делови на Австралија, каде видот преживеал сурови услови на внатрешниот дел на кон ...

                                               

Тропрст галеб

Тропрстиот галеб е вид птица од семејството галеби. Го има и во Македонија. Овој вид за првпат бил опишан од Карл Лине во 1758 како Larus tridactylus.

                                               

Трскар рогозар

Трскарот рогозар е мала врапчевидна птица од кладот Sylvioidea, родот на трскарчиња. Се размножува низ Европа до западна умерена Азија. Ја има и во Македонија. Таа е птица преселница што зимува во Африка, под Сахара.

                                               

Угандски блатен јарец

Угандски блатен јарец или угандски коб - подвид на блатен јарец, вид антилопа од Потсахарска Африка, и тоа Јужен Судан, Уганда и ДР Конго и Етиопија. Обично има црвенкаво кафеава боја, по која се разликува од другите подвидови. Животното е преста ...

                                               

Уралска улулајка

Уралската улулајка е средно голема ноќна утка, од родот Strix, со над 15 подвида во Европа и северна Азија. Уралската улулајка е помала од големиот сив ут, и многу поголема од планинската улулајка, со која е многу слична. Освен по големината, од ...

                                               

Ушест нуркач

Ушестиот нуркач е член на семејството нуркачи од видот водени птици. Тој, исто така, е познат и како словенски нуркач. Тој е одличен пливач и нуркач и својот рибен плен го гони под вода. Ушестиот нуркач е еден од видовите заштитени со Спогодбата ...

                                               

Циганче (птица)

. Циганчето науч. Phoenicurus ochruros е мала врапчевидна птица од семејството на муварчињата Muscicapidae, која порано била сместена во семејството на дроздовите Turdidae.

                                               

Црвена верверица

Црвена верверица или обична верверица - еден од видовите на верверици. Тоа е животно кое живее на дрва, сештојад, глодач кој е раширен по Евроазија, вклучувајќи ја Македонија.

                                               

Црвена чапја

Црвената чапја е птица од семејството чапји. Таа се размножува во Африка, централна и јужна Европа, како и во јужна и источна Азија. Европските популации се миграторни, презимуваат во тропска Африка; посеверните азиски популации исто така мигрира ...

                                               

Црвеноврат нуркач

Црвеновратниот нуркач е водна птица преселница којашто ја среќаваме во умерените региони од северната полутопка. Зимското живеалиште во голема мера е ограничено на мирните води надвор од брановите на брегот на океанот, но некои птици презимуваат ...

                                               

Црвеноглав кожувар

Долги се 42-58 см, а тешки се околу 816 g. Распонот на крилјата им е 74-89 см, телото и крилјата им се бели, на женките сиво-кафени. Главите им се кафено-црвени, клуновите им се црни со сиво. Нозете им се сиви, а опашките црни.

                                               

Црвеноглаво кралче

Црвеноглавото кралче е многу малечка врапчевидна птица од семејството на кралчињата. Се размножува низ умерена Европа и северозападна Африка. Таа е делумно птица преселница, со популацијата која живее во Средна Европа мигрира на југ и запад од оп ...

                                               

Црвеноглаво свраче

Црвеноглавото свраче е член на семејството сврачиња. Се размножува низ јужна Европа, вклучувајќи ја и Македонија, Близок Исток и северозападна Африка, а зимно време мигрира во тропска Африка.

                                               

Црвеногушеста треперка

Црвеногушестата треперка е мала врапчевидна птица од семејството на тресиопашките, родот на треперките ; која се размножува претежно во северниот дел на Европа и Азија, и е проширена кон северна Алјаска. Таа е птица преселница на долги растојаниј ...

                                               

Црвеногушесто грмушарче

Црвеногушестото грмушарче е мала врапчевидна птица која се размножува претежно низ јужниот дел на Европа, од Пиринејскиот Полуостров, со исклучок на западниот и северниот брег, во јужниот дел на Франција, Италија, медитеранските острови, јужниот ...

                                               

Црвеногушесто муварче

Црвеногушестото муварче е мала врапчевидна птица од семејството на муварчињата. Се размножува низ источна Европа и централна Азија и е птица преселница, која зимува во јужна Азија. Ја има и во Македонија. Азискиот вид Ficedula albicilla порано се ...

                                               

Црвеногушка

Црвеногушка - мала инсектојадна врапчевидна птица од семејството на муварчињата, која порано била сместена меѓу дроздовите. Долга околу 12.5-14 см, и мажјаците и женките со исти бои - портокалови гради и лице обрабени со сиво, кафеави горни делов ...

                                               

Црвенокапчест клукајдрвец

Црвенокапчест клукајдрвец - птица од семејството на клукајдрвците која живее на просторот од југозападна Костарика, па јужно во Колумбија, Венецуела, Гвајаните и Тобаго. Птицата живее во шуми и кории. Се гнездиди во шуплини на дрва или големи как ...

                                               

Црвеноклун лебед

Црвеноклуниот лебед е вид лебед кој спаѓа во семејството на патките, редот на гусковидните. Негова природна распространетост се Европа и Азија, и како редок зимски посетител - северна Африка. Но, тој е увезен и населен вид и во Северна Америка, А ...

                                               

Црвеноклуна блатна кокошка

Црвеноклуната блатна кокошка е птица од семејството блатни кокошки која има речиси светска распространетост. Но, орнитолошките здруженија на Северна и Јужна Америка гласаа во јули 2011 година да ја издвојат американската форма на оваа птица во по ...

                                               

Црвеноклуна галица

Црвеноклуната галица е врапчевидна птица од семејството на враните, еден од двата вида на родот галици. Нејзините осум подвида се размножуваат низ планините и крајбрежните грбени од западниот брег на Ирска и Велика Британија, на исток низ јужна Е ...

                                               

Црвенонога тринга

Црвеноногата тринга е евроазиска крајбрежна птица од големата семејство на мочварките, родот на трингите. Ја има и во Македонија.

                                               

Црвенорак тамарин

Црвенорак тамарин, наречен и златнорак тамарин или црвенодланкест тамарин - примат од семејството на канџестите мајмуни наречен црвенкасто-портокаловата крзно на стапалата и шепите. Потекнува од шумовитите предели северно од Амазон во Бразил, Гва ...

                                               

Црвеночелна козица

Црвеночелна козица - вид мали папагали од Нов Зеланд. Ова е еден од трите вида козици познати во маорскиот јазик како "какарики". Примероци од ова животно може да се видат во Зоолошката градина во Скопје.

                                               

Црвеношиесто валаби

Црвеношиесто валаби - торбар со средна големина од семејството на кенгурите, распространет во поумерените и поплодни краишта на источна Австралија, вклучувајќи ја Тасманија. Примероци од ова животно можат да се видат во Зоолошката градина во Скопје.

                                               

Црн ибис

Црниот ибис е средно голема птица, долга од 48-66 см, со распон на крилјата од 80 до 105 см. Тежат од 485 до 970 грама. Возрасните птици се темнокафеави со бронзен и зелен метален одблесок. Младите се кафеави без одблесок, на главата и вратот пос ...

                                               

Црн клукајдрвец

Црниот клукајдрвец е голем клукајдрвец кој живее во серверните шуми на палеарктикот. Тој е единствен претставник од неговиот ред во тој предел. Неговата распостранетост се шири во Евроазија. Овој вид не е птица преселница. Овој вид е сличен со се ...

                                               

Црн лебед

Црниот лебед е голема водна птица, која најмногу се среќава во југоисточните и југозападните делови од Австралија. Црниот лебед беше литературен и филмски лик, дури и пред откритието на Цигнус атратус Cygnus atratus. Нивната културна одлика е зас ...

                                               

Црн штрк

Должина на тело: 95-100 см Распон на крилја: 185-205 см Тежина: околу 3 кг Возрасните се големи блатни птици со црни горни делови на кои има златнопурпурни и зеленикави одблесоци. Останатиот дел од пердувите е чисто бел. Клунот и нозете се црвени ...

                                               

Црна луња

Црна луња - средноголема граблива птица од семејството јастреби. Се смета за најзастапен вид во светот од сите јастреби, но некои популации имаат драматичен пад или колебања. Моменталната глобална популација е над 6 милиони единки. За разлика од ...

                                               

Црна рибарка

Црната рибарка е мала рибарка која живее во близина на копнените води низ Европа и Северна Америка, ја има и во Македонија. Како што кажува името, таа има претежно темно перје.

                                               

Црноглав галеб

Црноглав галеб - мал галеб кој живее речиси на целиот западен палеарктик, главно на југоисток, особено околу Црното Море и средна Турција. Има колонии и на други места во јужниот дел на Европа, а претрпе драматична експанзија во последните децени ...