Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88
                                               

Грб на Литванската Советска Социјалистичка Република

Грбот се темели на грбот на СССР. Прикажува симболи на земјоделието гранчиња даб и пченица. Во позадината се наоѓа изгрејсонце, симбол на иднината на литванската нација. На грбот се наоѓаат и срп и чекан како и црвена ѕвезда, симболи на комунизмо ...

                                               

Знаме на Литванската Советска Социјалистичка Република

Знамето на Литванската Советска Социјалистичка Република било усвоено на 15 јули 1953 година од страна на владата на тогашната влада на Литванската ССР. Ова знаме било во употреба до 18 ноември 1988 година, кога било заменето со денешното знаме н ...

                                               

Албрехт VII (надвојвода од Австрија)

Албрехт VII - владетел од Хабсбуршката династија како надвојвода од Австрија и намесник на Шпанските Ниски Земји.

                                               

Јосиф II (Свето Римско Царство)

Јосиф II - владетел од Хабсбуршката династија како цар на Светото Римско Царство и надвојвода од Австрија, крал на Хрватска, крал на Бохемија и крал на Унгарија.

                                               

Карло VI (Свето Римско Царство)

Карло VI - владетел од Хабсбуршката династија како цар на Светото Римско Царство и крал на Германија, војвода од Тишен, надвојвода од Австрија, крал на Хрватска, крал на Бохемија и крал на Унгарија и претендент кон шпанскиот престол до 1711 година.

                                               

Обединето Нискоземско Кралство

Обединетото Нискоземско Кралство е име кое било користено за новата европска држава која била создадена од страна на Првата Француска империја за време на Виенскиот конгрес во 1815 г. Оваа држава, официјално наречена "Кралство на Ниските Земји", ...

                                               

Александар Македонски 1970

Движењето за самоосознавање и за признавање на македонската нација "Александар Македонски 1970" била конспиративна македонска национална политичка организација во Пиринскиот дел на Македонија и на македонската емиграција во Софија, формирана во 1 ...

                                               

Голем македонски собор

Големиот македонски собор е првиот општ конгрес на сите македонски организации во Бугарија, на кој за првпат јавно е прокламирана новата крајна цел на македонското револуционерно ослободително движење - Независна Македонија, меѓутоа согласно погл ...

                                               

Единствена обединета македонска организација

Единствена обединета македонска организација е создадена во 1964 година за борба против денационализацијата и асимилацијата на Македонците во Пиринска Македонија и за остварување на нивните човекови и малцинствени права. Во неа влегувале петнаесе ...

                                               

Историја на Пиринска Македонија (1913 - 2005)

Пиринска Македонија отсекогаш била дел од етногеографската област Македонија и поради тоа на нејзиното подрачје се случиле повеќе значајни настани од македонската национална историја, од таму потекнуваат многу македонски национални борци, дејци и ...

                                               

Македонска народна федерална организација

Македонска народна федерална организација била национална организација на македонскиот народ со седиште во градот Петрич која дејствувала најмногу во Пиринска Македонија, а во помала дејствувала и во останатите делови на Македонија. Нејзини актив ...

                                               

Масакр кај Дабница (1925)

За масакрот во прилепското село Дабница, извршен во 1942 година, видете Масакр кај Дабница, 1942 Масакрот кај Дабница е колеж врз месното население од страна на месните чети на ВМРО на Ванчо Михајлов. Настанот се случил на 18 мај 1925 година во п ...

                                               

Народноослободителна борба во Пиринска Македонија

Ова е статија за Народноослободителна борба во Пиринска Македонија. За Народноослободителна борба на македонскиот народ во сите три дела на Македонија, видете Македонија во Втората светска војна. Народноослободителната борбa на Пиринска Македониј ...

                                               

Независна македонска организација Илинден

За други значења на поимот Илинден видете ја појаснителната страница Независната македонска организација "Илинден" е создадена за борба против денационализацијата и асимилацијата од страна на бугарската држава врз граѓаните, кои по етничко потекл ...

                                               

Серски Санџак

Серски Санџак - санџак на Солунскиот вилает се седиште во градот Сер, Егејска Македонија, иако половина од него бил во Пиринска Македонија. Сер потпаднал под власта на Османлиите ма 19 септември 1383 г. и првично бил вакуф на Евренос-бег, кој дов ...

                                               

Сојуз на борците за обединување на Македонија

Сојуз на борците за обединување на Македонија) - илегална организација создадена во Пиринска Македонија за борба за обединување на македонскиот народ во една сопствена држава.

                                               

Чентовци

"Чентовец" или "Чентовци" претставува поим за приврзаник или приврзаници на идеалите на првиот претседател на Президиумот на АСНОМ, Методија Андонов, неговата личност и дело. Една од поистакнатите организации кои го подржувале Андонов била ВМРО-С ...

                                               

Антанија

Антанија претставува доцноантички град во Македонија, кој се наоѓал на 32 km источноод Хераклеја, во јужно Мариово, на Црна Река. Тоа е всушност голем кастел, во кој во неговото јужно подножје се оформила урбана населба. Овој кастел имал обѕидие ...

                                               

Астибо

Според картата Појтингерова табла од крајот на IV век), прва станица на античкиот пат Стоби – Пауталија – Сердика е населбата Астибо сместена до самата река која го носела истото име. Астибо бил урбана градска населба која егзистирала во раноримс ...

                                               

Баргала

Античкиот град Баргала се наоѓа на 12 километри североисточно од Штип, во близината на Горни Козјак, крај Козјачка Река во подножјето на планината Плачковица. Наоѓалиштето, до кое води асфалтен пат, може да се посети и во вечерните часови, бидејќ ...

                                               

Висока (археолошко наоѓалиште)

Археолошкото наоѓалиште Висока се наоѓа на границата меѓу Пелагонија и Мариово, во близина на селото Бонче, на надморска височина од 1.521 метар. Наоѓалиштето лежи на стратегиско место, бидејќи на едната страна гледа кон половина од Пелагонија, н ...

                                               

Лихнид

Лихнид на Охридското Езеро се развил во убав град на површина од близу 40 хектари. Ако хеленистичкиот град, што израснал на местото на Самоиловата крепост, се ширел јужно сè до езерскиот брег, во римскиот период тој ќе се шири кон исток, така што ...

                                               

Скупи

Скупи - древен град и археолошко наоѓалиште од римско и доцноантичкото време 5 км северозападно од Скопје, во непосредна близина на с. Злокуќани, лево од утоката на реката Лепенец во реката Вардар во подножјето на Зајчев Рид. Приградските објекти ...

                                               

Стибера

Во Стибера се откриени бројни скулптури што биле поставени во храмот посветен на божицата на судбината, Тихе. Дел од откриените статуи се наоѓаат во музејот во Прилеп, во музеите во Скопје, а еден дел бил изложен пред зградата на македонската вла ...

                                               

Хераклеја Синтика

За останати значења на поимот, видете ја страницата за појаснување. Хераклеја Синтика - древномакедонски град којшто се наоѓа во југозападното подножје на ридот Кожув, крај средниот тек на реката Струма и источно од денешното село Ширбаново во Пе ...

                                               

Илинденци (организација)

За други значења на поимот Илинден видете на појаснителната страница Илинденци била организација формирана од бугарската окупаторска власт од учесници во Илинденското востание од 1903 на територијата на целиот македонски регион. Се залагала за сп ...

                                               

Јоаким Крчовски

Јоаким Крчовски 1750-1820 - првиот македонски просветител, кој со своето дело и свештеничката професија бил народен учител и просветител на Македонците во првата половина на XIX век, време во кое ширењето на христијанскиот морал било единствениот ...

                                               

Македонски црковно - училишни општини

Македонските црковно - училишни општини се формирале уште во почетокот на османлиската власт, а нивната дејност може да се следи од почетокот на XIX век. Нивна задача била да се грижат за црковно-училишниот живот. По основањето, црковно - училишн ...

                                               

Кирил Пејчиновиќ

За други значења видете на појаснителната страница Кирил Пејчиновиќ - Тетоец - македонски просветителски автор кој сите свои дела ги напишал на народен јазик и заедно со Јоаким Крчовски ја претставуваат првата генерација писатели на современата м ...

                                               

Романтизам во докажувањето на македонската инивидуалност

Романтизмот во докажувањето на македонската инивидуалност е тесно поврзан со развојот на македонската национална мисла и конституирањето на македонската нација. При своето национално конституирање, Македонците наишле на странските пропаганди, кои ...

                                               

Спор за обликот на македонскиот литературен јазик

Спорот за обликот на македонскиот литературен јазик се појавил во втората половина на XIX век по развојот школството, просветата и народната култура во Македонија. Се поставило прашањето за македонскиот литературен јазик и се појавиле две гледишт ...

                                               

Унија како средство за обнова на Охридската архиепископија

Унијата со Римокатоличката црква како средство за обнова на Охридската архиепископија била користена од страна на 6 македонски општини предводени од македонското граѓанство за да дојде до решавање на македонското црковно прашање.

                                               

Крал Марко

Крале Марко - последниот крал што владеел со поголемиот дел од Македонија пред повеќевековната власт на турските султани. Истовремено, тој е најпознатиот јунак на епското народно творештво, не само кај Македонците, туку и пошироко на Балканот. Кр ...

                                               

Албанска национална армија

Албанска национална армија или скратено АНА - албанска терористичка организација, која има цел да се отствари идејата за таканаречената "Голема Албанија". Според руски извори, под маска на герилската борба, АНА се бави со криумчарење, трговија со ...

                                               

Аце Стојановски

Аце Стојановски е жртва на албанскиот тероризам. На 10 ноември 2002 година отворајќи ја влезната врата од куќата на неговиот брат во скопското село Арачиново експлодирала монтирана мина на внатрешната страна од вратата, при што на лице место заги ...

                                               

Ванчо Јосифовски

Ванчо Јосифовски е жртва на албанскиот тероризам. На 19 октомври 2002 година додека играше кошарка со своите пријатели во Тетово, беше убиен осумнаесетгодишниот матурант Ванчо Јосифовски. Овој настан длабоко ја вознемири јавноста. По тој повод Ср ...

                                               

Воен конфликт во Македонија, 2001

Воениот конфликт во Република Македонија од 2001 траeл од јануари до ноември 2001 година. Конфликтот започнал кога албанската паравоена формација Ослободителна Народна Армија, ги нападнала безбедносните сили на Македонија. Конфликтот продолжил во ...

                                               

Вооружен напад кај Гошинце (2015)

Вооружениот напад кај Гошинце се случил на 21 април 2015 година, за време на политичката криза во државата, кога вооружена група од околу 40-тина лица, преставени како припадници на албанската сепаратистичка организација Ослободителна народна арм ...

                                               

Вооружена престрелка во Куманово (2015)

Вооружена престрелка во Куманово - полициска акција за разбивање на вооружена терористичка група, која траела на 9 и на 10 мај 2015 година во Куманово. Полициската акција се одвивала во кумановската населба "Диво насеље", дел од градската месна з ...

                                               

Заседа Лисец (2001)

Заседа Лисец - една од најжестоките пешадиски битки во воената 2001-ва. Ова е единствен случај во кој припадниците на безбедносните сили влегоа во заседа и останаа живи. Заседата се случи на 22 мај 2001 година во околу 19:45 часот на патот за тет ...

                                               

Заседа Требош (2001)

Заседа Требош - последен смртоносен настан во војната 2001 година. Заседата се случи на 11 ноември 2001 година во 19 часот во атарот на тетовското село Требош, каде што загинуваат тројца припадици на Лавовите Тројцата убиени со останатите припадн ...

                                               

Косовски заштитен корпус

Косовски заштитен корпус или скратено КЗК - наследничка организација на терористичката ОВК во Косово. Единицата била формирана од КФОР во 1999 година. КЗК имаше околу 5.000 припадници. Според замислата на западот, КЗК требало да помогне во демини ...

                                               

Масакр кај Вејце

Масакр кај Вејце - најкрвав и најбрутален масакр во поновата историја на Македонија. Масакрот се случи на 28 април 2001 година во 17:45 часот откако од заседа и ѕверски беа убиени, а потоа масакрирани и живи запалени осуммина специјалци и полицај ...

                                               

Масакр кај Карпалак

Масакр кај Карпалак - најброен масакр врз војници во воениот конфликт во 2001 година. На 8 август 2001 година 10 резервисти беа убиени, а тројца ранети кога конвој од хермелин, два автобуса, камион и комбе од Прилепската касарна одел кон Тетово. ...

                                               

Масакр кај Љуботенски Бачила

Масакрот кај Љуботенски Бачила се случи на 10 август 2001 година во 8:00 часот наутро откако воениот камион на АРМ нагази на две противтенковски мини кај месноста Љуботенски Бачила, при што загинуваат осум припадници на резервниот состав на АРМ. ...

                                               

Ослободителна војска на Косово

Ослободителна војска на Косово или скратено ОВК - албанска терористичка организација на Косово која со нападни врз државните органи и цивили се бореше за независност на Косово и Метохија од Србија и СР Југославија. ОВК односно УЧК се бореше исто ...

                                               

Ослободителна народна армија

Ослободителната Народна Армија, исто така позната и како македонска УЧК, претставувала сепаратистичка, терористичка организација која во текот на 2001 година започнала вооружен конфликт на територијата на Македонија. Според некои извори, таа била ...

                                               

Убиства кај Смилковци

На 12 април 2012, е извршено убиство на петмина лица со огнено оружје кај езерото во атарот на селото Смилковци, близу Скопје. Убиените се четири момчиња на возраст од 18 до 21 година од населбата Радишани: Филип Славковски, Александар Наќевски, ...

                                               

Странски пропаганди во Македонија

Тешка и комплицирана ситуација во Отоманското Царство овозможила продор и вкоренување на повеќе странски пропаганди на територијата на Македонија, кои дополнитело го попречувале национално-конститутивниот процес на Македонците. Во Македонија акти ...

                                               

Лазаристи

Оваа статија е за религиозно движење. За македонското преродбеничко движење видете лозарско движење. Лазаристите во Македонија биле членови на Лазаристичката мисија, основана во Истанбул во 1776 г. со цел да се пропагира католичката вера меѓу пра ...