Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 91
                                               

Градиште (Беловиште)

Градиште - археолошко наоѓалиште т.е. утврдена населба од доцноантичкото време во тетовското село Беловиште. На северозападниот раб на селото се издига висок рид со стрмни падини што доминира над околниот терен. На врвот има остатоци од тврдина с ...

                                               

Градиште (Бороец)

Бигор - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Бороец. Претставува некропола од доцниот среден век. Се наоѓа на 3 км северно од селото, на околу 500 м од левата страна на патот Струга-Дебар, каде што се среќаваат камени плочи од гробн ...

                                               

Градиште (Бразда)

Градиште - утврдена населба од железното, раноантичкото, римското и доцноантичкото време во Бразда, Општина Чучер-Сандево, Скопско. Се наоѓа на високиот рид што се издига 70 метри над околината, ограден од двете страни со Бањанска Река. На врвот ...

                                               

Градиште (Будинарци)

Градиште - градиште од римско време. На еден километар западно од селото се наоѓа висок рид, од три страни опкружен со коритото на Брегалница, на чие зарамнето плато се гледаат остатоци од добро утврдена населба, со бедем кој опкружувал простор о ...

                                               

Градиште (Герман)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Герман. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На 1 км североисточно од наоѓалиштето Црквиште, југоисточно од Станишков Дол, на зарамнето плато од 50 × 50 м има многу градежен ...

                                               

Градиште (Говрлево)

Градиште - археолошко наоѓалиште во скопското село Говрлево. Наоѓалиштето претставува утврдена населба и базилика од римско време доцна антика и старохристијанско време. На околу 600 м северно од селото се наоѓа мало ритче со зарамнето плато на в ...

                                               

Градиште (Градец, Гостиварско)

Градиште - археолошко наоѓалиште во гостиварското село Градец, Општина Врапчиште. Претставува градиште од римското време и средниот век. Се наоѓа на западната периферија на селото, каде што се издига висок рид кој од западната страна со долот Сув ...

                                               

Градиште (Граиште)

Градиште - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Граиште. Претставува градиште од раноантичко и доцноантичко време. Се наоѓа на висок конусен рид со зарамнето плато, опкружено од три страни со речни долини. Оградено е со три појаси од одб ...

                                               

Градиште (Делчево)

Градиште - археолошко наоѓалиште во околината на Делчево. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика Во непосредната близина на наоѓалиштето Долно Градиште, односно на околу 2 км јужно од градот, на простор од 150 × 50 м има големи грамади ...

                                               

Градиште (Длабочица)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Длабочица. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На 300 м јужно од куќата на С. Петков, на доминантен рид со зарамнето плато и стрмни страни, од северната страна, преку мал пр ...

                                               

Градиште (Долно Ѓуѓанци)

Градиште - утврдување од доцноантичкото време кај селото Долно Ѓуѓанци, Светиниколско. Непосредно до јужниот крај на селото се издига висок рид опкружен со стрмни падини од сите страни. На половината од неговата височина има полукружна тераса, со ...

                                               

Градиште (Драгоево)

Градиште - археолошко наоѓалиште во штипското село Драгоево. Наоѓалиштето претставува утврдување од доцноантичко време. На 3.5 км јужно од селото, на еден од ридовите на планината Серта има остатоци од темели на бедем од помало утврдување, масивн ...

                                               

Градиште (Дулица)

Градиште - археолошко наоѓалиште во околината на местото Дулица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика На 500 м западно од езерото Калиманци се издига висок рид со доминантна местоположба. На зарамнетиот ...

                                               

Градиште (Дурачка Река)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Дурачка Река. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. Спроти Голомудово маало се наоѓа ритче со зарамнето плато, што доминира над Дурачка Река. По површината на градиштето се ср ...

                                               

Градиште (Киселица)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Киселица. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. Над Киселичка Река, на висок рид кој со преслап е сврзан со планинскиот венец, на зарамнето плато се среќаваат фрагменти од кер ...

                                               

Градиште (Косевица)

Градиште - археолошко наоѓалиште во околината на местото Косевица кај градот Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика Над Паровско маало, на висок рид со доминантна положба и зарамнето плато со димензии од 120 × 80 м ...

                                               

Градиште (Кошино)

Градиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кошино. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека југозападно од селот ...

                                               

Градиште (Кривогаштани)

Градиште - археолошко наоѓалиште во прилепското село Кривогаштани. Наоѓалиштето поради неистраженоста не е датирано и е од непознат тип. Во 1951-1957 македонскиот антрополог Јован Ф. Трифуноски при своите истражувања забележал дека се наоѓа во не ...

                                               

Градиште (Љубаништа)

Градиште - Вилиците - археолошко наоѓалиште во охридското село Љубаништа. Наоѓалиштето претставува утврдена населбаи од хеленистичко време. Во непосредната близина на македонско-албанската граница, на околу 3 км јужно од селото и 1 км од караулат ...

                                               

Градиште (Мала Црцорија)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Мала Црцорија. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На висок рид над селото се наоѓаат урнатини од градиште што зафаќа простор од 30 × 40 м. По површината на градиштето се ср ...

                                               

Градиште (Мачево)

Градиште - градиште од доцноантичкото време. На оддалеченост од околу 7 километри од селото, на левиот брег на Каменица се издига висок рид со доминантна положба. На простор од 300 × 200 метри се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси и ...

                                               

Градиште (Милутинце)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Милутинце. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На високо брдо што се издига над селото, покрај патот Скупи - Пауталија, на самото зарамнето плато се гледаат остатоци од беде ...

                                               

Градиште (Мождивњак)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Мождивњак. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. Јужно од селото, на мало ритче со зарамнет врв, обраснато со багреми кое има доминантна местоположба над котлината, се среќава ...

                                               

Градиште (Моштица)

Градиште - археолошко наоѓалиште кај местото Моштица во општина Македонска Каменица. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На левиот брег на Каменица, до утоката на долот Моштеница во реката, на зарамнето плато од 100 × 100 м се глед ...

                                               

Градиште (Неготино)

Градиште - археолошко наоѓалиште во градот Неготино. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од хеленистичкото, римското време и доцноантичкото време. Се наоѓа на 2 километри северно од градот, на тераса што се издига покрај левот брег на Варда ...

                                               

Градиште (Нерав)

Градиште или Чука - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Нерав. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичкото време. На две ниски ритчиња со преслап помеѓу нив, се гледаат остатоци од бедем граден од кршен камен и варов малтер, ши ...

                                               

Градиште (Нивичани)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кочанското село Нивичани. Наоѓалиштето претставува населба од градиште од доцноантичкото време. На северниот раб на селото, на висок рид со доминантна местоположба, на простор од 100 × 70 м се гледаат остатоци ...

                                               

Градиште (Ораовица)

Градиште - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Ораовица. Наоѓалиштето претставува градиште од римско време. На 1.5 км од селото се гледаат темели од ѕидови и фрагменти од керамички садови и питоси.

                                               

Градиште (Орах)

Градиште - археолошко наоѓалиште крај кумановското село Орах. Наоѓалиштето претставува градиште од римското време. Западно од маалото Сулевац се издига висок рид со зарамнето плато што има доминантна местоположба. На висорамнинката со површина 30 ...

                                               

Градиште (Пехчево)

Градиште - градиште од доцноантичко време. На околу 7 километри од градот Пехчво, на десниот брег на Брегалница, на висок рид со доминантна положба се гледаат ѕидови од одбранбен бедем на тврдина. Бедемот оградува простор од околу 200 × 150 метри ...

                                               

Градиште (Подареш)

Градиште - археолошко наоѓалиште во радовишкото село Подареш. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од среден век. На 3 км северозападно од селото, на левиот брег на Ступничка Река, на висок рид што доминира над околината се наоѓаат остатоци ...

                                               

Градиште (Пчиња)

Градиште - археолошко наоѓалиште во кумановското село Пчиња. Наоѓалиштето претставува градиште од доцна антика. На 2.5 км северно од селото, на висок рид со зарамнето плато, кое зафаќа површина од 250 × 100 м, се гледаат остатоци од фортификација ...

                                               

Градиште (Разловци)

Градиште - археолошко наоѓалиште во околината на село Разловци. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичкото време. На 2 км западно од селото, во пределот Конарник, на висок рид со зарамнет простор од 100х90 м се зачувани темели од утврдув ...

                                               

Градиште (Руљак)

Градиште - археолошко наоѓалиште во штипското село Руљак. Наоѓалиштето претставува средновековна црква. На една мала рамнина што се наоѓа на 1.5 км западно од селото, на левата страна на Руљачка Река се забележуваат темели од ѕидови ѕидани од крш ...

                                               

Градиште (Русиново)

Градиште - градиште од доцноантичкото време. На 3 километри источно од Џами Тепе, на висок рид се наоѓаат остатоци од утврдена населба. На зарамнетото плато со површина од 150 × 120 метри, по рабовите се гледаат остатоци од бедемот, а во внатрешн ...

                                               

Градиште (Слатино)

Градиште - археолошко наоѓалиште во селото Слатино во областа Дебрца претставува утврдена населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1.5 км источно од селото, со мала девијација кон север. Претставува доминантен рид со надморска височина од ...

                                               

Градиште (Строиманци)

Градиште - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Строиманци. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од доцна антика. На северниот крај на селото, на висок рид што доминира над околината се гледаат остатоци од мала утврдена населба. Нај ...

                                               

Градиште (Тработивиште)

Градиште - археолошко наоѓалиште во околината на село Тработивиште. Наоѓалиштето претставува градиште од римското време. На североисточниот крај на селото се издига височинка со елипсовидно зараменето плато со димензии 150х150 м, издолжено во пра ...

                                               

Градиште (Трстеник)

Градиште - археолошко наоѓалиште во светиниколското село Трстеник. Наоѓалиштето претставува утврдена населба од доцна антика и среден век. На 3 км западно од селото и околу 1.5 км јужно од манастирот Ѓуриште се наоѓаат остатоци од населба која до ...

                                               

Градиште (Шопско Рударе)

Градиште - градиште од доцноантичкото време кај кратовското село Шопско Рударе. Јужно од месноста Царева Чешма се издига висок рид со доминантна местоположба, на чиј врв има зарамнет простор со димензии од 150 × 100 м ограден со масивен бедем ѕид ...

                                               

Градиште I (Двориште)

Градиште I - градиште од доцноантичкото време. На 2 километри северно од селското училиште, на врвот на ридот се гледаат темели од бедемот кој оградувал простор од 250 × 200 метри. Бедемот е ѕидан од камен и варов малтер. Во внатрешноста на гради ...

                                               

Градиште I (Нерав)

Градиште I - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Нерав. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичкото време. Западно од месноста Остри Чуки, на висок рид со зарамнето плато што зафаќа површина од 300 x 200 м се среќаваат делови о ...

                                               

Градиште I (Ратево)

Градиште I - градиште и некропола од доцноантичкото време. На источната периферија на селото, на висок рид кој има доминантна положба над целата околина, на зарамнетото плато се гледаат темели од бедем. По целиот простор се среќаваат множество па ...

                                               

Градиште II (Двориште)

Градиште II - градиште од доцноантичкото време. На 8 километри југоисточно од месноста Црногорец се издига висок рид на чие зарамнето плато се гледаат делови од одбранбен бедем кој оградува простор од 12 × 80 метри. Во внатрешноста на градиштето ...

                                               

Градиште II (Нерав)

Градиште II - археолошко наоѓалиште во кривопаланечкото село Нерав. Наоѓалиштето претставува градиште од доцноантичкото време. Крај патот што води за Трговиште, над клисурата на Неравска Река, на зарамнет врв во непосредната близина на наоѓалиште ...

                                               

Градиште II (Ратево)

Градиште II - градиште од доцноантичкото време и старохристијанска црква. Во пределот на Сливница, помеѓу селата Ратево и Двориште, на една мала ниска чука се зачувани остатоци од помало утврдување. Бедемот, од кој се зачувани само темелите, огра ...

                                               

Градска Корија (Радовиш)

Градска Корија - археолошко наоѓалиште во градот Радовиш. Наоѓалиштето претставува тумул од железно време. На 4 км северозападно од Радовиш се наоѓа тумул со пречник во основата од 8 м и височина од 2.5 м, опкружен со кршен камен.

                                               

Градско паркче (Струмица)

Градско паркче - археолошко наоѓалиште во Струмица, Општина Струмица. Претставува некропола од доцноантичко време. Во центарот на градот, во 1960 година, при копањето на темелите за старата пошта, сега стоковна куќа "Герас Цунев", е откриена голе ...

                                               

Граишта (Љубојно)

Граишта - археолошко наоѓалиште во преспанското село Љубојно. Претставува некропола од римско време. Се наоѓа на 1 км од селото, покрај патот за селото Брајчино, каде при обработувањето на земјата мештаните раскопале повеќе гробови во кои биле на ...

                                               

Граишта (Мало Илино)

Граишта - археолошко наоѓалиште во демирхисарското село Мало Илино. Претставува топилница од доцноантичко време. Се наоѓа во нива на ликален селанец, што се наоѓа 3 км југозападно од селото, каде се среќаваат остатоци од топена железна руда. Откр ...