Топ-100
Back

ⓘ Закони ..
                                               

Закон за голем Хамбург

Историјата на Хамбург Закон за голем Хамбург германски: Groß-Hamburg-Gesetz - закон донесен од владата на Нацистичка Германија на 26 јануари 1937 година, кој предвидувал размена на територии помеѓу Хамбург и Слободната Држава Прусија. Стапил во сила на 1 април 1937 година. 1 Неговиот полн назив на германски бил "Закон за голем Хамбург и други територијални промени" Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen.

                                     

ⓘ Закони

  • Њутновите закони на движењето или Њутнови закони на динамиката се три физички закони кои укажуваат на односот меѓу силите кои дејствуваат на дадено физичко
  • Менделовите закони научно опишуваат како наследните белези се предаваат од родителските организми на нивното потомство. Овие закони лежат во основата
  • Кеплерови закони Прв Кеплеров закон закон за орбитите Секоја планета се движи по елипса на која во еден од фокусите се наоѓа Сонцето Втор Кеплеров
  • За други Киријазов закони видете Кирхофови закони - појаснување Кирхофовите закони за струјното коло се два закони кои се засноваат на запазувањето
  • феномен секогаш се случува ако се присутни одредени услови. Физичките закони се обично заклучоци врз основа на повторени научни експерименти и набљудувања
  • закони сите се именувани според физичарот Густав Кирхоф: Кирхофови закони за струјното коло Кирхофов закон за топлинското зрачење Кирхофови закони за
  • Нирнбершки закони германски: Nürnberger Gesetze - антисемитски закони во Нацистичка Германија. Тие биле претставени на 15 септември 1935 година од страна
  • Џулови закони се два независни закони од кои едниот се однесува на топлината што се создава од електричната струја, а другиот на зависноста на енергијата
  • Во класичната механика, Ојлеровите закони на движење се равенства кој го проширува Њутновиот закон за движење на точка честички до движење на цврсто тело