Топ-100
Back

ⓘ Полемиката е напис во кој се расправа за нечии сфаќања, се оспорува нечија теза, односно со аргументи се побива туѓото мислење. Таа претставува остар судир на д ..
                                     

ⓘ Полемика

Полемиката е напис во кој се расправа за нечии сфаќања, се оспорува нечија теза, односно со аргументи се побива туѓото мислење. Таа претставува остар судир на две мислења. Ставовите се одбрануваат со аргументи, но зависи и од јазичната способност на авторот. Се случува во полемиката да се нападне и личноста, а не само идејата, што не е многу чесен начин на полемизирање. Силата на аргументите во комбинацијата со силата на јазикот се најсилните елементи во полемиката, а успешноста зависи од судот на оние кои ја читаат, слушаат или гледаат, значи од поширокиот аудиториум. Публиката го донесува последниот суд, па затоа треба да се внимава со ниските удари на личноста, зашто тоа е несимпатично и на крајот секогаш осудено.

                                     
  • во облик на ветерна сила и атомски централи. Веќе долго време се одвива полемика во врска со градењето на 80 - километарски железнички тунел кој би ги поврзал
  • и разговори, 2006 За восхитот и за пораката теорија на книжевноста и полемика 2007 Доречувања есеи, 2008 Узда од ѕвезда поезија, 2009 Соавтор е
  • ветената сума. Пахомиј исто така не успеал да се справи и со таковната полемика спроведувана против него од страна на ѓаконот на Еремија II, Никифор, кој
  • јавен базен затоа што била облечена во буркини. Во тоа време во тек била полемика за муслиманската облека. Истото правно било оправдувано со законот кој
  • надворешна повреда. Причините за појавување на стигмите се тема на голема полемика Некои тврдат дека стигмите се чудотворни, а наспротива се луѓе што тврдат
  • последователни способности на умот и нивните начела. Книгата е предвидена и како полемика Кант бил разочаран од лошиот прием на Критика на чистиот разум и тука
  • највлијателно дело е Енесидем Aenesidemus каде авторот преку скептична полемика се обидува да ги побие исказите во Критика на чистиот разум од Имануел
  • со веродостојни аргументи и изворни податоци. Оттука, во науката постои полемика околу датирањето на Евангелието според Марко. Ова евангелие најрано се
  • Одговорот на Деметриј Кидонис до исихистите по неговата екскомуникација од страна на Филотеј се смета за класичен пример на полемика на католик со исихист.