Топ-100
Back

ⓘ Алати ..
                                               

Алат

Алат е помошно средство со кое рачно или машински се обработуваат материјалите. Со алатките полесно, побрзо и попрецизно се работи. Алатките овозможуваат изработка на многу сложени производи. Постојат голем број на алатки за најразлична намена. Алатките може да бидат едноставни, но и многу сложени.

                                               

Бич

Бич или камшик – направа од впреден коноп или кожа, прицврcтен за дршка што служи за бичување, за терање добиток и сл. Оваа алатка луѓето традиционално ја користат за да воспостават контрола над животни или други луѓе со нанесување болка или со застрашување. Во некои активности бичевите се користат без нанесување болка, како средство за застрашување при дресура. Постојат главно два вида камшици, крути кои се дизајнирани за директни удари на пр. ги користат џокеите, или флексибилни кои мора да се замавнат на посебен начин за да бидат ефикасни, но досегот им е поголем. Тие бичеви се комбинац ...

                                               

Вретено (предење)

Вретено – вид алатка на која при рачно предење се намотува преѓата. Предењето со помош на вретено и фурка е најстарата техника на предење која за предење на волна понекаде се задржала до ден-денес.

                                               

Клешта за оголување

Клешта за оголување, бланкирка или клешта за бланкирање – вид на клешта во електротехниката која служи за отстранување на изолацискиот материјал од изолирана спроводна жица, односно оголување на спроводната жица. На овој начин со оголениот дел од спроводникот се овозможува остварување на електричен контакт со друг електричен дел кој може да биде конектор или друга спроводна жица. Карактеристично за бланкирката е што истата е изработена да не го оштетува самиот спроводник, што особено доаѓа до израз кај спроводните жици со мали пресеци. Доколку тенка жица се оголува со несоодветна алатка че ...

                                               

Лемило

Лемило или летком – вид алат кој служи за топење некој лесно топлив метал заради спојување. Лемилата најмногу се користат за инсталации, поправки или производство во ограничени количини. Производството во големи количини користи други методи.

                                               

Наковална (алатка)

‎ ‎ Наковална – железна подлошка на која се коваат метални предмети. Оваа прирачна алатка се состои од тежок масивен блок од метал. Се користи при обработка на предмети со помош на чекан или длето. ‎Наковалните ги користеле занаетчиите од доцниот неолит – ковачи кои обработувале метал, но биле користени и многу порано, првенствено за обработка на камен.‎

                                     

ⓘ Алати

  • ископувањата на градот Акротири не се пронајдени ниту лешови, накит или алати После потресите Акротири наизглед е повторно населен. Нестабилните ѕидови
  • некоја друга уникатна карактеристика. Наспроти ова, во САД моторни возила, алати и други доста употребувани предмети со старост над 25 години може да се
  • регионална кохезија. Ограбени црквите во Младо Нагоричане - одземени пари, алати опрема Дневник. 26 мај 2017. Црква Св. Петка - Младо Нагоричане на
  • јоргани, перници и душеци. Јорганџија рачно ги прави своите производи. Алати кои ги користи при работата се ножици, игла, конец, машина за шиење. Јорганот
  • Велосипедски алати Постојат посебни алати за велосипеди за користење во работилница и или на пат. Многумина велосипедисти носат алати со себе кога возат
  • земјоделските производи. Индустријата во градот произведува метал, машини, алати електрична опрема, хемикалии, текстил и прехранбени производи. Две најголеми
  • применуваат и нови технолошки средства како на пример лак од пластика, алати четки, пердуви со што авторскиот цртеж е зачуван до максимална мерка. Површината
  • опременоста на училиштето со голем број модерни нагледни средства, машини, алати компјутери и оспособениот наставен кадар. Насоки во машинската струка се:
  • култни предмети во овој објект, а ниту пак во околината, само биле откриени алати од камен и коска како секира, две спатули и три шила од коска, според што
Прешлен (предење)
                                               

Прешлен (предење)

Прешлен – прстен или сферичен предмет наместен на долниот дел на вретеното за да ја зголеми и одржува брзина на вртење на истото. Со векови прешлените биле изработувани од многу различни материјали: јантар, рог, коска, корал, стакло, метал и дрво. Често за изработка се користеле и локални материјали како: креда, варовник, песочник, шкрилци и др.

Users also searched:

...
...
...