Топ-100
Back

ⓘ Разум е способноста за свесното придавање смисла на нештата, за воспоставување и верифицирање на факти и за менување или оправдување на вештините, институциите ..
Разум
                                     

ⓘ Разум

Разум е способноста за свесното придавање смисла на нештата, за воспоставување и верифицирање на факти и за менување или оправдување на вештините, институциите и верувањата врз основа на нови или постоечки информации. Разумот е тесно поврзан со такви карактеристични дејства на човекот како филозофија, наука, јазик, математика и уметност и обично се смета за конечна карактеристика на човечката природа. Концептот на разумот понекогаш се нарекува рационалност, а понекогаш дискурзивен разум, што е спротивно на интуитивниот разум.

Разумот или "резонирањето" односно "расудувањето" е поврзано со размислувањето, спознанието и интелектот. Разумот, како и навиката или интуицијата, е еден од начините со кој размислувањето доаѓа од една идеја до друга сродна поврзана идеја. На пример, со негова помош рационалните битија се разбираат меѓусебно во однос на размислувањето за причината и последицата, вистината и лагата, како и тоа што е добро, а што лошо.

                                     
  • Есеј за човековиот разум англиски: An Essay Concerning Humane Understanding е едно од двете најважни дела на Џон Лок второто е Две расправи за владеењето
  • зависат од алгоризмот со математичко знаење. Значи, може да биде здравиот разум дека не се обработува ако барем не се реши на математичка конструкција.
  • Здрав разум во шахот е шаховска книга од ознатиот германски велемајстор и поранешен светски првак 1894 - 1921 Емануел Ласкер. Делото претставува шаховски
  • светоглед, начин да се гледа на нештата види Велтаншаунг како здрав разум види Идеологија во секојдневие и неколку филозофски тенденции види Политичка
  • квалитетот на умот кој опкружува и многу други способности, како капацитетот за разум за планирање, за решавање проблеми, за размислување апстрактно, да се здобиваме
  • 1686 Теодикеја 1710 Монадологија 1714 Нови есеи за човековиот разум 1765 Германскиот филозоф Фридрих Ниче има критички однос кон творештвото
  • се раѓaaт слободни и еднакви по достоинство и правa. Tиe се обдарени со разум и совест и требa да се однесувaaт еден кон друг во дуxот на општочовечкaтa
  • Теологија од грчки θεος, theos, Бог λογος, logos, збор или разум или богословие е дискурс кој ја поврзува религијата, спиритуалност и Бога
  • г., две години по објавувањето на првото издание на Критика на чистиот разум Пролегомените содржат преглед и одбрана на главните заклучоци во Кантовата
  • се раѓaaт слободни и еднакви по достоинство и правa. Tиe се обдарени со разум и совест и требa да се однесувaaт еден кон друг во дуxот на општочовечкaтa

Users also searched:

...
...
...