Топ-100
Back

ⓘ Попреченост ..
                                               

Атаксична церебрална парализа

Атаксична церебрална парализа - тип на церебрална парализа којшто е забележан кај 5-10% од сите случаи на церебрална парализа, што го прави најреткиот тип на церебрална парализа. Атаксичната церебрална прализа е предизвикана од оштетување на структурите во малиот мозок, кое што се разликува од другите две типови на церебрална парализа, односно спастична церебрална парализа и атетоидна церебрална парализа. Функцијата на малиот мозок церебелумот е координирање на мускулните движења и рамнотежа, па поради негово оштетување, пациентите имаат проблеми со координацијата. Кај атаксичната церебрал ...

                                               

Идиот

Идиот е личност со недоволен психички развој. Во повеќето случаи лицето не го владее говорот како средство за општење со луѓето, односно не употребува говор, не го разбира и се смета дека општото ниво на развој кое го постигнал не соодвествува на неговата возраст.

                                               

Млади и попреченост

Во светот, има помеѓу 180 и 220 милиони млади со попреченост. Осумдесет проценти од младите со посебни потреби живеат во земјите во развој и затоа имаат уште помалку пристап до образование, здравствена заштита, работни места и општи права. Инвалидитетот вклучува физички, ментални попречености или ментални болести. Многу млади живеат нормален и стабилен живот, меѓутоа, малдите со попреченост дожиуваат повеќе пречки од оние без нив, поради потенцијални ограничувања, кои што се создадени од физички ограничувања и социјални ограничувања.

                                               

Попреченост

Попреченост или Инвалидност - оштетување кое може да биде когнитивно, развојно, интелектуално, ментално, телесно, сетилно, или комбинирано. Значително влијае врз секојдневните активности и може да биде присутно од раѓање, или да се појави во текот на животот. Попреченост е општ термин што ги опфаќа оштетувањата, ограничувањата на активност и ограничувањата за учество. Оштетување е проблем во функционирањето или во структурата на телото; ограничување на активност е тешкотија со која се соочува поединецот при извршување на задачи или активности; додека ограничувањето на учеството е проблем с ...

                                               

Слепило

Слепило е здравствено нарушување што се рефлектира во делумна или целосна неможност за визуелна перцепција во мерка што не се решава со употреба на вообичаени средства, како што се очилата. Некои извори, исто така, вклучуваат луѓе со намалена способност за вид, бидејќи тие немаат пристап до очила или контактни леќи. Терминот слепост/слепило се користи за целосна или речиси целосна загуба на видот.Оштетувањето на видот може да доведе до проблеми во нормалните секојдневни активности како што се возење, читање, дружење, пешачење и други.Слепило/слепост се јавува како резултат на физиолошки ил ...

                                               

Спастична диплегија

Спастична диплегија - историски позната како Болест на Литл, е форма на церебрална парализа со хипертонија и спазми која се манифестира како постојано "стегање" или "вкочанетост" во мускулите на долните екстремитети, обично од оние на нозете, колковите и карлицата. Првата снимена средба со церебрална парализа од страна на докторот Вилијам Џон Литл е пријавена кај деца кои покажувале знаци на спастична диплегија. На спастичната диплегија му припаѓаат околу 22% од сите дијагнози на церебрална парализа и заедно со спастичната квадриплегија и спастичната триплегија спаѓаат во пошироката класиф ...

                                               

Спастична квадриплегија

Спастична квадриплегија - исто така позната како спастична тетраплегија, е подтип на спастичната церебрална парализа и кај која се зафатени сите четири екстремитети. Во споредба со квадриплегија, спастичната тетраплегија е дефинирана од страна на спазмите на екстремитетите, за разлика од парализа. Се разликува од другите форми на церебрална парализа со презентација на вкочанетост, отсечни движења кои произлегуваат од хипертонија на мускулите.

                                               

Спастична церебрална парализа

Спастична церебрална парализа - тип на церебрална парализа каде спазмите се главно оштетување ко е присутно. Самиот термин ги опфаќа спастична хемиплегија, спастична диплегија, спастична квадриплегија и спастична моноплегија, каде што е зафатен само еден екстремитет или на еден одреден дел од телото. Спастичната церебрална парализа го зафаќа церебралниот кортекс и е најчестиот тип на церебрална парализа. Здружението за церебрална парализа во Европа SCPE проценува дека спастичниот тип на церебрална парализа се јавува дури 90% од сите случаи, додека според конзервативни научни проценки прева ...

                                               

Стрес кај негувател

Синдром на негувател или стрес кај негувател - состојба која е пропратена со исцрпеност, лутина,бес или вина како резултат од постојано, долготрајно грижење за лице кое заради хронична болест е зависно од други. Овој термин се користи од здравствените работници, но не е официјално заведен во Прирачникот за Дијагностика и Статистика за Ментални Нарушувања. Во Америка околу 66 милиони луѓе се грижат за други зависни од нив кои се болни, стари и/или инвалидизирани,во просек по 39.2 часа неделно. Над 13 милиони се грижат воедно и за сопствените деца.Овој синдром е акутен доколку негуваниот пое ...

                                               

Церебрална парализа

Церебрална парализа - група на нарушувања на движењата кои се појавуваат во првите години од животот, со варијабилни знаци и симптоми. Чести симптоми се лоша координација, вкочанети мускули, слабост на мускулите и тремор, но исто така може да постојат сензорни проблеми, проблеми со видот, слушање, голтање и зборување. Често бебињата со церебрална парализа не можат да седат, лазат или да одат како децата на нивна возраст. Други симптоми може да бидат конвулзии и когнитивни проблеми, кои се јавуваат кај една третина од луѓето со церебрална парализа. Иако симптомите се согледуваат најчесто по ...

                                     

ⓘ Попреченост

 • Попреченост или Инвалидност - оштетување кое може да биде когнитивно, развојно, интелектуално, ментално, телесно, сетилно, или комбинирано. Значително
 • Во светот, има помеѓу 180 и 220 милиони млади со попреченост Осумдесет проценти од младите со посебни потреби живеат во земјите во развој и затоа имаат
 • со попреченост - меѓународен договор за човекови права на Обединетите Нации наменет за заштита на правата и достоинството на лицата со попреченост Од
 • таа се смета за пионер во образованието на студенти со интелектуална попреченост во Шведска. Торборг Рапе е ќерка на благородниот дворјанин Фредрик Рапе
 • образованието на ученици со интелектуална попреченост Таа ја основала првата институција за лица со интелектуална попреченост во Гетеборг во 1866 година. Институцијата
 • рехабилитација и спречување на попреченост Слоганот на IYDP бил инвалидска количка во секој дом дефиниран како право на лицата со попреченост да учествуваат целосно
 • Таа предизвикува попреченост во 5 360 - 538 милиони и умерена до тешка кај 124 милиони луѓе. Од оние со умерена до тешка попреченост 108 милиони живеат
 • Таа се смета за пионер во образованието на студенти со интелектуална попреченост како и на глуви и неми студенти. Таа го основала Институтот за глуви
 • користи во нивниот избор, лоцирање и нивното користење. Луѓето кои имаат попреченост често имаат тешкотии со самостојното вршење на активностите во дневното
 • невролошка повреда, која може да предизвика смрт или длабока интелектуална попреченост вклучувајќи парализа на рацете, нозете, и дијафрагмата, што доведува
 • да развие програма за специјална настава за децата со интелектуална попреченост Три години подоцна, тие го ревидирале тестот проширувајќи го од единечна
 • земјите Целта бара намалување на нееднаквоста по основ на доход, пол, попреченост раса, народност, потекло, религија или економски статус. Таа има 10

Users also searched:

...
...
...