Топ-100
Back

ⓘ Математички поими ..
                                               

Нееднаквост (математика)

Во математиката, нееднаквост е исказ дека два предмета или израза не се исти, или дека не се со иста вредност. Оваа релација се пишува со прешкртан знак за еднаквост, како x ≠ y. Нееднаквостите не се исто што и неравенствата, кои изразуваат бројчени релации како 3 < 5 3 е помало од 5. Кај линеарно подреденото множество, секоја нееднаквост значи неравенство: ако x ≠ y {\displaystyle x\neq y}, тогаш x < y {\displaystyle x > y {\displaystyle x> y} според законот за трихотомија.

                                               

Теорија

Зборот теорија потекнува од старогрчкиот збор θεωρείν’, што значи да се гледа на нешто’. Според некои извори, зборот често се користел во фрази како да се гледа на театарска сцена, што објаснува зошто некогаш зборот теорија се користи провизионално или не баш вистински. Во математика, поимот теорија се користи неформално во однос одредено математичко знаење. Ова знаење се содржи од аксиоми, дефиниции, теореми и сметачки техники, сите поврзани на одреден начин низ традиција или пракса. Пример е групната теорија. Во тврдите науки, една теорија е модел или рамка за разбирање. Во физика, поимо ...

                                     

ⓘ Математички поими

  • пак негира вистинитоста точноста на одредено тврдење. Строго, пак, математички доказот претставува постапка со помош на која во конечен број чекори
  • број Андреевски, Венцислав П. 2007 3.2.3. Множење Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 56. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • остаток Андреевски, Венцислав П. 2007 3.2.4. Делење Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 57. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • механика Андреевски, Венцислав П. 2007 5.3 Симетрија Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 167. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • П. 2007 5.5.1 Видови триаголници спрема страни Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 178. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • информатика Андреевски, Венцислав П. 2007 5.9 Релации Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 214. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • офф.нет Андреевски, Венцислав П. 2007 гл. 5.8 Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 197. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • функција Андреевски, Венцислав П. 2007 4.9. Функции Прирачник за математички поими и формули. Скопје: Винсент графика. стр. 89. ISBN 978 - 9989 - 2474 - 4 - 6
  • споредба со други математички дисциплини, е релативно млада теорија, линеарната алгебра нуди едноставни и елегантни решенија на математички проблеми за чие

Users also searched:

...
...
...