Топ-100
Back

ⓘ Допуштени вредности, математичко образование. Ист е принципот и кај изрази со други променливи покрај или освен х. Заклучок 1: Треба да се отстранат вредности н ..
                                     

ⓘ Допуштени вредности (математичко образование)

Ист е принципот и кај изрази со други променливи покрај или освен х.

Заклучок 1: Треба да се отстранат вредности на променливата променливите за кои именител би станал 0.

Други примери за допуштени вредности кај изрази со именители 1.

Основен пример 2: За изразот x {\displaystyle {\sqrt {x}}}, не се допуштуваат негативни вредности, т.е. не се допуштуваат х < 0, односно се допуштуваат само ненегативни вредности т.е. позитивни вредности и 0, х ≥ 0.

Заклучок 2: Треба да се отстранат вредности на променливата променливите за кои подкорениот израз би станал негативен.

Други примери за допуштени вредности кај изрази со квадратен корен.

                                     

1. Рестрикција на функција

1 Да се потсетите од логика или од теорија на множеста дека:

  • Зборот "или" = ∪ пресек на две множества = V дисјункција на два изкази.
  • Зборот "и" = ∩ пресек на две множества = Λ конјункција на два изкази, а
                                     

2. Други референции

  • x
  • Област на дефинираност математика
  • Рестрикција на функција математика
  • Функција математичко образование
                                     
  • влезат во машината се вика множеството на допуштени вредности D. Види Допуштени вредности математичко образование Функција може да се опише на 4 начини
  • вредности на една функција Рестрикција на функција математика одредено подмножество од областа на дефиираност на една функција Допуштени вредности

Users also searched:

прости броеви, прости делители,

...
...
...