Топ-100
Back

ⓘ Сигнал, информатика. Сигнал е лимитирана форма на интер-процесна комуникација користена во Unix, Unix-like, и други POSIX-компактибилни ОС-и. Всушност претставу ..
                                     

ⓘ Сигнал (информатика)

Сигнал е лимитирана форма на интер-процесна комуникација користена во Unix, Unix-like, и други POSIX-компактибилни ОС-и. Всушност претставува асинхрона нотификација испратена кон процес со цел да нотифицира дека се има случено дејствие. Кога сигнал е испратен кон процес, операциониот систем го прекинува нормалниот тек на процесот.

                                     

1. Испраќање на сигнали

 • Ctrl-Z испраќа TSTP сигнал SIGTSTP; сигналов го суспендира процесот.
 • Ctrl-\ испраќа QUIT сигнал SIGQUIT; го преќинува процесот.
 • Внесувајки определени комбинации во контролниот терминал на процес кој веќе тече го тера ОС-от да испраќа кон него определени сигнали
 • Ctrl-C испраќа INT сигнал SIGINT; тоа го тера процесот да преќине.
 • kill2 системски повик испраќа специфициран сигнал кон процесот, ако достапите дозволуваат.
                                     

2. Надворешни препратки

 • Signal Handlers by Henning Brauer
 • UNIX and Reliable POSIX Signals by Baris Simsek
 • Another Introduction to Unix Signals Programming
 • Introduction to Unix Signals Programming
                                     
 • функција Z - преобразба Обработка на аналоген сигнал Автоматска контрола Сметачко инженерство Информатика Збивање на податоци Програмирање на податочен
 • присутен во сите области на човековата дејност: техника, кибернетика, информатика итн. Според Б.Шешиќ, информација е испраќање, пренесување и примање на
 • добива сликата. Катодната цевка има задача електричниот сигнал да го претвори во визуелен сигнал видлив зачовечкото око. Елементите на катодната цевка се
 • Паралелен оптички посредник Оптичка комуникација Екоинформатика или зелна информатика Firewire USB Технологијата Thunderbolt Интел. Посетено на 25 ефвруари
 • состојба, и врвот на магацинот. Нормалните конечни автомати бараат само влезен сигнал и моментална состојба: тие немаат магацин за да го искористат. Потисните

Users also searched:

аналоген сигнал, примена на мехатрониката,

...
...
...