Топ-100
Back

ⓘ Законитоста е согласност на сите правни и материјални акти пониски од законот со законот во формална смисла.Закноитоста односно начелото нба законитост на закон ..
                                     

ⓘ Законитост

Законитоста е согласност на сите правни и материјални акти пониски од законот со законот во формална смисла.Закноитоста односно начелото нба законитост на законите во правниот поредок обезбедува сите делови на правниот поредок да бидат во единствена и противречна целина како услов на неговото ефикасно остварување.Пониските елементи на правниот поредок мораат да бидат во согласност со повисоките.Дали ќе постои складно делување или не на правниот поредок зависи од тоа дали се нарушува или не онаа складна вертикална скала на која секој правен акт има свое место.Местото на правниот акт на оваа скала зависи од правната сила на правниот акт.Правната сила на правниот акт е мерка на влијание на еден правен акт, на друг правен акт, мерка која одредува кој е понизсок, а кој повисок правен акт.Правната сила на правните акти доаѓа односно зависи од тоа кој државен орган го донел аактот, односно местото на државниот орган на хиерархијата на државните органи.Поточно местото на државниот орган во нивната хиерархја го одредува и местото на правниот акт во хиерархијата на правните акти.Како што ни е познато на чело на хиерархиската скала на правните акти е уставот, на крајот решението и пресудата како поединечни правни акти.

                                     
 • бидејќи не сочинуваат ни еден отсто. Единствениот исклучок од оваа законитост се среќава во претсончевите гранули што се среќаваат на примитивните метеорити
 • Именуван е според Жан - Баптист Био и Феликс Савар кој ја откриле оваа законитост во 1820 година. Био - Саваровиот закон се користи за пресметувањер на вкупното
 • Ленцов закон - законитост пронајдена од германскиот физичар Хајнрих Ленц во 1834 година. Ја определува насоката на електромоторната сила ЕМС и електричната
 • и 21 од Хан Фејце Според него, дао патот, начинот е природна законитост која се наметнува насекаде и сè што постои мора да ја следи. По аналогија
 • донесат соодветни заклучоци. По математички пат се доаѓа до одредена законитост на нивната природа, карактерот и менувањето на разгледаното обележје на
 • организираат потера по виновниците, а само неколкумина повикуваат на разум и на законитост Набргу, гонителите, предводени од мајорот Тетли го игра Конрој наоѓаат
 • критикувана од страна на Европската Унија, која се сомневала во нејзината законитост и изрази загриженост за нејзината дискриминаторска природа. На 30 ноември
 • чесно е одржана. Нашат влада отсекогаш сериозно се трудела во мир и законитост внимателно да работи, а на Вашата татковина да и донесе среќна иднина
 • берзата, нејзините учесници мора да се придржуваат на следниве принципи: Законитост при тргувањето со хартии од вредност Почитување на правилата на берзата
 • енергија за да се одвои од течната фаза и да влезе во гасовита. По истата законитост повремената молекула од пареа се судира со течната површина и се кондензира
 • иако всушност не е добро определена и знаеме дека не се работи за истата законитост Сепак, можеме да ја определиме површинската гравитација чиј хоризонт