Топ-100
Back

ⓘ Земјоделски организации ..
                                               

Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје

Факултетот за земјоделски науки и храна е факултет посветен на земјоделството и храната во состав на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј". Сместен во источниот дел од градот Скопје, во кампус со другите факултети од биотехничките науки: Кампусот е оддалечен 2 км од Ректоратот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј". Зградата на Факултетот има нето корисна површина од 7.465 м 2, во која се сместени 6 амфитеатри, 26 предавални, 27 вежбални, 28 лаборатории, 143 канцеларии, библиотека и читална со површина од 270 м 2 и студентско бифе со површина од 180 м 2. Факултетот располага со ботаничка гра ...

                                               

Земјоделски факултет - Штип

Земјоделскиот факултет при Универзитетот "Гоце Делчев" – Штип, иако основан на 27 март 2007 година, сепак, има длабока традиција и своја специфична историја, стара повеќе децении. Корените на нашиот Факултет потекнуваат од далечната 1956 год., кога по предлог на Извршниот совет на НР Македонија, под името Институт за памук е основана првата научноистражувачка установа од ваков тип. Во 1961 година на овој Институт му е признаен статутот на научна установа. Во 1999 година Владата на Република Македонија донесува Одлука за формирање на Јавна научна установа Институт за јужни земјоделски култу ...

                                     

ⓘ Земјоделски организации

  • факултет се дели на два самостојни факултета: Земјоделски и Шумарски, како одделни работни организации Ова осамостојување доаѓа како резултат на достигнатиот
  • донесува Одлука за формирање на Јавна научна установа Институт за јужни земјоделски култури - Струмица, членка на Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје
  • граѓани кое ја обединува работата на сите фармери кои се членови на земјоделски здруженија во Република Македонија. Организацијата има за цел да ги заштитува
  • земјоделство продолжува да се развива од страна на разни органски земјоделски организации денес. Се потпира на вештачки ѓубрива од органско потекло како
  • Јустинијан I Педагошки факултет Св. Климент Охридски Факултет за земјоделски науки и храна Шумарски факултет Факултет за ветеринарна медицина Факултет
  • март 1879 - 14 јуни 1923 - политичар од Бугарија и водич на Бугарскиот земјоделски народен сојуз БЗНС Тој бил премиер на Бугарија во периодот од 1919
  • личности, владини и невладини организации и здруженија на граѓани, на правни лица, како и на други органи и организации за особени заслуги во политичкиот
  • субвенционирање исто така наречено и земјоделски поттик - владин поттик што им се исплаќа на агробизнисите, земјоделските организации и фармите за да ги надополнат
  • администрација и управата формиран мај 2008 година, околу 5.000 членови Земјоделски синдикат Самостоен синдикат на вработените во локалната самоуправа Синдикат
  • Наградата АВНОЈ, кој се состоел од неколку посебни комисии - за уметност, земјоделски технички, биолошки и медицински науки и др. Имињата на добитниците на

Users also searched:

...
...
...