Топ-100
Back

ⓘ Еколошки договори ..
                                               

Рамсарска конвенција

Рамсарска конвенција - меѓународен договор за заштита и одржливо користење на водните живеалишта со цел да се спречи нивното уништување и да се нагласи нивната еколошка стопанска, културна, научна и рекреативна вредност. Наречена е по градот Рамсар во Иран, каде е потпишана во 1971 г. Македонија има две рамсарски места: Преспанското и Дојранското Езеро. Во 1994 г. е основан и Македонскиот рамсарски комитет.

                                     

ⓘ Еколошки договори

  • Меѓународниот сојуз за заштита на природата МСЗП Соработува со разни еколошки организации за подобар успех во делувањето. Светски ден на мочуриштата
  • заеднички интерес на човештвото и заедничкото наследство. Меѓународни еколошки договори се генерално мултилатерални или понекогаш билатерални спогодби наречени
  • јазик, сметководсвтени стандарди, работнички стандарди, животни стандарди, еколошки стандарди, стандарди за животната средина, локална култура, корпоративната
  • современите обичаи, една градба треба да биде конструирана на начин кој е еколошки во однос на прозводство на нејзините материјали, нејзинотот влијание врз
  • вклучување на научни установи во решавање на локалните производствени и еколошки проблеми резултира во создавање на седум регионални научни центри при Академијата
  • конфликти и резолуција, следење, подготвеност и помош во случај на економски и еколошки закани, како и целосно почитување на човековите права и основните слободи
  • Луксембург. Настанала во 1957 г. кога овие шест земји ги ратификувале Римските договори а престанала да постои во 1967 г. кога се обединила со Европската заедница
  • аспекти од Унијата постоеле и пред оваа година преку низа на претходни договори кои датираат од 1951 г. Активностите на ЕУ ги покриваат сите области на
  • модни творци и ја добила наградата за нејзиниот стил со чист дизајн на еколошки материјали и одлична изработка. По една година таа била во Њујорк за првпат

Users also searched:

...
...
...