Топ-100
Back

ⓘ Сметачка техника ..
                                               

Податочно рударење

Податочно рударење е релативно млада интердисциплина во полето на компјутерските науки и претставува процес на откривање на шаблони во големи податочни множества со помош на методи кои спаѓаат во неколку други науки како вештачка интелигенција, машинско учење, статистика и системи за податочни бази. Целта на податочното рударење е да се извлечат знаења од податочно множество во форма читлива за човекот со помош на активности како што се: управување со податоци и податочни бази, процесирање на податоци, моделирање и заклучување, метрики за податоци од интерес, анализа на комплексност, пост- ...

                                     

ⓘ Сметачка техника

 • за телекомуникации 4 - ти степен: електромеханичар за автоматика и сметачка техника Занимањата од 3 - ти степен после неколку годишно егзистирање се менуваат
 • електроничар - четиригодишно образование Електротехничар за автоматика и сметачка техника - четиригодишно образование Електромеханичар - тригодишно образование
 • разни образовни програми а децата се стимулираат да ја совладаат оваа сметачка техника преку национални натпревари. Fernandes, Luis 2013 The Abacus: A
 • заменува со модел на голем број на одделени и поврзани сметачи. Поимот сметачка мрежа означува множество на автономни сметачи поврзани со посредство на
 • корисници. Техниката на страничење е техника со користење на блокови со фиксна големина. Постои и друга техника која користи блокови со променлива големина
 • киберсигурност, е загрижен дека САД има тежок недостиг од специјалисти за сметачка безбедност, проценувајќи дека постојат само околу 1.000 квалификувани луѓе
 • сите засновани на математички равенки, со цел да се претстават слики и сметачка графика. Векторски графички формати се комплементарни со растерската графика
 • киселини. Самиот процес на анализа и интерпретација на податоците се нарекува сметачка биологија. Важни поддисциплини во рамките на биоинформатиката и сметачката
 • Споредба на апликации за машинско преведување Вештачка интелигенција Сметачка лингвистика Универзален мрежен јазик Сметачки потпомогнато преведување
 • слика на промените што настанеле при развојот на другите јазици. Основната техника на споредбената лингвистика е споредувањето на фонолошките, морфолошките
 • поврзана со акустична фонетика, која што бара одредена колиЧина на научна техника Тоа се однесува главно со мерење и снимање на механизмот на говорот во

Users also searched:

...