Топ-100
Back

ⓘ Сметачки јазици ..
                                     

ⓘ Сметачки јазици

  • Програмски јазик е формален јазик за презентација нотација на сметачки програми. Со негова помош, преку разбирлив текст за човекот, се даваат команди
  • тоа е поради потребата да се расчленува изворниот код на сметачки јазици Програмските јазици се засновани на контекстно слободните граматики затоа што
  • Сметачки програм исто така програмска опрема, или само една програм или прилог, апликација е низа од инструкции напишани за вршење на определени задачи
  • изучува теориските основи на информацијата и сметањето и нивната примена во сметачки системи било да се апстрактни или не Зборот информатика за првпат
  • compiler е сметачки програм или множество програми кои го преведуваат текстот напишан во т.н. сметачки јазик изворен јазик во друг сметачки јазик - целниот
  • Сметачки потпомогнато преведување и Преведувачка меморија Контролирани природни јазици Историја на машинско преведување Технологија на човечки јазици
  • работат во рамките на клиент - опслужувач архитектура, опслужувачите се сметачки програми кои работат да им служат на барањата на другите програми, на клиенти
  • количеството во опсегот од 0 до 255. Денес, голем број на сметачки системи и програмски јазици работат и со четврт атрибут, така нареченото алфа - количество
  • основите, а шеснаесетеречните барале приказ на повеќе цифри. Сите современи сметачки подлоги користат 16 - 32 - или 64 - битни зборови, кои потоа се делат на осумбитни