Топ-100
Back

ⓘ Научни бази на податоци ..
                                               

ДАФИФ

ДАФИФ - сеопфатна база на податоци за најнови воздухопловни податоци, вклучувајќи аеродроми, воздушни патишта, воздушни простори, податоци за навигација и други факти важни за летање во целиот свет, раководена од страна на Националната агенција за геопросторна-интелигенција. На македонски јазик скратено се нарекува ДДИВЛ или во превод "Дигитална податотека за информации за воздухопловни летови".

                                     

ⓘ Научни бази на податоци

 • реферативни списанија и бази на податоци покрива неколку илјади научни списанија. Некои од најпознатите реферативни списанија на ISI се: Science Citation
 • научни списанија и некои донаторски агенции, бараат од научниците да ги поднесат структурите добиени од нивните истражувања на PDB. Многу други бази на
 • вселенски податоци CCSDS формиран во 1982 година. Терминот курација на податоци понекогаш се користи во контекст на биолошки бази на податоци каде што
 • првичните извори или реферативни бази на податоци Нивната задача е да служат како водич низ литературата. Во вторичните извори на информации обично се пренесуваат
 • милиони хемиски реакции и супстанции од оригинални научни публикации. Електронската база на податоци била формирана користејки го Бајлштајновиот прирачник
 • растенија. Мрежата ја одржува Единицата за управување со бази GRIN DBMU Целиот проект е под надзор на Националната лабораторија за гермоплазмени ресурси
 • со мошне обемна стручна литература, извештаи, напатствија и бази на податоци за заштита на природата и одржливиот развој. Секоја година организацијата
 • социјалната политика и други сродни научни дисциплини. Списанието е апстрактирано и индексирано во 24 бази на податоци од кои најзначајни се: EBSCO, ScienceOpen
 • базата на податоци која пак, претставува дел од Web of Knowledge збир од повеќе бази на податоци Со пребарување низ оваа база на податоци може да
 • професор. Извршувала бројни научни и општествени работи. Во периодот 1997 - 1998 година била потпретседател на Владата на Македонија. Поповска е родена
 • УМас Галерија со слики на Атлас 2МАС: Различни предмети Lowвездите со мала маса и Браун џуџиња во 2МАС 2MASS бази на податоци на сите небесни пораки
 • книги, прирачници и компјутеризирани бази на податоци Овој тип на литература се користи најчесто како извор на информации за помалку детализирани области