Топ-100
Back

ⓘ Општествени установи ..
                                               

Установа

Установа или институција - организации или механизми на општествена структура што го уредуваат однесувањето на две или повеќе личности. Се карактеризира со: општествена цел и трајност, надминувајќи ги поединечните човечки животи и намери, како и со создавање и спроведување на правила за уредување на човечкото однесување. Како структури и механизми на општествениот поредок меѓу луѓето, установите се еден од главните предмети на изучување на општествените науки како социологија, политички науки и економија. Установите се исто така клучна точка во правото.

                                     

ⓘ Општествени установи

 • Установа или институција - организации или механизми на општествена структура што го уредуваат однесувањето на две или повеќе личности. Се карактеризира
 • годините, селото има прераснато во мало гратче и поседува бројни општествени установи Самото село Градско своето име го има земено од античката населба
 • 000 жители, која е културен и индустриски центар со развиени општествени и јавни установи Во посебни случаи и помали населби можат да добијат статус на
 • може да се толкува во полза на неизбежноста на денешните државни и општествени установи нацијата е Идеал кој, во Хегеловиот идеализам, постои над и меѓу
 • цел за обединување на постојните високообразовни и научно - истражувачки установи од југозападниот регион на Македонија, односно Битола, Прилеп и Охрид
 • Универзитетот Веслиан во Охајо е една од првите високошколски установи во Охајо во САД, и се наоѓа на 20 милји северно од Колумбус, главниот град на американската
 • занимава со друштвеното поведение и го толкува општеството и неговите установи во етички вредности наместо како емпириски односи. Низ таа призма, општествената
 • установи - САД Поткласа LE - Поединечни установи - Америка освен САД Поткласа LF - Поединечни установи - Европа Поткласа LG - Поединечни установи
 • Како развиено село и седиште на општина, Ростуше поседува бројни општествени установи Општинска зграда на Маврово и Ростуше Основно училиште Хајан Селмани
 • социологијата, историјата и други општествени науки. Се однесува на група општествени структури, општествените установи и општествените практики кои разменуваат
 • учење. Оттука, се јавува итна потреба да се изградат повеќе образовни установи и да се надградат постојните за да се обезбедат безбедни, сеопфатни и ефективни
 • општество? Врз основа на кои стандарди треба да се проценуваат општествените установи во тоа општество? Кои стандарди за проценување доведуваат до избор и поддржување

Users also searched:

...
...
...