Топ-100
Back

ⓘ Индустриско земјоделство ..
                                               

Безжична сензорна мрежа

Безжичната сензорска мрежа се состои од просторно дистрибуирани автономни сензори за следење на физичките услови на околината, како што се температура, звук, притисок, итн. и кооперативно ги положуваат своите податоци преку мрежата до главната локација. Посовремените мрежи се директно двонасочени, и исто така овозможуваат контрола над активноста на сензорот. Развојот на безжичната сензорска мрежа е инспирирана од воени апликации како што е надзорот на бојното поле, а денес такви мрежи се користат во многу индустриски и потрошувачки апликации, како што се индустриските процеси за следење и ...

                                     

ⓘ Индустриско земјоделство

  • земјиштето со здрава почва и недопрени живеалишта во области за индустриско земјоделство сообраќај изградба на патишта и особено урбани населби. Поформално
  • мултинационалните корпорации кои се занимаваат со интензивно сточарство и индустриско земјоделство за да го зголемат производството. Безбедноста и сигурноста на храната
  • една од најмалите и најмалку развиените земји во светот, се заснова на земјоделство и шумарство, кои обезбедуваат главна егзистенција за повеќе од 60 од
  • пораст - 6 2008 БДП по сектори 2008 - Земјоделство 4, 6 - Индустрија 28, 7 - Услуги 66, 7 Раст на индустриско производство - 3, 9 2008 Невработеност
  • Значаен индустриско - стопански објект во општината бил ТЕЦ Осломеј. Населението воглавно се занимавало со трговија, сточарство и земјоделство На добар
  • Значаен индустриско - стопански објект во општината бил рудникот Тајмиште. Населението воглавно се занимавало со трговија, сточарство и земјоделство На добар
  • од различни стопански гранки, па така има: земјоделство шумарство и рударство со 13  од БНП, индустриско производство со околу 37  и услуги со околу
  • со околу 7 Околу 20 од вкупното производство на јаболко отпаѓа на индустриско јаболко, што на нашата фабрика и овозможува достап до квалитетна суровина
  • пораст - 6 2008 БДП по сектори 2008 - Земјоделство 4, 6 - Индустрија 28, 7 - Услуги 66, 7 Раст на индустриско производство - 3, 9 2008 Невработеност
  • поради ниската откупна цена не е многу застапен. Поради отсуството на индустриско загадување, богатата флора и вегетација како и специфичната местоположба

Users also searched:

...