Топ-100
Back

ⓘ Опае. Во текот на 1413 - 1421 година селото Опае со уште две села е вклучено во мулк, подарок од султанот Мехмед I за неговата ќерка, принцезата Елалди-Хатун, ж ..
Опае
                                     

ⓘ Опае

Во текот на 1413 - 1421 година селото Опае со уште две села е вклучено во мулк, подарок од султанот Мехмед I за неговата ќерка, принцезата Елалди-Хатун, жена на Ахмед-ага. Во пописниот опширен дефтер од 1570 година, селото е дел од Ќустендилскиот санџак, во Кратовската каза нахија Нагоричане и во него се регистрирани 10 муслимански семејства, 23 христијански семејства и 14 неженети, христијани.Вкупниот износ на данокот на селото изнесувал 4797 акчиња.

Во османлиските даночни регистри на немуслиманското население од вилаетот Кратово од 1618 - 1619 година селото е забележано со 16 домаќинства.

Во XIX век селото е дел од Кумановската каза на Отоманското Царство.

                                     

1.1. Демографија Родови

Опае е македонско-албанско село.

Според истражувањата од 1965 година, родови во селото се:

Македонски

 • Зафировци 4 к., Малинови 3 к., Диневи 1 к. и Максимови 1 к. сите наведени родови во селото се староседелски ; Армутови 12 к. доселени се од селото Табановце во турско време; Неделковци 3 к. и Крстевци 3 к. доселени се од селото Слупчане во турско време; Томовски 2 к. доселени се од Куманово во турско време; Таранци 5 к. доселени се од селото Жуинце кај Прешево во турско време; Пироќанци 7 к. доселени се во 1913 година од селото Велика Лука кај Пирот; Доброчани 7 к. доселени се од селото Добрача; Лазеви 2 к. доселени се од селото Слупчане; Петровски 3 к. и Крстевски 1 к. доселени се исто така од селото Слупчане; Ѓурови 3 к. доселени се во 1930 година од селото Лесница во Горна Пчиња; Врањанци 1 к. доселени се од околината на Врање; Бозаџици 3 к. доселени се од селото Ѓерекара во Горна Пчиња; Станковци 1 к. доселени се од Куманово.

Албански

 • Бајрамовски 5 к. доселени се од селото Сушево; Азировски 6 к., Читаклар 3 к., Алитовски 2 к., Зенулови 1 к. и Незировски 1 к. доселени се од различни села; Зарбичани 9 к., Сухарчани 2 к., Брезничани 1 к. и Рамнобучани 1 к. доселени се од селата во Новобрдска Крајина; Стражани 5 к., Руѓинчани 2 к. и Слупчанци 2 к. доселени се од селата Стража, Руѓинце и Слупчане.
                                     
 • заврши како притока на Липковска Река. Низ селото минува регионалниот пат од Опае со граниниот премин Станчиќ Р29272 Подрачјето на селото е населено уште
 • притоката Бела Вода и тече под името Слупчанска Река низ селата Слупчане и Опае завршувајќи како притока на Липковска Река кај с. Лопате. Ругинци се спомнува
 • како домазет од селото Довезенце Милевци 4 к. доселени се од Лопате или Опае Лојанци 17 к. доселени се од селото Лојане. Го знаат следното родословие:
 • Лопате, Романовце, Сопот, Табановце, Черкези, Белановце, Матејче, Никуштак, Опае Ропалце, Жужње, Нистрово, Сенце, Тануше, Добри Дол, Калиште, Неготино - Полошко
 • Лопате, Романовце, Сопот, Табановце, Черкези, Белановце, Матејче, Никуштак, Опае Ропалце, Жужње, Нистрово, Сенце, Тануше, Добри Дол, Калиште, Неготино - Полошко
 • Лопате, Романовце, Сопот, Табановце, Черкези, Белановце, Матејче, Никуштак, Опае Ропалце, Жужње, Нистрово, Сенце, Тануше, Добри Дол, Калиште, Неготино - Полошко
 • Лопате, Романовце, Сопот, Табановце, Черкези, Белановце, Матејче, Никуштак, Опае Ропалце, Жужње, Нистрово, Сенце, Тануше, Добри Дол, Калиште, Неготино - Полошко
 • Лопате, Романовце, Сопот, Табановце, Черкези, Белановце, Матејче, Никуштак, Опае Ропалце, Жужње, Нистрово, Сенце, Тануше, Добри Дол, Калиште, Неготино - Полошко
 • субјекти и поранешните припадници на ОНА. 3 февруари - Во кумановското село Опае изгорела покривната конструкција на една куќа, а во село Ропалце во избувнал
 • Думановце, Стрима, Глажња, Отља, Злокуќане, Матејче, Виштица, Ропалце, Никуштак, Опае Руница, Стража, Орашац, Живиње, Скачковце, Габреш, Кутлибег, Пезово, К шање
 • Лопате, Романовце, Сопот, Табановце, Черкези, Белановце, Матејче, Никуштак, Опае Ропалце, Жужње, Нистрово, Сенце, Тануше, Добри Дол, Калиште, Неготино - Полошко

Users also searched:

...