Топ-100
Back

ⓘ Социологија на културата ..
                                               

Југословенството меѓу траумата и идентитетот

Во книгата, авторот поаѓа од идејата дека југословенството во голем степен ги има обележано културните идентитети на овие простори. Впуштајќи се во реконтрукцијата на оваа идеја, тој е свесен за проблемите на веродостојноста при нејзиното осмислување. Притоа, тој ги преиспитува влијанијата на дискурзивните конструкции на идејата за југословенството или нејзината другост. Со својот заводлив есеистички стил, Крамариќ предупредува на погубните последици од одложувањето на критичкото промислување на идејата за југословенството.

                                     

ⓘ Социологија на културата

 • Социологија е наука за човечките општества. Таа е општествена наука што е и всушност нејзин неформален синоним која користи разновидни методи на емпириско
 • филозофија, историја, естетика, теорија и социологија на културата и уметноста, историја на книжевноста. Починал во Скопје на 11 јануари 2021 година. Есеи 1958
 • и политичко - правни истражувања Група социологија на културата во Скопје на темата Социјалната припадност на народните раскажувачи од влашката етничка
 • СОЦИОЛОГИЈА Социологијата е наука за општеството. Таа е општествена наука, термин со кој таа честопати се поистоветува, која користи најразлични методи
 • програми: образование, природни науки, социологија култура и комуникации. УНEСKO спонзорира проeкти за писменост, развој на техниката и педагогијата, интернационални
 • социологијата на здравјето и болеста стои императивот да се надмине медицинскиот редукционизам. Секоја социологија на здравјето и болеста мора да се однесува на конкретна
 • проучување на културата Меѓутоа, филозофијата во просветителството значи социологија право и политикологија, а не филозофија во класичната смисла на зборот
 • Неугодното во културата е книга на Сигмунд Фројд. Ракописот имал најпрвин наслов Несреќата во културата 1929 а следната година кога веќе излегол
 • психологија и социологија Примената на научните знаења врз готвењето и гастрономијата се нарекува молекуларна гастрономија. Прв формален третман на гастрономијата
 • развојот на науката, културата и стопанството, како и во решавањето на важни научни, техничко - технолошки и општествени проблеми. Основните цели на кои е
 • однесување социологија го разгледува човечкото општество и човечките врски остварени во неговите рамки политичките науки го изучуваaт владеењето на различните

Users also searched:

...
...
...