Топ-100
Back

ⓘ Наталитет во Македонија. Според податоците на Државниот завод за статистика на Република Македонија бројот на живородени во 2014 година е 23 596, а коефициентот ..
Наталитет во Македонија
                                     

ⓘ Наталитет во Македонија

Според податоците на Државниот завод за статистика на Република Македонија бројот на живородени во 2014 година е 23 596, а коефициентот на наталитет во 2012 година е 11.43 ‰.

                                     

1. Бројност

Бројност на живородени во периодот 1994-2014 година податоци на ДЗС:

Општини

Бројност на живородени во текот на годините, по општини податоци на ДЗС:

1 Во 2013 година кон општина Кичево се присоединети општините - Осломеј, Зајас, Другово и Вранештица.

                                     

2. Етничка припадност

Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката и на таткото, 2012 година, според податоците на ДЗС:

Живородени деца според припадноста кон етничка заедница на мајката и на таткото, 2013 година, според податоците на ДЗС:

                                     
 • наталитет во албанските села, а нискиот во македонските оваа општина за некое време да стане мнозинско албанска. На Општина Долнени која се наоѓа во северниот
 • Статијава дава три списока на земјите во светот според сиров нателитет родност Под сиров наталитет се подразбира бројот на родени за даден период
 • наталитет во албанските села, а нискиот во македонските оваа општина за некое време да стане мнозинско албанска. На Општина Долнени која се наоѓа во северниот
 • елемент во 16 општини. Растежот на албанското население во Македонија се должи на високиот наталитет и на миграционите движења од Косово и Метохија. Во времето
 • најверојатно произлегувала од динамичните општествени промени и се поголемиот наталитет на населението. Според стратиграфските податоци и наодите, откриени со
 • најголем природен прираст на населението во поранешната СФРЈ со 25, 3 наталитет 31, 8 Но, по косовската криза во 1999 година етничкиот состав на покраината
 • преселиле во селото Жировница, а во Ростуше поради поволните услови имало доселување на семејства од селата Могорче и Врбјане. Високиот наталитет во сите села
 • е резултат на природен прираст, кој претставува разлика меѓу наталитет и морталитет, а во помала мера и на механичкиот прилив на доселеното население.
 • Како и цело Мариово, Градешница била позната по извонредно високиот наталитет стапка на раѓање па дури до педесеттите години на XX век биле забележани
 • нискиот степен на наталитет на таа етничка група. Поради горенаведените причини бројот на Хрватите во Србија е значително намален во последните 70 години
 • поради намалениот наталитет истиот е во отпаѓање. И покрај тоа во училиштето денес се опфатени 784 ученика во основното училиште 36 ученика во подрачното, т
 • и со самиот наталитет селото Гарани брзо растело. Затоа, Арбанасите од ова село кон средината на XIX век започнале да се населуваат во тогашното македонско
 • резултат на намалениот наталитет и иселувањето во поблиските градови како што се Прилеп, Крушево, Битола, па и Скопје. Така, во 1981 година бројот на населението

Users also searched:

...