Топ-100
Back

ⓘ Медицинска хигиена ..
                                     

ⓘ Медицинска хигиена

  • дејности и превентивни гранки анатомија, медицинска етика и медицинска хемија социјална медицина, епидемиологија, хигиена и медицина на трудот двајца раководители
  • Одделение за хигиена на води и комунална хигиена 3. Одделение за испитување на здравствена исправност на водите 4. Одделенбие за хигиена на исхрана 5
  • за доктори во градски училишта. За да го шири знаењето за физиологија и хигиена во, таа одржувала јавни предавања што се покажале популарни. Hildebrand
  • за добивање на сексуално преносливи болести СПБ Полесно се одржува хигиена на пенисот. Помал ризик за карцином на грлото на матката кај партнерките
  • Штампар и со учество на Рокфелеровата фондација во Скопје, 1924 г. Оваа медицинска установа од превентивен карактер дејствувала во услови кога главно обележје
  • движење во Уругвај. Во 1909 година станала првата жена која се стекнала со медицинска диплома во Уругвај. Таа била многу почитувана и го претставувала Уругвај
  • Скопје сè до 1951 година. Во меѓувреме, бил редовен професор по предметот Хигиена и бил директор на Хигиенско - епидемиолошкиот институт при МД во Скопје.
  • меѓународна, хуманитарна, невладина организација која им овозможува медицинска помош на жртвите на војни, епидемија или природни и вештачки катастрофи
  • познато дело во рамките на нејзината област било Kvinnohygien женска хигиена кое за првпат било објавено во 1899 година и било објавувано во седум
  • лимфни јазли. Тежок облик на воспалено грло го тера пациентот да побара медицинска помош. Понекогаш пациентот ќе забележи само повишена температура и зголемени