Топ-100
Back

ⓘ Науката и културата ..
                                     

ⓘ Науката и културата

  • најголем и најстар музеј во земјата Отворен е во 1817 г. и денес содржи преку 6 милиони предмети од најразлични полиња на науката и културата Моравски
  • знаење, на видот на кои може рационално да се објасни и примени. Уште од класичната антика, науката како тип на знаење била близу поврзана филозофијата
  • резултати се едни од најдобрите и најкреативните во различни сфери на образованието, науката уметностите и културата во земјава и во странство. Некои од истакнатите
  • Октомври Од областа на науката проф. д - р Ванчо Стојчев од областа на публицистиката: Јасминка Миронски од областа на културата и уметноста: Емил Рубен
  • Неугодното во културата е книга на Сигмунд Фројд. Ракописот имал најпрвин наслов Несреќата во културата 1929 а следната година кога веќе излегол
  • култура се одраз на различните теории и критериуми на разбирање и оценување на човековата активност. Културата се зема традиционално како најстар човечка
  • сфери на науката и уметностите. Изданијата опфаќаат поголем број на стручни монографии, зборници на трудови, научно - истражувачки проекти и студии, збирки
  • Организацијата е да придонесува за мирот и стабилноста промовирајќи соработка меѓу нациите преку образованието, науката и културата како метод за подобрување на универзалното
  • на стопанството, науката уметноста, воспитанието и образованието, културата техничката култура, спортот, здравствената, социјалната и хуманитарната дејност

Users also searched:

...