Топ-100
Back

ⓘ Медицинско снимање ..
                                               

Магнетна резонанција

Магнетна резонанција, нуклеарна магнетна резонанција или томографија со магнетната резонанција е медицински отсликувачки метод кој се користи во радиологијата за да се добие визуализација на детална слика на внатрешните органи и ткива. За разлика од другите медицински отсликувачки методи како што се компјутерската томографија или рендгенските снимања, контрастот кој се јавува помеѓу различните телесни меки ткива во мозокот, мускулите, срцето и карциномот е многу појасен и покорисен. За разлика од снимањата со компјутерска томографија КТГ или зрачењето со традиционалните рендгенски зраци, м ...

                                               

Радиологија

Радиологијата е медицинска специјалност која користи медицински слики за дијагностицирање и лекување на болести во телото. За дијагностицирање или лекување на болести се користат разновидни техники на снимање, како што се рентгенско снимање, ултразвук, компјутерска томографија КТ, нуклеарна медицина, вклучувајќи позитронска емисиона томографија ПЕТ и магнетна резонанца МРИ. Интервентна радиологија е извршување на обично минимално инвазивни медицински процедури со управувач на имиџинг технологија. Современата практика на радиологија вклучува неколку различни здравствени професии кои работат ...

                                     

ⓘ Медицинско снимање

  • Медицинско помагало е секој инструмент, апарат, уред, материјал или друг производ што се користи во хуманата медицина, што нема фармаколошко, имунолошко
  • НМР исто така се користи и како рутина во напредните техники за медицинско снимање како на пример во магнетната резонанца МРИ Сите изотопи кои содржат
  • на простата се дијагностицира со биопсија. Потоа може да се изведе медицинско снимање со цел да се утврди дали канцерот се проширил во други делови од организмот
  • лекување на болести се користат разновидни техники на снимање како што се рентгенско снимање ултразвук, компјутерска томографија КТ нуклеарна медицина
  • Томографијата е снимање по секции или секционирање, преку употреба на било каков продорлив бран. Методот се користи во радиологија, археологија, биологија
  • се повеќе за да се овозможи безбедно снимање а и се развиваат посебни протоколи за дозвола на безбедно снимање на некои импланти и некои електростимулаторни
  • истражување нераспространување на нуклеарното оружје Невронауки и медицинско снимање структурна биологија Релативистички судирач на тешки јони Relativistic
  • мочниот меур или ултразвучно снимање кое дава детална слика на бубрезите. Воспаленијата на бубрезите бараат итно медицинско лекување секое одложување
  • за повреди рани кај луѓето и животните. Исто така, се применува и во снимање на електричната активност на поединечните клетки или групи клетки кај
Томографија
                                               

Томографија

Томографијата е снимање по секции или секционирање, преку употреба на било каков продорлив бран. Методот се користи во радиологија, археологија, биологија, атмосферска наука, геофизика, океанографија, физика на плазма, наука на материјали, астрофизика, квантна информација и други области на науката. Зборот томографија е изведен од старогрчки тостос, "парче, дел" и γράφω графич, "да пишува". Уред кој се користи во томографијата се нарекува томограф, додека сликата произведена е томограм.